GoDaddy

Användarvillkor för webbplatssäkerhet

Senast reviderad: 2019-10-28

Webbplatssäkerhet enligt dessa Användarvillkor för Webbplatssäkerhet (”avtalet”) tillhandahålls av Sucuri. Din användning av Sucuris produkter och tjänster (”produkterna”) omfattas av följande villkor: https://sucuri.net/terms

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden av detta avtal, tillsammans med våra allmänna användningsvillkor, vilka införlivas häri genom denna hänvisning, och eventuella paketbegränsningar som presenteras på produktsidan, vilka också införlivas häri genom denna hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Vi kan, om vi så önskar, när som helst ändra eller modifiera detta avtal, alla policyer eller överenskommelser i avtalet samt eventuella begränsningar i tjänsterna, och ändringarna eller modifieringarna ska träda i kraft när de publicerats på denna webbplats. Din användning av webbplatsen eller tjänsterna efter sådana ändringar eller modifieringar ska innebära att du accepterar avtalet eller tjänstebegränsningarna efter den senaste revisionen. Om du inte vill vara bunden av avtalet och tjänstebegränsningarna efter den senaste revisionen bör du inte fortsätta att använda webbplatsen eller tjänsterna. Vi kan ibland meddela dig om eventuella ändringar eller modifieringar av avtalet via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att dina kontouppgifter alltid är aktuella. Vi tar inte ansvar om du inte skulle få ett e-postmeddelande på grund av att din e-postadress är felaktig.

Produkterna är tillgängliga för köp som fristående produkter. Din användning av respektive produkt regleras av både de allmänna villkoren i detta avtal och de specifika villkoren för den produkt som du använder.