GoDaddy

AVTAL FÖR MARKNADSFÖRINGSPROGRAM

Senast reviderad: 2019-10-29

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för marknadsföringsprogram (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company(”GoDaddy”) och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal utgör villkoren för din användning av vår tjänst Sökmotorsynlighet (”Sökmotorsynlighet”) (som individuellt hänvisas som ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”), och utgör hela avtalet mellan dig och oss i detta ärende. 

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden av detta avtal, tillsammans med våra allmänna användningsvillkor, vilka införlivas häri genom denna hänvisning, och eventuella paketbegränsningar som presenteras på produktsidan, vilka också införlivas häri genom denna hänvisning.   

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Vi kan, om vi så önskar, när som helst ändra eller modifiera detta avtal, alla policyer eller överenskommelser i avtalet samt eventuella begränsningar i tjänsterna, och ändringarna eller modifieringarna ska träda i kraft när de publicerats på denna webbplats. Din användning av webbplatsen eller tjänsterna efter sådana ändringar eller modifieringar ska innebära att du accepterar avtalet eller tjänstebegränsningarna efter den senaste revisionen. Om du inte vill vara bunden av avtalet och tjänstebegränsningarna efter den senaste revisionen bör du inte fortsätta att använda webbplatsen eller tjänsterna. Vi kan ibland meddela dig om eventuella ändringar eller modifieringar av avtalet via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att dina kontouppgifter alltid är aktuella. Vi tar inte ansvar om du inte skulle få ett e-postmeddelande på grund av att din e-postadress är felaktig.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Vi erbjuder en mängd olika produkter i vår produktsvit av marknadsföringsprogram, bland annat Sökmotorsynlighet. Du kan köpa den här produkten. Ditt köp och användning av denna produkt omfattas både av de allmänna villkoren och de särskilda villkoren för produkten i enlighet med detta avtal.

3. ALLMÄNNA VILLKOR

Ingen bekräftelse. Vi rekommenderar inte någon av de e-postmarknadsföringskampanjer som initierats med hjälp av någon av målsidorna online (enligt definitionen nedan), beskrivningar av tjänster som finns på målsidor online, vittnesmål som finns på målsidor online, eller annat användarskapat innehåll via sökmotorsynlighet, och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar eller ansvar för detsamma.

4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SÖKMOTORSYNLIGHET v1

Krav.  Varje webbsida som du skickar när du använder Sökmotorsynlighet v1 (i) måste landa på en operativ webbsida, och kan inte avslutas med ett DNS-fel, ett 404-fel, eller något annat felmeddelande; (ii) skall vara tillgänglig för allmänheten utan användning av lösenord eller andra koder; (iii) får inte finnas på en säker server eller använda någon spindel-blockeringsteknik; och (iv) ska ha en sidtitel eller beskrivning som är relevant för innehållet på sidan.

Ingen överträdelse av immaterialrätt.  Du försäkrar att din/dina webbsida/webbsidor inte gör intrång på immateriella rättigheter hos någon tredje part. Du intygar vidare och garanterar att vi och våra sökmotor- och katalogpartners (individuellt och kollektivt) har rätt att visa och distribuera alla söklistor som genereras via Sökmotorsynlighet v1, och kopiera, modifiera eller manipulera sökmotorlistor som krävs för att uppfylla normer för sökmotorer.

Ytterligare begränsningar.  Vi och vår sökmotor och våra katalogpartners förbehåller oss rätten att neka eller ta bort en webbsida från en sökmotors index av någon anledning. Dessutom förbehåller vi oss uttryckligen rätten att avsluta din användning av Sökmotorsynlighet v1, om det kommer till vår kännedom att du använder tjänsten för aktiviteter för att undergräva riktigheten, relevansen, trovärdigheten eller giltigheten hos sökmotorns resultat, till exempel genom ”länkfarmar”, ”sökordspackning”, eller ”skräppost” (såsom dessa termer vanligtvis förstås i sökmotoroptimeringsbranschen).

Ytterligare friskrivning från utfästelser och garantier.  Utöver avsnittet Friskrivning från utfästelser och garantier som ingår i de allmänna användningsvillkoren, friskriver vi oss uttryckligen någon garanti för vilken framgång du kommer att uppnå med hjälp av Sökmotorsynlighet v1. Du bekräftar och accepterar att det inte finns någon garanti för att du kommer att listas av sökmotorer, eller att du kommer att uppnå betydande rankning i sökmotorer.

Lokala recensioner.  Du kan ha möjlighet att övervaka onlinerecensioner av ditt företag genom Sökmotorsynlighet v1. Om du använder det lokala granskningsverktyget, är din användning av det innehåll som tillhandahålls av verktyget föremål för följande villkor:

City Grid.  Din användning av licensierat innehåll är föremål för CityGrids villkor, som härmed införlivas genom hänvisning. Du accepterar och godkänner att CityGrid får återkalla licensierat innehåll när som helst.

YellowPages.  Din användning av licensierat innehåll är föremål för Yellow Pages Group Co. API:s användarvillkor, som härmed införlivas genom hänvisning.

5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SÖKMOTORSYNLIGHET

Krav.  För att använda Sökmotorsynlighet som fristående produkt och publicera automatiskt ska din webbplats domän vara registrerad hos GoDaddy och behörighet att redigera innehåll på den domänens webbplats. För att publicera automatiskt ska du ge oss tillåtelse att uppdatera DNS-inställningarna för domänen åt dig. För att publicera manuellt ska du ha behörighet att redigera innehåll på domänen.

För att använda Sökmotorsynlighet via Hanterade WordPress-bloggar, Webbplatsverktyg eller Onlinebutik ska du ha behörighet att redigera innehåll på webbplatsen.

Dessutom måste varje webbsida du skickar med Sökmotorsynlighet matcha en fungerade webbsida. Den får inte matcha DNS-fel, 404-fel, eller andra felmeddelanden, och den måste vara offentligt tillgänglig utan att det krävs lösenord eller andra åtkomstkoder.

Ingen överträdelse av immaterialrätt.  Du försäkrar att din/dina webbsida/webbsidor inte gör intrång på immateriella rättigheter hos någon tredje part. Du intygar vidare och garanterar att vi och våra sökmotorpartners (individuellt och kollektivt) har rätt att visa och distribuera alla söklistor som genereras via sökmotorsynlighet, och kopiera, modifiera eller manipulera sökmotorlistor som krävs för att uppfylla normer för sökmotorer.

Ytterligare begränsningar.  Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avsluta din användning av sökmotorsynlighet, om det kommer till vår kännedom att du använder tjänsten för aktiviteter för att undergräva riktigheten, relevansen, trovärdigheten eller giltigheten hos sökmotorns resultat, till exempel genom ”länkfarmar”, ”sökordspackning”, eller ”skräppost” (såsom dessa termer vanligtvis förstås i sökmotoroptimeringsbranschen).

Ytterligare friskrivning från utfästelser och garantier.  Utöver avsnittet Friskrivning från utfästelser och garantier som ingår i de allmänna användningsvillkoren, friskriver vi oss uttryckligen någon garanti för vilken framgång du kommer att uppnå med hjälp av sökmotorsynlighet. Du bekräftar och accepterar att det inte finns någon garanti för att du kommer att listas av sökmotorer, eller att du kommer att uppnå betydande rankning i sökmotorer.

6. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

7. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren.  I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.