GoDaddy

E-POSTBASERADE MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Senast reviderad: 11 Januari 2018

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för tjänsten E-postmarknadsföring (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal utgör villkoren för din användning av s värdtjänster (”tjänsterna”) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne. 

Ditt elektroniska godkännande av avtalet innebär att du har läst, förstår, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal tillsammans med våra allmänna användningsvillkor, som ingår i detta avtal som referens och eventuella andra avtal som uttryckligen ingår i detta.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal. Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Vi kan, om vi så önskar, när som helst ändra eller modifiera detta avtal, alla policyer eller överenskommelser i avtalet samt eventuella begränsningar i tjänsterna, och ändringarna eller modifieringarna ska träda i kraft när de publicerats på denna webbplats. Din användning av tjänsterna efter sådana ändringar eller modifieringar ska utgöra ditt godkännande av detta avtal och eventuella begränsningar i tjänsterna efter den senaste revideringen. Om du inte godkänner att du är bunden till detta avtal och eventuella begränsningar i tjänsten efter den senaste revideringen ska du inte fortsätta att använda tjänsterna. Vi kan ibland meddela dig om eventuella ändringar eller modifieringar av avtalet via e-post. Därför är det mycket viktigt att du ser till att dina kontouppgifter alltid är aktuella. Vi tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress.

2. TJÄNSTER

E-postbaserade marknadsföringstjänster gör det möjligt för företagswebbplatser, småföretags webbplatser, communitysajter och enskilda webbplatser att registrera webbplatsbesökare, samla in och lagra information om besökarna och bedriva e-postkommunikation med sina kontakter.

Antalet kontakter i ditt konto mäts av GoDaddy.

Alla prenumerationspriser kan ändras när som helst.

Månadsavgifter tas ut även om kontot inte har använts för att skicka e-post.

Det är underförstått att GoDaddy inte garanterar att HTML-meddelanden kommer att visas korrekt i alla mottagares e-postprogram på grund av det stora utbudet av HTML-genereringsverktyg. På GoDaddy gör vi vårt yttersta för att säkerställa att alla e-postmeddelanden som skickas genom våra servrar följer gällande e-poststandarder, men vi kan inte garantera att meddelandena kommer att se exakt likadana ut på alla e-postplattformar. Om du till exempel använder Microsoft Word för att skapa e-postmeddelanden i HTML-format, bör du förvänta dig att de mottagare av dina meddelanden som använder ett icke Microsoft-e-postprogram kan ha svårt att läsa dina meddelanden. För bästa resultat rekommenderar, men garanterar inte, GoDaddy att du använder HTML-redigerare som genererar HTML i enlighet med W3C:s normer.

3. POLICY MOT SKRÄPPOST

Du får aldrig använda tjänsterna för att skicka oönskade e-postmeddelanden (som ibland kallas och hädanefter hänvisas till som ”skräppost”). Alla meddelanden som skickas genom att du använder våra tjänster ska vara i enlighet med villkoren i detta avtal och ska endast användas för lagliga ändamål i enlighet med alla andra tillämpliga amerikanska, delstats-, lokala och internationella lagar som reglerar ditt företag, din verksamhet och dina aktiviteter. Dessa kan innefatta (1) USA:s CAN-SPAM-lag från 2003 (”CAN-SPAM”), (2) Kanadas antispamlagstiftning (”CASL”) eller (3) alla andra jurisdiktioners policy och lagar som är relaterade till oönskade e-postmeddelanden, skickande av skräppost, integritet, oanständighet eller förtal, upphovsrätts- och varumärkesintrång, lagar för barnskyddande e-postadressregister, lagar som gäller reklam, försäljning eller marknadsföring eller förfaranden, inlösen, återbetalning och tillhandahållande av dina produkter eller tjänster samt lagar som reglerar falsk, orättvis och bedräglig praxis osv.  Klicka på de tillhandahållna länkarna för mer information om överensstämmelse med CAN-SPAM eller CASL.  

Vi har en policy med nolltolerans för skräppost. Utan hinder av något som talar emot detta i avtalet om Allmänna användningsvillkor bekräftar och godkänner du att vi omedelbart kan säga upp eller avbryta alla konton, produkter eller tjänster, inklusive din användning av tjänsterna, som vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, sänder eller annars är kopplat till skräppost- eller annan oönskad massutskicksaktivitet. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, vidta åtgärder av alla typer, (vare sig de är lagliga, tekniska eller andra åtgärder) för att förhindra att oönskade massutskick och/eller andra obehöriga e-postmeddelanden, meddelanden eller kampanjer kan komma in i, utnyttja eller förbli inom vårt nätverk.  De konton, produkter eller tjänster som avslutats eller avbrutits i samband med utskick av skräppost eller andra oönskade massutskick är inte berättigade till eventuella återbetalningar.

Det innehåll som du inkluderar i dina e-postmeddelanden måste vara korrekt och du får endast använda tjänsterna för att skicka e-post till kunder och kontakter som uttryckligen valt att få eller gett dig tillåtelse att skicka e-post till dem. Om du inte har skriftligt bevis på att varje mottagare på din kontaktlista uttryckligen har valt att få eller gett dig tillåtelse att skicka e-post till dem, ska de inte inkluderas i någon e-postmarknadsföringskampanj. Du måste kunna ge verifikation för anmälningar för varje kontakt för varje e-postmarknadsföringskampanj. 

Användning av tredje parts köpta, hyrda eller indrivna distributionslistor är förbjuden. Du får inte skicka e-post (i) till diskussionsgrupper, anslagstavlor, distributionslistor, eller oönskade e-postadresser, eller (ii) till någon mottagare som har avregistrerat sig, sagt upp prenumerationen, eller på annat sätt motsatt sig att ta emot dessa e-postmeddelanden från dig eller någon annan part på vars uppdrag som du kan ha beordrats.  I den utsträckning servrarna inkluderar funktioner som låter dig begära att en mottagare bekräftar att du har mottagarens tillåtelse att skicka meddelanden till denne (förutsatt att sådan användning är tillåten enligt gällande lagar) och mottagaren inte har svarat eller inte svarar jakande på en sådan begäran om bekräftelse, godkänner du att du inte kommer att skicka meddelanden till den mottagaren. 

Du bekräftar och accepterar att vi har rätt men inte skyldighet att kopiera och/eller lagra dina kontaktlistor, kund- och kontaktuppgifter och annan information som behövs. Vi ska inte använda den här informationen på ett sätt som bryter mot vår sekretesspolicy.

4. ANVÄNDNING AV KORREKT MEDDELANDEINNEHÅLL

Du försäkrar att den information du använda i alla e-postbaserade marknadsföringskampanjer, inklusive sidhuvud, ämnesraden, och innehåll, inte är falsk, vilseledande eller missvisande. Mer specifikt godkänner du att (1) inkludera en giltig och korrekt fysisk adress och annan kontaktinformation som krävs enligt gällande lag (t.ex. sekundärkontakt, såsom telefonnummer, enligt CASL), (2) se till att tillhandahålla en giltig, korrekt och icke-bedräglig identifiering av din organisation i ”från-” och ”svara till”-adressen i varje e-postmeddelande som den enda personen som skickar eller gör att e-postmeddelandet skickas med användning av våra tjänster och (3) säkerställa att “ämnesraden” i alla skickade meddelanden inte är bedräglig eller vilseledande med avseende på ämnet för själva e-postmeddelandet.   

Varje kommersiellt e-postmeddelande som skickas med våra tjänster bör innehålla en "avsluta prenumerationen"-länk som gör det möjligt för prenumeranter att ta bort sig från din e-postlista. Du godkänner att du inte tar bort eller inaktiverar den här länken i din användning av våra tjänster.  Du måste uppfylla och ansvara för att avanmälan genomförs inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet och den metod för avanmälan som används måste kunna hantera begäran om avanmälan under minst sextio (60) dagar efter det att e-postmeddelandet skickas. Allmänt sett kan du inte ta ut en avgift, kräva att mottagaren ger dig personligt identifierande uppgifter utöver en e-postadress eller kräva att mottagaren tar något annat steg än att svara på ett e-postmeddelande eller besöka en enskild webbplats som ett villkor för hedra en anmälan om avslutande av prenumeration.

5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Du godkänner att du inte ska använda tjänsterna för att begära, hämta eller skicka någon icke offentliggjord eller personligt identifierbar information om en annan användare eller andra personer utan deras uttryckliga skriftliga medgivande (eller föräldrarnas samtycke i fråga om en minderårig), olaglig information, eller annan information som du inte har rätt att begära, samla och distribuera. 

Du får inte använda GoDaddy för att skicka e-postkampanjer som länkar till eller visar pornografi, annat explicit sexuellt innehåll, illegala varor eller tjänster, pyramidspel, kedjebrev, marknadsföringskampanjer på flera nivåer, samarbetspartner- och nätverksmarknadsföringsmaterial eller annat innehåll som vi bedömer olämpligt. Du får inte utnyttja GoDaddy.com, LLCs tjänsteavtal genom att systematiskt ladda upp, skicka, ta bort och sedan ersätta kontakter i syfte att skicka till ett större antal unika e-postadresser än det som din tjänstenivå tillåter.

Tyvärr uppvisar vissa branscher högre missbruk än normalt, vilket kan negativt påverka leveransnivån för andra GoDaddy-användare. I syfte att bibehålla högsta möjliga leveransnivå för alla våra användare, kan GoDaddy inte skicka e-post på uppdrag av vissa branscher och avsändare. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, följande: 

 • Läkemedel
 • Arbeta hemifrån, tjäna pengar online och skapa nya möjligheter
 • Online trading, daytrading-tips och innehåll relaterat till aktiemarknaden
 • Speltjänster, produkter eller tips
 • Marknadsföring på flera nivåer (MLM)
 • Marknadsföring med samarbetspartners
 • Kreditsanering och möjligheter till skuldåterbetalning
 • Innehåll relaterat till inteckningar och lån
 • Kosttillskott, naturläkemedel och vitamintillskott
 • Agenter för direkt reklam eller uthyrning av namn- och adresslistor
 • Förfalskade eller imitationsprodukter som ser ut att vara av ett annat märke

Det åligger avsändaren att se till att innehållet hålls inom dessa riktlinjer. GoDaddy kan övervaka ditt konto för att säkerställa att dessa villkor följs och att användningen sker inom godtagbara normer för både branschen och de e-postleverantörer som du skickar till.

6. INAKTIVITET

Om du inte loggar in på ditt konto under mer än 120 dagar blir kontot inaktivt. När ett konto klassificeras (efter GoDaddys eget gottfinnande) som inaktivt, flaggar GoDaddy kontot som inaktivt.

INAKTIVA KONTON HAR 30 DAGAR PÅ SIG ATT BLI AKTIVA. ANNARS KAN KONTOT OCH DESS DATA, INKLUSIVE PRENUMERANTREGISTRERINGAR, TAS BORT PERMANENT FRÅN GoDaddy-DATABASEN.

7. SKADEERSÄTTNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Du samtycker uttryckligen och erkänner att, med undantag för vad som ändras genom detta avtal, din användning av tjänsterna underkastas alla våra allmänna användningsvillkor och särskilt de avsnitt som reglerar GoDaddy:s ansvarsbegränsning och dina skadeståndsskyldigheter som härrör från eller relaterar till din användning av tjänsterna.