GoDaddy

RIKTLINJER OCH BEHÖRIGHETER FÖR VARUMÄRKEN

Senast reviderad: 3 november 2015

GoDaddys varumärken, tjänstemärken, logotyper, produktdesign, webbdesign och andra varumärkesfunktioner (”varumärkesegenskaper”) skyddas av tillämpliga lagar för varumärken, upphovsrätt och immaterialrätt. Parter som är intresserade av att erhålla tillstånd eller licens att använda någon av GoDaddys varumärkesegenskaper eller annan immaterialrätt bör skicka sin begäran till permissions@godaddy.com.  Varje begäran utvärderas som ett separat ärende och tillstånd eller licens ges där det anses vara lämpligt.

Även om vi vill tillmötesgå alla begäranden vi får, måste vi skydda integriteten hos vårt varumärke, och vi måste avvisa många begäranden eftersom begärd användning kan antyda att GoDaddy samarbetar med eller stöder annat företag, annan webbplats eller annan produkt.

Om du är intresserad av att marknadsföra GoDaddy på din webbplats uppmuntrar vi dig att begära medlemskap i vårt GoDaddy Samarbetsprogram, där det finns länkar och banderoller som du kan använda för att marknadsföra GoDaddy och för att själv tjäna pengar.  I allmänhet ställer vi inte vår logotyp till förfogande för privat användning annat än via vårt samarbetsprogram, och medlemskap i detta tillåter inte att du använder våra varumärkesegenskaper på annat sätt än att visa i oförändrat skick ikoner, banderoller och grafik som återfinns via detta program.

Vi får ofta begäranden från personer som är intresserade av att använda GoDaddys varumärkesegenskaper i kläddesign eller andra varor. Tyvärr kan vi inte ge tillstånd för sådan användning. Om du vill köpa varor med GoDaddy-varumärket går du till GoDaddy-butiken.

Vi tillåter inte användning av våra varumärken i reklam, däribland i Google AdWords, och inte heller tillåter vi användning av våra varumärken i domännamn.

Om du är medlem av media och vill använda en GoDaddy-logotyp kontaktar du pr@godaddy.com och vi tar snarast hand om din begäran.

Om du får tillstånd att använda GoDaddys varumärkesegenskaper måste du använda dem i enlighet med följande riktlinjer:

Så här kan du göra:

 • När du använder ett GoDaddy-varumärke måste du inkludera symbolen ® första gången du använder märket i ett dokument, till exempel i titeln eller rubriken eller när du första gången refererar till varumärket i texten.
 • Om du skapar material och refererar till GoDaddy-varumärkesegenskaper måste du också inkludera en fotnot som identifierar använt material och ägaren till materialet.  Exempel: ”GoDaddy® är ett registrerat varumärke som tillhör GoDaddy Operating Company, LLC.  Med ensamrätt.”
 • Om du använder ett GoDaddy-varumärke måste du separera varumärket från omgivande text. Du kan separera märket genom att skriva första bokstaven versalt, skriva hela märket med versaler eller kursiv stil, placera märket inom citationstecken eller använda ett annat teckensnitt eller en annan stil för att framhäva märket.
 • Använd alltid ”GoDaddy”; som ett ord och stava GoDaddys varumärken exakt som anges.
 • Använd varumärket som ett adjektiv inte som ett substantiv eller verb, och inte i plural eller possessiv form.

Så här ska du inte göra:

 • Om du använder en GoDaddy-varumärkesegenskap får du inte ändra den på något sätt. Du får inte ta bort, förvanska eller ändra något element i ett varumärke eller en logotyp.
 • Du får inte inkludera någon GoDaddy-varumärkesegenskap i eget produktnamn, tjänstenamn, varumärke, logotyp eller företagsnamn.
 • Låt inte en GoDaddy-varumärkesegenskap vara det mest visuella elementet på webbplatsen, produkten eller tjänsten.
 • Du får inte visa en GoDaddy-varumärkesegenskap på ett sätt som är missledande, ohederligt, ärekränkande, överträdande, smädligt, nedsättande, oanständigt eller på annat sätt stötande, vilket bestäms av oss efter vårt eget gottfinnande.
 • Du får inte använda någon GoDaddy-varumärkesegenskap på något sätt som överträder lagar eller regler.
 • Du får inte visa en GoDaddy-varumärkesegenskap på någon webbplats som innehåller s.k. vuxet innehåll eller som marknadsför försäljning av alkohol, tobak eller spel till personer under 21 år.
 • Du får inte visa en GoDaddy-varumärkesegenskap på ett sätt som antyder att du är relaterad till, samarbetar med, är sponsrad av eller stödd av oss.
 • Du får inte imitera våra webbplatsers utseende eller känsla eller sidor som ingår på våra webbplatser, däribland och utan begränsning, märkning, färgkombinationer, teckensnitt, grafisk design, produktikoner eller andra element som associeras med oss.
 • Du får inte rama in eller spegla någon sida på GoDaddy-webbplatsen.
 • Du får inte bjuda ut eller på annat sätt använda GoDaddys varumärken i Google AdWords eller annan PPC-annonsering.
 • Du får inte inkludera GoDaddy-varumärken i något domännamn.

Om du har en fråga som ligger utanför de riktlinjer och den information som anges på webbplatsen kan du kontakta oss på permissions@godaddy.com.