GoDaddy

Tjänsteavtal för webbplatsverktyg

Senast granskad: 29 augusti 2019

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

 1. ÖVERSIKT
 2. Avtalet för tjänsten Webbplatsverktyg (detta “avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet.  Detta avtal utgör villkoren för din användning av GoDaddys webbplatsverktyg (”webbplatsverktyg” eller “tjänsterna”) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne.

  Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy.  Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller kund ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna.  Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

  Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för senaste ändring högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen.  Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Därför är det mycket viktigt att du ser till att informationen i ditt kundkonto (“kundkonto”), inklusive din e-postadress, är aktuell. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress.

 3. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA
 4. Websites + Marketing. GoDaddy Websites + Marketing is a cloud-hosted tool that enables you to design, create, build, market and/or promote (services available vary based on the specific service plan selected) an online presence for your specific objectives by integrating website, hosting, security, social media presence, online storefront, online appointments, email marketing, digital marketing and/or other capabilities all within the tool and packaged offering.   Except as noted in the Exceptions and Limitations section of this Agreement, your use of the Services is subject to the terms of this Agreement and the following GoDaddy product-specific terms of service incorporated herein by reference: (i) Online Bookkeeping Service Agreement, (ii) Marketing Applications Agreement, (iii) Get Found Service Agreement, (iv) Certificate Services Agreement; and (iv) Email Marketing Service Agreement

  Webbplatsverktyg. GoDaddyWebbplatsverktyg är ett molnbaserat verktyg med vilket du kan utforma, skapa, bygga och marknadsföra (vilka tjänster som är tillgängliga beror på valt tjänsteprogram) en onlinenärvaro för dina specifika ändamål genom att integrera webbplatser, värdtjänster, säkerhet, sociala medier, onlinebutik, online-möten, e-postmarknadsföring, digital marknadsföring och/eller andra funktioner som ingår i verktyget och erbjudandet.   Utöver som anmärkts in avsnittet Undantag och begränsningar i detta avtal, faller din användning av tjänsterna under detta avtals villkor och följande GoDaddys produktspecifika tjänsters användningsvillkor införlivas häri genom hänvisning: (i) Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal för marknadsföringsprogram, (iii) Serviceavtal för tjänsten Bli hittad, (iv) Avtal om certifikattjänster; och (iv) Avtal om e-postbaserade marknadsföringstjänster

  GoDaddy Social.  GoDaddy sociala tjänster har som mål att ge dig både ett team och tekniken som krävs för att förbättra din närvaro på sociala medier. Programmen för GoDaddy sociala tjänster kan innehålla följande funktioner: optimering av social profil; recensionssvar; anpassade inlägg på sociala medier; varumärkesanpassade e-postkampanjer samt rapporter och insikter. Exakt vilka funktioner som ingår beror på vilket program du köper.

  • Optimering av social profil skapar och uppgraderar samtliga av dina sidor på sociala medier med obegränsade regelbundna uppdateringar för att hålla ditt företag relevant och uppdaterat. Det kan innehålla en professionell fotografering för ditt företag för att skapa en portfölj med professionellt tagna och redigerade foton som kan användas överallt där du finns på sociala medier.
  • Obegränsat antal recensionssvar spårar recensioner om ditt företag på Google, Yelp och Facebook och kommer att besvara varje recension, oavsett om den är positiv eller negativ. Du kan till och med välja att granska och godkänna varje svar innan vi lägger upp dem. Utöver det har vi koll på recensioner som strider mot Yelps, Googles eller Facebooks riktlinjer och flaggar de recensionerna för dig.
  • Anpassade inlägg på sociala medier skapar en unik marknadsföringsplan med din input och gör sedan anpassade inlägg på Facebook, Instagram och Twitter. Anpassade inlägg kan även innehålla on-demand-kampanjer på sociala medier som gäller tidskänsliga specialerbjudanden, kampanjer eller event som ditt företag kör. Antalet inlägg per vecka varierar baserat på vilken prenumerationstjänstsplan du har.
  • I våra varumärkesanpassade e-postkampanjer ingår vårt team som designar varumärkesanpassade e-postkampanjer för eventuppdateringar och andra slags specialerbjudanden som skickas till din prenumerantlista.
  • Rapporter och insikter ger dig möjligheten att spåra information på precis allt innehåll vi publicerar och hur konsumenter engagerar sig i det innehållet. Denna information delas med dig via material för resultatsrecensioner.

 5. E-HANDELS- OCH MÖTESTJÄNSTER
 6. Innehåll i butik och möten

  Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbplats och eventuella filer, sidor, data, verk, information och/eller material på, i, som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbplats inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Det är ditt ansvar att säkerställa att din webbplats följer alla lokala, regionala, federala och internationella lagar och bestämmelser. Ditt webbplatsinnehåll ska även omfatta eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med tjänsterna. Du bekräftar att du är medveten om att GoDaddy räknar med att du kommer att använda allt innehåll på de webbplatser som du skapar eller styr på rätt sätt.

  Tillgänglighet av e-handels- och mötestjänster

  Enligt villkoren i detta avtal kommer GoDaddy att försöka tillhandahålla tjänsterna tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan under avtalets löptid. Du godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som GoDaddy emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför GoDaddys kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av GoDaddy, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du godkänner att GoDaddy inte kan styra över tillgången till tjänsterna på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

  Produktkatalog

  Du samtycker till att prestandan hos ditt företags webbplats kan komma att sänkas vid ett visst antal produkter, beroende på eventuella fysiska och praktiska begränsningar, inklusive (men inte begränsat till) systemuppbyggnad, systemkapacitet, systembelastning, slutanvändarens internetanslutning och datorkonfiguration. Du accepterar att GoDaddy inte har någon kontroll över potentiella fysiska och praktiska hinder som kan uppstå vid ett osäkert antal produkter i en kategori.

  Betalning och skatter gällande slutkund

  Du förstår att du ansvarar för att samla in och hantera alla slutkundbetalningar. Likaså ansvarar du för betalning av alla tillämpliga statliga, federala eller internationella skatter på produkter som du säljer med hjälp av tjänsterna. Det är ditt ansvar att läsa, ingå och godkänna alla slutanvändarlicensavtal som krävs för användning av de betalningsmetoder och skattealternativ som du väljer. GoDaddy är inte ansvarigt för riktigheten i de uppgifter som erhålls genom betalningsmetoderna och skattealternativen. Du ansvarar för eventuella extra skatter och tullar som påförs transaktionen. Du kan komma att bli föremål för utländska skattemässiga skyldigheter när du säljer till köpare. Du är själv ansvarig för att följa alla inhemska och utländska lagar gällande skatt, frakt, och export med avseende på försäljningen av dina varor till internationella köpare.

  Lagring och säkerhet

  Du ska alltid stå för hela risken för förlust och skada på din webbplats och på allt innehåll på din webbplats. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretess gällande ditt lösenord och din kontoinformation. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar, försummelser och användning under samt avgifter som uppstår i samband med ditt konto eller lösenord, eller i samband med webbplatsen eller med något av ditt webbplatsinnehåll som visas, länkas, överförs genom eller lagras på servern. Du är ensam ansvarig för att vidta åtgärder för att: (i) förhindra förlust eller skada på ditt webbplatsinnehåll; (ii) upprätthålla oberoende arkiv- och säkerhetskopior av ditt webbplatsinnehåll; (iii) garantera säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplatsinnehåll som överförs genom eller lagras på GoDaddys servrar; samt (iv) säkerställa sekretessen för ditt lösenord. GoDaddys servrar och värdtjänster är inte ett arkiv och GoDaddy har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Om ditt lösenord tappas bort, stjäls eller på annat sätt äventyras ska du omedelbart meddela GoDaddy därom, varpå GoDaddy ska avbryta tillgången till din webbplats via det lösenordet samt utfärda ett nytt lösenord till dig eller till din auktoriserade representant. GoDaddy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller ditt konto, antingen med eller utan din vetskap. Däremot kan du komma att hållas ansvarig för förluster som drabbar GoDaddy eller annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller ditt lösenord.

  Provvillkor

  Provvillkoren tillhandahålls endast i referenssyfte. GoDaddy är inte ansvarigt för din användning av provvillkoren – du använder dessa på egen risk. Standardvillkoren som anges på sidan Villkor kan användas med följande friskrivningsklausul: Beskrivningarna och förslagen är inte laglig, skattemässig eller finansiell rådgivning. GoDaddy garanterar inte lagligheten i någon formulering eller bestämmelse som tillhandahålls av eller härrör från sådana beskrivningar och förslag. Du bör rådgöra med en advokat för att se till att villkoren är tillräckliga för att tillgodose dina behov, att de är lämpliga för din jurisdiktion och att de är juridiskt bindande för dina kunder.

 7. WEBSITES + MARKETING GUIDE PLAN
 8. With your purchase of GoDaddy Websites + Marketing Guide Plan, you will be contacted by one of GoDaddy’s dedicated guides to help you develop, manage and grow your online presence. When signing up for the Websites + Marketing Guided plan, your Guide will provide (at minimum) one - 45 minute appointment per quarter, and at maximum 6 scheduled 45 minute appointments per 12 month period. We strive toward providing Services that meet your expectations. However, we do not guarantee the performance of your website or that your expectations will be met if requests are unreasonable or unable to be completed within the scope of the Services. Our completion of the Services depends upon your participation. We are not responsible for additional fees, time, or expenses incurred because of delays caused by your lack of or untimely response, feedback or approval, including your failure to participate in scheduled 1-1 calls.

 9. SÄRSKILDA BESTÄMELSER FÖR GODADDY SOCIAL
 10. Äganderätt “Innehåll” betyder text, grafik, bilder, musik, mjukvara, ljud, video, originalverk av alla slag och information eller annat material som publiceras, genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängligt genom tjänsterna. Med “GoDaddy innehåll” menas allt innehåll som har skapats eller licensierats av GoDaddy (inklusive och utan begränsning, innehåll skapat för dig eller med din samverkan). “Kundinnehåll” innebär allt innehåll som kontoinnehavare (du själv inkluderad) tillhandahåller och som gös tillgängligt genom tjänsterna.

  GoDaddy gör inga anspråk på ägarskapsrättigheter avseende något kundinnehåll, och ingenting i detta avtal ska anses begränsa några som helst rättigheter som du har att använda och utnyttja ditt kundinnehåll. Med förbehåll för ovanstående, äger GoDaddy och dess licensgivare exklusivt alla rättigheter, titel och intresse i och för tjänster och GoDaddys innehåll, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter. Du godkänner att tjänsterna och GoDaddys innehåll skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagarna samt andra lagar i USA och andra länder. Du samtycker till att inte ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i eller medföljer tjänsterna eller innehållet.

  Rättigheter till innehåll beviljade av dig. Genom att göra kundinnehåll tillgängligt via tjänsterna garanterar du härmed GoDaddy en icke-exklusiv, överförbar, vidarelicensierbar, global, royalty-fri licens, att använda, kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten baserade därpå, offentligt visa, framföra och distribuera ditt kundinnehåll i samband med drift och tillhandahållning av tjänster och innehåll till dig och dina auktoriserade kontoinnehavare. Du är ensam ansvarig för ditt kundinnehåll. Du representerar och garanterar att du äger ditt fulla kundinnehåll eller att du har alla rättigheter som krävs för att ge oss licensrättigheter till kundinnehållet enligt detta avtal. Du representerar också och garanterar att varken ditt kundinnehåll eller din användning och tillhandahållande av kundinnehållet som ska göras tillgängligt via tjänsterna, och inte heller någon användning av GoDaddy av ditt kundinnehåll på eller via tjänsterna på något sätt gör intrång, tillskansar sig eller bryter en tredje parts immateriella eller publicerings- eller sekretessrättigheter, eller resulterar i att gällande lag eller förordningar bryts. Du tar ansvar för alla risker i samband med innehåll, inklusive för alla som är beroende av dess korrekthet, fullständighet eller användbarhet, eller vid ett avslöjande av dig av information i innehåll som gör dig personligt identifierbar.

  Du kan ta bort ditt kundinnehåll genom att kontakta oss och begära att det avlägsnas. Men i vissa fall kan en del av ditt kundinnehåll (inklusive, men utan begränsning, inlägg eller kommentarer som har gjorts) inte tas bort helt och kopior av kundinnehåll kan fortsätta att existera på tjänsterna i form av arkiv eller säkerhetskopior. Vi tar inte ansvar för och kan inte stå till svars för avlägsnande eller borttagning av (eller för utebliven borttagning eller avlägsnande av) någon del av ditt kundinnehåll.

  Fotografier, videor och inspelningar. I den utsträckning du begär att vi fotograferar, filmar och/eller spelar in dig, kan vi göra det och alla sådana bilder, videor eller inspelningar kommer att betraktas som GoDaddys innehåll och kommer att ägas enbart av GoDaddy. I den mån sådana bilder, videor eller inspelningar innehåller en tredje parts namn, bild, likhet med eller röst, garanterar du och utfäster att du kommer att få alla nödvändiga tillstånd och berättiganden från sådan tredje part. I händelse av att du vill använda sådana bilder, videor eller inspelningar i samband med din verksamhet och utanför tjänsterna, kan vi på din begäran och mot en avgift välja att ge dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-vidarelicensierbar, global licens för att använda, kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten baserade på, offentligt visa, offentligt framföra och publicera vissa av dessa foton, videor eller inspelningar.

  Rättigheter till innehåll beviljade av GoDaddy. Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger GoDaddy dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-vidarelicensierbar licens för att hämta, kopiera, visa och skriva ut GoDaddys innehåll endast i samband med din tillåtna användning av tjänsterna och enbart för dina personliga och icke-kommersiella syften.

  DMCA/Upphovsrättspolicy. GoDaddy MSH Inc. respekterar upphovsrätten och förväntar sig att deras användare ska göra detsamma. Läs igenom GoDaddy MSH Inc.’s upphovsrätts- och IP-policy på www.mainstreethub.com/copyright-policy/, för mer information.

  Tillträdesrättigheter. Som en del av tjänsterna kan du välja att ge GoDaddy rätt att för din räkning hantera profiler, applikationer eller webbplatser hos tredjepart (“Tredje parts tjänster”) och använda användarnamn och lösenord som du tillhandahåller för att logga in på tredje parts tjänster (sådan information som inbegriper “inloggning av tredje part”). Du samtycker härmed till att GoDaddy får rätt att (1) i ditt namn skapa, få åtkomst till och hantera tredjepartstjänsterna genom att använda GoDaddys innehåll, kundinnehåll och offentligt tillgänglig information; (2) enligt GoDaddys gottfinnande publicera kundinnehåll eller GoDaddys innehåll till tredjepartstjänsterna, inbegripet men inte begränsat till innehåll som nämner, diskuterar eller marknadsför tredje part; (3) för din räkning ha åtkomst till, lagra, analysera eller på annat sätt använda information som finns tillgänglig i tredjepartstjänsterna; (4) genom att använda GoDaddys och dess samarbetspartners resurser, vara värd för tredjepartstjänsterna i den utsträckning som behövs för att kunna erbjuda dem; och (5) använda och lagra inloggningsuppgifter hos tredje part för att uppnå något av ovanstående. DU SAMTYCKER TILL OCH GODKÄNNER ATT, NÄR GoDaddy SKAPAR, FÅR ÅTKOMST TILL OCH HANTERAR TREDJEPARTSTJÄNSTERNA, AGERAR GoDaddy SOM DITT OMBUD, INTE SOM OMBUD ÅT TREDJE PART ELLER ÅT TREDJE PART SOM HANTERAR TREDJEPARTSTJÄNSTERNA. Din tillgång till tjänster från tredje part regleras helt genom en överenskommelse mellan dig och operatören av tredjepartstjänsterna. När du upphört att använda GoDaddys tjänster, får du både rätt till att få åtkomst till och kontrollera de tredjepartstjänster som GoDaddy eller dess samarbetspartners inte står värd för, samt till kundinnehåll. GoDaddy har när rätt att när som helst, även efter att du upphört att använda tjänsterna, ta bort, inaktivera, ändra, avlägsna eller på annat sätt hantera tredjepartstjänsterna, i förekommande fall, som GoDaddy eller dess samarbetspartners är värd för.

  Begränsningar av innehåll. Du är medveten om och accepterar att:

  • Din användning av denna webbplats och tjänsterna, inklusive kundinnehåll som du skickar in, lyder under detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

  • Du får inte samla in eller lagra (eller tillåta någon annan att samla in eller lagra) något kundinnehåll eller någon icke-offentlig eller personligt identifierbar information om en annan person eller enhet, utan dennes föregående skriftliga medgivande.

  • Du får inte använda tjänsterna på ett sätt (som bestäms av GoDaddy efter eget gottfinnande) som: är olagligt eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet; främjar, uppmuntrar eller bedriver barnpornografi eller utnyttjande av barn; främjar, uppmuntrar eller bedriver terrorism, våld mot människor, djur eller egendom; främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt skräppost eller andra oönskade massutskick av e-post eller hackning eller knäckning av datorer eller nätverk; bryter konsumentskyddslagen Ryan Haight Online Pharmacy från 2008 eller liknande lagstiftning, eller främjar, uppmuntrar eller bedriver försäljning eller distribution av receptbelagda läkemedel utan giltigt recept; bryter Online Sex Trafficking-lagen från 2017 eller liknande lagstiftning, eller främjar eller underlättar prostitution och/eller sexhandel; gör intrång på annan persons eller enhets immateriella rättigheter; bryter mot annan användares eller annan persons eller enhets sekretess- och publiceringsrättigheter, eller bryter mot tystnadsplikt gentemot annan användare eller annan person eller enhet; stör driften av tjänsterna; innehåller eller installerar virus, maskar, programfel, trojaner eller annan kod, filer eller program som utformats för att, eller kan, störa, skada eller begränsa funktionaliteten i program- eller hårdvara; eller innehåller falskt eller vilseledande språk eller ogrundade eller jämförande påståenden, om GoDaddy eller GoDaddys tjänster.

  • Du får inte modifiera eller ändra någon del av tjänsterna eller någon av dess relaterade tekniker.

  • Du får inte skaffa dig åtkomst till GoDaddys innehåll eller kundinnehåll genom någon teknik och metod, utöver genom tjänsterna eller annat sätt som GoDaddy kan utse.

  • Du accepterar risken att förlora en del av eller hela ditt kundinnehåll.

  • Vidare kommer du inte: försöka komma åt eller söka i tjänsterna eller innehållet eller ladda ner innehåll från tjänsterna genom att använda några andra sökmotorer, programvara, verktyg, agenter, enheter eller mekanismer (inklusive spindlar, robotar, sökrobotar, data mining-verktyg eller liknande) än den mjukvara och/eller sökagenter som tillhandahålls av GoDaddy MSH Inc. eller andra allmänt tillgängliga webbläsare hos tredje part; använda tjänsterna eller sälja GoDaddys innehåll, eller någon del därav, eller till förmån för tredje part eller på något annat sätt otillåten enligt dessa villkor; förfalska TCP/IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i e-post eller diskussionsgruppsinlägg, eller på annat sätt använda tjänster eller innehåll för att skicka ändrad, vilseledande eller från falska källor identifierad information; försöka att dechiffrera, dekompilera, demontera eller dekonstruera någon av den programvara som används för att tillhandahålla tjänster eller innehåll; samla in eller lagra personlig information från tjänsterna eller från andra användare av tjänsterna utan deras uttryckliga tillstånd; imitera eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet; eller uppmuntra eller tillåta någon annan person att göra något av ovanstående.

  Även om vi inte är skyldiga att övervaka tillgång till eller användning av tjänster eller innehåll, eller att granska eller ändra innehåll, har vi rätt att göra så för att kunna driva tjänsterna och säkerställa dessa villkor, samt att följa tillämpliga lagar eller andra juridiska krav.

  VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN, MEN ÄR INTE SKYLDIGA TILL, ATT TA BORT ELLER INAKTIVERA INNEHÅLL, VID VILKEN TIDPUNKT SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING, OM VI, ENLIGT EGET GOTTFINNANDE, ANSER NÅGON DEL AV INNEHÅLLET VARA STÖTANDE ELLER STÅ I STRID MED DESSA VILLKOR. VI HAR RÄTT ATT UTREDA KRÄKNINGAR AV DESSA VILLKOR ELLER UPPFÖRANDE SOM KAN PÅVERKA TJÄNSTERNA. VI KAN ÄVEN SAMRÅDA OCH SAMARBETA MED BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER FÖR ATT VÄCKA ÅTAL MOT ANVÄNDARE SOM BRYTER MOT LAGEN.

  Återbetalningar och avbeställningar. Du kan avbryta GoDaddy Social när som helst. Du måste dock avbryta senast 48 timmar innan nästa faktureringsdatum för att uppsägningen ska gälla den faktureringsperioden. Om du avbryter inom 48 timmar för faktureringsdatumet gäller uppsägningen från och med följande faktureringsperiod och du får ingen återbetalning för den faktureringsperioden.

 11. DESIGNPROGRAM FÖR FACEBOOK-SIDOR
 12. INTEGRERING MED PLATTFORMEN FÖR VÄRDTJÄNSTER; ÄGANDERÄTT TILL WEBBPLATSER
 13. ANDRA BUNDLINGSALTERNATIV
 14. ANALYSER
 15. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
 16. Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite erbjuder möjligheten att endast använda Tjänsternas tillgängliga marknadsföringsverktyg, vilka inkluderar sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring och skapande och uppdateringar av Facebook-sida (faller under Avsnitt 4 ovan). Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite inkluderar inte möjligheten att skapa och vara värd för en webbplats (inklusive Onlinebutik/Online-möten), SSL-certifikat, och Bli hittad-tjänster. Sådana tjänster kan komma att läggas till vid en senare tidpunkt, förbehållet detta avtals villkor. Kostnadsfritt provperiodsalternativ (se avsnittet nedan) är inte tillgängligt för Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite.  På grund av begränsningen i erbjudandet Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite är villkoren för GoDaddy (i) Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal om certifikattjänster, och (iii) Avtal om tjänsten Bli hittad inte tillämpliga.

  Toppnivådomäner.  Du bekräftar och godkänner att din webbplats omfattas av alla begränsningar för innehåll (eller annat) som gäller för toppnivådomänen (”TLD”) som den är kopplad till.  Endast GoDaddys webbplatsverktygs-konto som är kopplat till toppnivådomänen i fråga påverkas av sådana begränsningar.

  Sidan kommer snart.  GoDaddys webbplatsverktyg erbjuder alternativet ”Sidan kommer snart” till kunder som inte är redo att bygga sin webbplats än.  Du bekräftar och godkänner att om du väljer ”Sidan kommer snart” får du ett mer begränsat urval när det gäller design och färgkombinationer än det som är tillgängligt i mallbiblioteket i GoDaddys webbplatsverktyg.

  Skyldighet att underhålla prenumerationen.  Om du har tillgång till tjänsterna beror på din aktiva prenumeration på (och betalning för) Webbplatsverktyg.  Underlåtelse att underhålla prenumerationen kommer att leda till uppsägning av tjänsterna.  Återkommande fakturering för din tjänsteplan börjar på inköpsdatumet.  Betalda avgifter för tjänster kan inte överföras till andra Webbplatsverktyg-konton(eller andra GoDaddy-konton) än det konto som först kopplades till tjänsterna vid inköpsdatumet.

  Uppsägning eller upphörande av tjänster.Om GoDaddy avslutar din tjänst kan det, efter eget gottfinnande, ta bort och förstöra data och filer som du har lagrat på deras servrar. GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka din användning av tjänsten, men förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande. Du bekräftar och godkänner att du, när giltighetstiden för dina tjänster går ut eller när de sägs upp, måste avstå från att använda IP-adresserna och servernamnen som tilldelats dig i samband med tjänsterna, inklusive omdirigering av domännamnssystemet (“DNS”) för domännamnen från våra servrar.

 17. KOSTNADSFRI UTVÄRDERING
 18. BILDER OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART
 19. Definitioner och omfattning.  Som en del av GoDaddys webbplatsverktyg kan du ha tillåtelse att använda vissa (i) fotografier, illustrationer eller andra bilder (“bilder”) och/eller (ii) programvara, widgetar eller andra program (“programvara”) som utvecklats, ägs eller licensierats av leverantörer från tredje part så som GoDaddy emellanåt kan teckna avtal om.  Du bekräftar och godkänner att din användning av bilderna/programvaran omfattas av våra avtal med leverantörer från tredje part.  Om bilderna/programvaran åtföljs av eller kräver samtycke till ett licensavtal från en leverantör från tredje part kommer din användning av bilderna/programvaran att omfattas av villkoren i sådant licensavtal, som tillkommer utöver (inte istället för) villkoren i detta avtal. 

  Villkor som gäller för alla bilder/all programvara.  Du bekräftar och godkänner att (i) du kan använda bilderna/programvaran enbart som en del av tjänsterna, (ii) du inte får ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, något varumärke eller andra meddelanden om immateriella rättigheter som ingår i eller på bilderna/programvaran och att (iii) du inte får sälja, ändra, återanvända, bakåtkompilera, dekompilera, montera ned, plocka isär, skapa härledda verk av eller härleda källkoden från bilderna/programvaran.

  GoDaddy kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part så som krävs för att tillhandahålla bilder/programvara från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, domännamnet som är kopplat till sidan Webbplatsverktyg. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta distributionen av bilder/programvara och du samtycker till att samarbeta för att utföra de steg som krävs i samband med detta.

  GoDaddy garanterar inte eller gör inga utfästelser om bilder/programvara från tredje part som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för detsamma.

  Du bekräftar och godkänner att du kommer att skydda och hålla GoDaddy skadelöst från och mot alla anspråk som görs på eller sker av GoDaddy direkt eller indirekt till följd av din användning eller otillåtna användning av bilder/programvara från tredje part.  Du bekräftar och godkänner att leverantörerna av bilder/programvara från tredje part är tredje partens förmånstagare i detta avtal i syfte att verkställa deras rättigheter enligt detta avtal.

  Ytterligare villkor som gäller för Mapbox.  Du bekräftar och godkänner att din användning av Mapbox omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

  Ytterligare villkor som gäller för Cronofy.  Du bekräftar och godkänner att din användning av Cronofy omfattas av tjänstevillkoren som finns häroch som införlivas häri genom denna hänvisning.

  Ytterligare villkor som gäller för Google My Business.  Du bekräftar och godkänner att din användning av Google My Business omfattas av följande: (i) Googles tjänstevillkor som finns här; (ii) Google My Business ytterligare villkor som finns här; och (iii) Googles riktlinjer för representation av partnerverksamhet på Google som finns här, som samtliga införlivas häri genom denna hänvisning.

  Ytterligare villkor som gäller för OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexiko, Irland, Nederländerna, Storbritannien och Nordirland, Australien, Kanada, Hongkong, Singapore. Du bekräftar och godkänner att din användning av OpenTable omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

  Ytterligare villkor som gäller för ChowNow i USA och Kanada. Du bekräftar och godkänner att din användning av ChowNow omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

  Ytterligare villkor som gäller för IDX Broker i USA, Kanada och Mexiko. Du bekräftar och godkänner att din användning av IDX-tjänster omfattas av tjänstevillkoren som finns här, och som återfinns i detta avtal som referens.

  Du bekräftar och godkänner att tredjepartsleverantörer (och deras samarbetspartner och underleverantörer) inte gör några som helst utfästelser eller garantier om några bilder/programvaror som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen ansvar för skadestånd eller skador (oavsett om de är direkta, indirekta eller resulterande från) till följd av användningen av bilderna/programvarorna. Du bekräftar och godkänner att bilder/programvara från tredje part får support via oss och inte av tredjepartsleverantörer (eller deras samarbetspartners eller underleverantörer). Du bekräftar och godkänner dessutom att du är ansvarig för att alla betalda abonnemang och/eller konton som du registrerar dig för hos tredjepartsleverantörer hanteras och är i god ordning. Annullering av det här Avtalet eller borttagning av en Programvara från Tjänster avbryter eller avslutar inte ditt betalda abonnemang och/eller konto med tredjepartsleverantören. Du måste följa tredjeparts specifika villkor om du inte längre vill ta emot tjänster som du köper direkt av en tredjepartsleverantör som är ansluten till Tjänster.

 20. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET
 21. Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

 22. DEFINITIONER; KONFLIKTER
 23. Ord i versaler som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.  Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.