Vad är WHOIS-databasen?

WHOIS domändatabas är en listning över alla registrerade domäner, och den används regelbundet för olika juridiska ändamål. Nätverksadministratörer använder WHOIS-data för att identifiera och lösa problem. WHOIS-informationen kan till exempel användas för att fastställa om vissa domännamn är tillgängliga eller inte, identifiera varumärkesintrång och hålla domännamnsregistrerare ansvariga.

WHOIS-verifiering kan även användas för att bekämpa skräppost eller bedrägeri, eftersom administratörerna kan spåra de registrerare som publicerar olagligt innehåll eller deltar i nätfiske. Dessutom skyddar International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) avtal domänregistrerare genom att förbjuda användningen av WHOIS-listningar för marknadsföring eller skräppost, inklusive automatiska förfrågningar i hög volym mot en specifik registrator eller registersystem (såvida sådana förfrågningar inte görs med avsikt att hantera domännamn). Lär vår nyttiga guide för mer information om hur man navigerar i WHOIS.

Hur kan jag använda WHOIS sökverktyg?

Att använda GoDaddy WHOIS domänsökningsverktyg är enkelt. Ange bara namnet på den domän vars information du vill titta på i sökfältet på WHOIS huvudsida. Och du kan hämta nyckeldata om en domän på samma sätt, inklusive tillgänglighet, ägande, när den skapats samt information om utgångsdatum. Om du är ensam ägare till många domäner kan det vara praktiskt att hämta exporteringsbara listor från verktyget för att analysera stora mängder domändata. Vår guide om hur man prioriterar och värderar domännamn kan hjälpa dig att ta reda på hur du bäst använder och organiserar den information du hämtar.

Hur exakta är WHOIS-data?

Eftersom registrerarens kontaktuppgifter kan ändras måste registratorer som GoDaddy ge domänägare möjligheten att årligen granska och redigera sina WHOIS-domändata. Enligt ICANN:s regler kan vägran att uppdatera denna information eller lämnande av falska uppgifter leda till att domäner stängs av eller avslutas.

ICANN tillåter dessutom internetanvändare att lämna in klagomål om de upptäcker WHOIS-domännamnssökuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. I sådana fall måste registratorerna korrigera och verifiera korrigera uppgifterna så snart som möjligt. Genom detta verifieringsprotokoll försöker ICANN att bibehålla högsta möjliga noggrannhet.

Hur uppdaterar jag min WHOIS-information?

Det är enkelt att uppdatera din kontaktinformation i WHOIS i Domänhanteraren på ditt GoDaddy-konto. Det är bara några enkla steg, och du kan uppdatera alla dina kontakter samtidigt, eller en i taget. Det är viktigt att du alltid håller din kontaktinformation uppdaterad, både för att uppfylla ICANN:s förordningar och säkerställa att du får all korrespondens till rätt mejladress.

Hur är det med sekretessen då?

Även om ICANN:s avtal skyddar registrerarna mot eventuell skräppost, uttrycker många av GoDaddys kunder fortfarande oro över att deras egennamn, adress och telefonnummer är så lätt tillgängliga på nätet. GoDaddy erbjuder Domänsekretess-skydd för webbplatsägare som skulle föredra att hålla sådan information privat. När någon gör en WHOIS-sökning på din domän ersätter vi alltså dina personliga uppgifter med proxyinformation (se vad skillnaden är). När vi gör det här behåller du ditt domännamn, men nu har folk inte längre tillgång till din personliga information genom en vanlig WHOIS-sökning.

Om du är webbutvecklare har du dessutom en viktig skyldighet mot dina kunder att erbjuda dem en totalkänsla av sekretess och skydd, oavsett projektets omfång. Vi har några bra tips om hur du kan stötta såväl sekretess som säkerhet för kundbas.