GoDaddy

POLICY FÖR VARUMÄRKES- OCH/ELLER COPYRIGHTINTRÅNG

I.  Översikt över policyn för varumärkes- och/eller copyrightintrång

Domains By Proxy, LLC (DBP) stödjer skyddet av immateriella rättigheter.  Oavsett om du är innehavare av ett varumärke, servicemärke eller copyright vill DBP hjälpa dig att skydda dina lagliga rättigheter.  Därför har vi upprättat följande policy rörande anspråk om varumärkes- och/eller upphovsrättsintrång.

II. Initiera varumärkes- och copyrightanspråk

A.  Domännamn gör intrång i ett varumärke

Om du anser att ett domännamn som använder DBP’s tjänster gör intrång i dina (eller din klients) varumärkes- eller servicemärkesrättigheter ber vi dig fylla i vårt anspråksformulär där du ombeds att ange följande:

 • För- och efternamn, e-postadress och telefonnummer till varumärkesinnehavaren.
 • Namnet på varumärket och det federala varumärkesregistreringsnumret
 • Landet där varumärket är registrerat.
 • Ett uttalande i god tro, under ed, från antingen innehavaren av varumärket eller en auktoriserad representant för varumärkesinnehavaren, som anger att den påstådda överträdarens användning av varumärket (i) gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter och (ii) inte är försvarbar.

B.   Webbplatsens innehåll kränker ett varumärke

Om du anser att en webbplats, som förknippas med ett domännamn som använder DBP’s tjänster, innehåller material som gör intrång i dina (eller din klients) varumärkes- eller servicemärkesrättigheter ber vi dig fylla i vårt anspråksformulär där du ombeds att ange följande: 

 • För- och efternamn, e-postadress och telefonnummer till varumärkesinnehavaren.
 • Namnet på varumärket och det federala varumärkesregistreringsnumret
 • Landet där varumärket är registrerat.
 • Den exakta webbadressen där det påstått inkräktande innehållet finns.
 • Ett uttalande i god tro, under ed, från antingen innehavaren av varumärket, eller en auktoriserad representant för varumärkesinnehavaren, som anger att den påstådda överträdarens användning av varumärket (i) gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter och (ii) inte är försvarbar.

C.  Webbplatsens innehåll gör intrång i en upphovsrätt

Om du anser att en webbplats som förknippas med ett domännamn som använder DBP’s tjänster innehåller material som gör intrång i din (eller din klients) copyright (i god tro) ber vi dig fylla i vårt anspråksformulär.  I formuläret ska du ange:

 • För- och efternamn, e-postadress och telefonnummer till copyrightinnehavaren.
 • Ett federalt copyrightregisteringsnummer, i tillämpliga fall
 • Landet där copyrighten är registrerad.
 • Den exakta webbadressen där det upphovsrättsskyddade innehållet finns (i förekommande fall)
 • Den exakta webbadressen där det inkräktande upphovsrättsskyddade innehållet finns.
 • Ett uttalande i god tro och under ed, från antingen copyrightinnehavaren, eller en auktoriserad representant för copyrightinnehavaren, som anger att den påstådda överträdarens användning av copyrighten (i) gör intrång i copyrightinnehavarens rättigheter och (ii) inte är försvarbar.

III.  Anspråksprocesser

När DBP tagit emot ett ifyllt anspråksformulär enligt avsnitt II A – C ovan, samt ytterligare understödjande information som DBP efter eget gottfinnande kan komma att begära från den part som framställer anspråket, kommer man att inleda en undersökning.