WHOIS domänsökning

Se vem som äger en webbplats.

Vill du ha en domän som redan är upptagen? Vår domänmäklartjänst kan skaffa den åt dig.

Alla litar på GoDaddy.

Som världsledande inom domäner har vi över 100 domänmäklare med Över 84 miljoner hanterade domäner, plus partnerskap med ledande domänregistratorer.

Oöverträffad kunskap och expertis.

Var och en av våra mäklare världen över är expert i sin region. Det innebär att de kan förhandla å dina vägnar bättre än någon annan, och skaffa det lägsta möjliga priset för din skull.

Sekretess och säkerhet med varje domän.

Under förhandlingen förblir din identitet anonym, så att du inte betalar för mycket eller dina planer blir avslöjade. När försäljningen är klar överför vi domänen på ett diskret och säkert sätt.

Om GoDaddy WHOIS-sökning

Det här är vad vi kan göra för dig.

GoDaddy WHOIS-sökning är utformad för att hjälpa dig att hitta information om tillgänglighet och domänregistrering i WHOIS-databasen. Den ger dig även tillgång till information om ägare, administratör och kontaktuppgifter, samt annan viktig information.

Feature 1 Whois 880X700
1 Icon Number 1 Domain Regiistrar 235X

Kontrollera om ett domännamn är tillgängligt

Om du vill veta om ett domännamn är tillgängligt skriver du helt enkelt in namnet i WHOIS-sökfältet för GoDaddy, så informerar vi om domänen är tillgänglig eller inte.

2 Icon Get The Domain You Want 235X

Hitta en domänägare

Oavsett om du vill köpa en domän eller få reda på vem som äger den kan du använda vårt WHOIS-sökfält. Skriv in domännamnet så får du viktig information, inklusive tillgänglighet, ägare och start- och utgångsdatum.

3 Godaddy Award Winning Support 235X

Få reda på när en domän går ut

Om du vill köpa en domän är det praktiskt att veta när den går ut. I takt med att utgångsdatumet närmar sig kanske ägaren vill sälja, eller ännu bättre, låta domänen gå ut – och då är du redo att snappa upp den.

Domänmäklartjänst

Få den domän du verkligen vill ha, även om den redan ägs av någon annan.

Den perfekta domänen kan fortfarande bli din – även om den redan ägs av någon annan. En GoDaddy-mäklare kan arbeta tillsammans med domännamnsregistret för att hitta och förhandla med den nuvarande ägaren för att se till att du får namnet.

Fosmo 78894 Feature 2 Whois Emea

Vanliga frågor och svar

Vem äger ett domännamn?

Ett domännamn kan ägas eller innehas juridiskt av en person, enhet eller organisation, även omnämnda som domänregistrerare. Dessa domänregistrerare måste säkerställa att alla registreringsavgifter betalas och att alla kontaktuppgifter är uppdaterade i WHOIS-databasen. 

Vad är WHOIS-databasen?

WHOIS-domändatabasen är en lista över samtliga registrerade domäner med kontaktuppgifter för motsvarande domänägare. Den används regelbundet i juridiskt syfte. Nätverksadministratörer använder sök i WHOIS för att hitta och lösa problem. WHOIS-informationen kan till exempel användas för att kontrollera om domännamn är tillgängliga, upptäcka varumärkesintrång och tillskriva ansvar åt domännamnsregistrerare. 

WHOIS kan till och med användas för att bekämpa skräppost och bedrägerier, eftersom administratörer kan spåra de registrerare som publicerar olagligt innehåll eller ägnar sig åt nätfiske. Dessutom skyddar avtal utfärdade av International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) domänregistrerare genom att förbjuda användningen av WHOIS-register för marknadsföring eller skräppost. Det gäller också automatiska förfrågningar i hög volym till en specifik registrator eller registersystem (såvida förfrågningarna inte sker i syfte att hantera domännamn).

Hur använder jag verktyget sök i WHOIS?

Du använder GoDaddy sök i WHOIS-verktyget genom att ange namnet på den domän du vill ha information om i sökfältet på WHOIS huvudsida. På så sätt kan du få fram viktig information om domäner, inklusive tillgänglighet, ägare och när de skapades eller löper ut. Om du äger flera domäner kan det vara till hjälp att ladda ner listor som kan exporteras från verktyget för att kunna analysera stora mängder domäninformation.

Hur exakta är WHOIS-data?

ICANN har riktlinjer utformade i syfte att se till att WHOIS-databasen är så korrekt som möjligt. Eftersom registrerarens kontaktuppgifter kan ändras måste registratorer som GoDaddy ge domänägare möjligheten att årligen granska och redigera sina domänuppgifter i WHOIS. Enligt ICANN:s regler kan vägran att uppdatera denna information eller lämnande av falska uppgifter leda till att domäner stängs av eller avslutas. 

ICANN tillåter dessutom internetanvändare att lämna in klagomål om de upptäcker uppgifter i WHOIS-domännamnssökning som är felaktiga eller ofullständiga. I sådana fall måste registratorerna korrigera och verifiera uppgifterna så snart som möjligt. Genom denna process försöker ICANN bibehålla högsta möjliga korrekthet i registret. 

Hur uppdaterar jag min WHOIS-information?

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i WHOIS i Domänhanteraren på ditt GoDaddy-konto. Det är bara några enkla steg, och du kan uppdatera alla dina uppgifter samtidigt, eller en i taget. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är aktuella, både för att uppfylla ICANN:s förordningar och för att säkerställa att du får all korrespondens från WHOIS till rätt e-postadress. 

Vem ansvarar för WHOIS-databasen?

Organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ansvarar för allt som rör WHOIS-databasen. Organisationen skapades 1998 eftersom internet då hade blivit så stort att det var nödvändigt med en officiell organisation som hanterade alla procedurer som rörde världens surfande på nätet. 

Sedan 2016 har ICANN drivit WHOIS-databasen utan överseende från något land, och idag är organisationen en ideell förening med bas i Los Angeles. ICANN drivs av 16 styrelseledamöter med representanter från hela världen. ICANN samarbetar också med många internetrelaterade företag så som kommunikationsleverantörer. 

Varför behövs det en WHOIS-databas?

Det är viktigt att kunna hitta korrekta domänuppgifter snabbt av ett antal anledningar: 

1. En WHOIS-kontroll är nödvändig för personer som handlar med domäner. Dessa individer (som kallas “domainers”) behöver kunna kommunicera sina transaktioner på något sätt. En WHOIS-sökning ger minst ett sätt att nå ägaren till en webbadress. 

2. WHOIS-databasen är ett sätt att hålla personer som driver onlineföretag ansvariga för sina handlingar. Om du till exempel ansåg att någon använde ditt varumärke på sin webbplats kan WHOIS-databasen hjälpa dig att lösa konflikten på ett antal sätt.