GoDaddy

Återbetalningspolicy

Standardvillkor för återbetalning

Produkter som köpts från GoDaddy.com, LLC kan återbetalas endast om de avbeställs inom följande tidsram:

Årspaket+ – Inom 30 dagar från transaktionsdatumet.

Månadspaket*+ – Inom 48 timmar från transaktionsdatumet.

*_Månadspaket omfattar alla paket på mindre än ett år (t.ex. 6 månader, 9 månader m.m.)_

+Säkerhetsprodukter med saneringstjänst kan inte återbetalas när en begäran om rensning har skickats in.

För tillämpningen av denna återbetalningspolicy betyder ”transaktionsdatum”; det datum som en produkt eller tjänst köps, vilket omfattar det datum en förnyelse behandlas av GoDaddy.com, LLC i enlighet med villkoren i tillämpliga produkt- eller tjänsteavtal (se här).

Du kan avbeställa en produkt när du vill, men återbetalningen kommer endast att ske om du begär återbetalningen per telefon med GoDaddys kundtjänst inom den tidsram för återbetalning som anges för den tillämpliga produkten, om en sådan finns tillgänglig.

Obs! För vissa produkter tillämpas olika policyer eller krav för återbetalningar kopplade till dessa, inklusive vissa produkter som inte berättigar till återbetalning under några som helst omständigheter.  Se nedan för information om de återbetalningsvillkor som gäller för sådana produkter.

Denna policy tillhandahålls på engelska. Observera att den medföljande översättningen tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. I händelse av en konflikt mellan den engelska och den översatta versionen ska den engelska versionen gälla i första hand.

Ingen återbetalning när kontot stängts: Om du är berättigad en återbetalning måste du begära den innan du stänger kontot. Du kan välja att stänga ditt konto hos oss när som helst. Men när kontot har stängts är du inte längre berättigad återbetalningar vilket annars gäller i denna återbetalningspolicy.

Produkter med särskilda återbetalningsvillkor

Reklamutgift

För SEV Premium återbetalas inte avgifterna för reklam och sökmotormarknadsföring för nuvarande månad. Vi kan återbetala framtida förbetalda månader och framtida månaders ytterligare avgifter för annonsering och sökmotormarknadsföring.

Utökad service

Återbetalningsbar efter de tre första månaderna.

Annonser i auktioner

Återbetalningsbara under de första 24 timmarna om det inte finns några bud.

Ytterligare auktionskategorier

Återbetalningsbara under de första 48 timmarna om det inte finns några bud.

Domänbevakning

En kredit för domänbevakning som används på en auktion är inte återbetalningsbar (om den inte används på en auktion, är den återbetalningsbar inom 30 dagar från transaktionsdatumet).

Domännamnsregistreringar/förnyelser

1. Standardvillkor

Ny registrering 5 dagar (120 timmar) 
Automatisk förnyelse (ett år) 45 dagar (1080 timmar) 
Automatisk förnyelse (flera år) 5 dagar (120 timmar) 
Manuell förlängning 5 dagar (120 timmar) 

2. Undantag

.AU Nyregistrering/automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 3 dagar (72 timmar)
.COM.AU Nyregistrering/automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 3 dagar (72 timmar)
.NET.AU Nyregistrering/automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 3 dagar (72 timmar)
.ORG.AU Nyregistrering/automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 3 dagar (72 timmar)
.CZ Manuell förnyelse – 59 dagar (1416 timmar)
.IT Automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 14 dagar (336 timmar)
.MX Nyregistrering – 45 dagar (1080 timmar) Registreringsavgift fryst under perioden, ingen debitering. Avgiften debiteras dag 46, utan återbetalning. Om domännamnet tas bort under respitperioden debiteras avgiften.
.COM.MX Nyregistrering – 45 dagar (1080 timmar) Registreringsavgift fryst under perioden, ingen debitering. Avgiften debiteras dag 46, utan återbetalning. Om domännamnet tas bort under respitperioden debiteras avgiften.
.PE Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.COM.PE Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.NET.PE Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.NOM.PE Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.ORG.PE Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.PH Manuell förnyelse – 59 dagar (1416 timmar)
.COM.PH Manuell förnyelse – 59 dagar (1416 timmar)
.NET.PH Manuell förnyelse – 59 dagar (1416 timmar)
.ORG.PH Manuell förnyelse – 59 dagar (1416 timmar)
.SE Manuell förnyelse – 69 dagar (1656 timmar)
.SG Manuell förnyelse – 29 dagar (696 timmar)
.SO Automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 44 dagar (1056 timmar)
.COM.SO Automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 44 dagar (1056 timmar)
.NET.SO Automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 44 dagar (1056 timmar)
.ORG.SO Automatisk förnyelse/manuell förnyelse – 44 dagar (1056 timmar)
.UK Manuell förnyelse – 89 dagar (2136 timmar)
.CO.UK Manuell förnyelse – 89 dagar (2136 timmar)
.ME.UK Manuell förnyelse – 89 dagar (2136 timmar)
.ORG.UK Manuell förnyelse – 89 dagar (2136 timmar)

3. Förregistreringar

Ansökningsavgifter för förregistreringar av generiska toppdomäner är ej återbetalningsbara*. 

*För mer information om återbetalning av förregistreringar med Donuts Inc:s grupp av toppdomäner, se Donuts policy för förregistreringar återbetalningar och auktioner.

Kom igång-tjänst

Om en Kom igång-tjänst redan har utförts är den inte återbetalningsbar (om den inte har utförts är du berättigad till återbetalning inom 30 dagar från transaktionsdatumet).    

SEO-tjänster

Du kan avbeställa SEO-tjänster när som helst – vi kommer inte att fakturera dig för oanvända månader. Kostnaden för nuvarande månad eller gångna månader återbetalas dock inte eftersom tjänsten redan har utförts. Om du avbeställer SEO-tjänster och begär återbetalning inom 48 timmar från det att du köpte eller förnyade tjänsten, kan du få full återbetalning för den månaden. Efter 48 timmar är du dock ansvarig för att betala för den månaden, men du faktureras inte för framtida månader. 

Hantering av sociala medier

Du kan avbeställa Hantering av sociala medier när som helst – vi kommer inte att fakturera dig för oanvända månader. Kostnaden för nuvarande månad eller gångna månader återbetalas dock inte eftersom tjänsten redan har utförts. Om du avbeställer Hantering av sociala medier och begär återbetalning inom 48 timmar från det att du köpte eller förnyade tjänsten, kan du få full återbetalning för den månaden. Efter 48 timmar är du dock ansvarig för att betala för den månaden, men du faktureras inte för framtida månader. 

Sitelock 911

Du kan ENDAST begära en återbetalning inom 30 dagar från transaktionsdatumet om du INTE har aktiverat produkten.  

Professionella webbdesigntjänster

Webbtjänster: 30% avbeställningsavgift medan arbetet pågår, 70% avbeställningsavgift när webbplatsdesignen levereras för granskning, ingen återbetalning när arbetet har slutförts.

Logotypdesign: 40% avbeställningsavgift medan arbetet pågår; ingen återbetalning när konstverket har levererats.

Tjänster för makeover av webbplats : 30% avbeställningsavgift medan arbetet pågår, 70% avbeställningsavgift när webbplatsdesignen levereras för granskning, ingen återbetalning när arbetet har slutförts.

Köpt produkt med kostnadsfri domän

Om en köpt produkt inkluderar ett kostnadsfritt domännamn och du avbeställer den köpta produkten, dras listpriset för domännamnet av från återbetalningsbeloppet (listpriset är priset på domännamnet som anges på GoDaddys webbplats och är inte föremål för någon kampanj, rabatt eller annan prisnedsättning). 

Experttjänster

Om en experttjänst redan har utförts är den inte återbetalningsbar (om den inte har utförts är du berättigad till återbetalning inom 30 dagar från transaktionsdatumet).

Värdtjänster

Om en värdtjänst redan har utförts är den inte återbetalningsbar (om den inte har utförts är du berättigad till återbetalning inom 30 dagar från transaktionsdatumet).

Förvaltaravgifter

Förvaltaravgifter är återbetalningsbara om domänen inte kan förnyas. Förvaltaravgifter är dock inte återbetalningsbara vid förnyelse.

Webbplatssäkerhet

Återbetalningar är endast tillgängliga inom 30 dagar efter köpet och utfärdas endast i de fall då manuell borttagning av skadlig kod inte kunde slutföras.

WordPress Premium Support

Återbetalningar kan beviljas om paketet avslutas före debiteringsperiodens slut och inga krediter har använts. En tjänst som redan har utförts under månaden är inte återbetalningsbar (om den inte har utförts är du berättigad till återbetalning inom 30 dagar från transaktionsdatumet). Framtida oanvända månader av tjänsten kan eventuellt återbetalas om paketet avslutas och en förbetalning gjorts.

Produkter som inte berättigar till återbetalning

 • Utvärderingar (express- och certifierade utvärderingar är ej återbetalningsbara om kunden redan har använt krediten.)
 • Auktionsmedlemskap
 • Molnservrar
 • Konfigurationstillägg
 • Klubb för domänrabatt (om den används för köp)
 • Domän: Auktioner, Köptjänst (kan ENDAST begära återbetalning OM du inte har lämnat in ett bud på den domän som tjänsten köptes för), Konsolidering eller Övervakning
 • Värdtjänstsanslutning – betalda appar (ej återbetalningsbara efter konfigurering)
 • Återförsäljarkonton
 • Office Max kombinationserbjudande
 • Premiumdomännamn.
 • Inlösningsavgifter
 • Överföringar (om lyckade)
 • Samtliga registreringar eller förnyelser av följande toppdomäner är icke-återbetalningsbara:
  • .AM
  • .AT
  • .BE
  • .BR
  • .COM.BR
  • .NET.BR
  • .ORG.BR
  • .CH
  • .CL
  • .DE
  • .DK
  • .ES
  • .COM.ES
  • .NOM.ES
  • .ORG.ES
  • .EU
  • .FM
  • .FR
  • .GS
  • .IO
  • .JP
  • .CO.JP
  • .KR
  • .CO.KR
  • .NE.KR
  • .RE.KR
  • .MS
  • .NL
  • .NU
  • .NZ
  • .CO.NZ
  • .NET.NZ
  • .ORG.NZ
  • .PL
  • .BIZ.PL
  • .COM.PL
  • .INFO.PL
  • .NET.PL
  • .ORG.PL
  • .RU
  • .COM.RU
  • .NET.RU
  • .ORG.RU
  • .TC
  • .TK
  • .VE
  • .CO.VE
  • .COM.VE
  • .INFO.VE
  • .NET.VE
  • .ORG.VE
  • .WEB.VE
  • .VG
  • .CO.ZA

Samtliga registreringar eller förnyelser av följande toppdomäner är återbetalningsbara, med undantag för villkoret inom parentes (i vilket fall de inte är återbetalningsbara):

.AMSTERDAM (Endast nyregistrering och manuell förnyelse)
.ARCHI (Endast manuell förlängning)
.BIO (Endast manuell förlängning)
.SKI (Endast manuell förlängning)
.CA (Endast manuell förlängning)
.CZ (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)      
.IT (Endast nyregistreringar)
.MX (Endast manuell förlängning)
.COM.MX (Endast manuell förlängning)
.PE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.COM.PE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.NET.PE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.NOM.PE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.ORG.PE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.PH (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.COM.PH (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.NET.PH (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.ORG.PH (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.SE (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.SG (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.SO (Endast nyregistreringar)
.COM.SO (Endast nyregistreringar)
.NET.SO (Endast nyregistreringar)
.ORG.SO (Endast nyregistreringar)
.TW (Endast automatiska förnyelser)
.COM.TW (Endast automatiska förnyelser)
.IDV.TW (Endast automatiska förnyelser)
.ORG.TW (Endast automatiska förnyelser)
.UK (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.CO.UK (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.ME.UK (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)
.ORG.UK (Endast nyregistrering och automatisk förnyelse)

Reviderad: 2019-03-25
Copyright © 2012-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.