GoDaddy

TJÄNSTEAVTAL FÖR WEBBPLATSVERKTYG

Senast granskad: 10 juli 2018

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för tjänsten Webbplatsverktyg (detta avtal) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (”GoDaddy”) och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. Detta avtal utgör villkoren för din användning av GoDaddys webbplatsverktyg (”webbplatsverktyg” eller ”tjänsterna”) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne.

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal tillsammans med de (i) GoDaddys avtal om allmänna användningsvillkor och (ii) eventuella programbegränsningar, ansvarsfriskrivningar för produkter eller andra restriktioner som visas på målsidan för webbplatsverktyg för webbplatsen GoDaddy (den här ”webbplatsen”), både (i) och (ii) ingår i detta avtal som referens.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna. Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för ”senaste ändring” högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Webbplatsverktyg är ett molnbaserat verktyg med vilket du kan utforma, skapa, bygga och marknadsföra (vilka tjänster som är tillgängliga beror på valt tjänsteprogram) en onlinenärvaro för dina specifika ändamål genom att integrera webbplatser, värdtjänster, säkerhet, sociala medier, onlinebutik, online-möten, e-postmarknadsföring, digital marknadsföring och/eller andra funktioner som ingår i verktyget och erbjudandet. Utöver som anmärkts in avsnittet Undantag och begränsningar i detta avtal, faller din användning av tjänsterna under detta avtals villkor och följande GoDaddys produktspecifika tjänsters användningsvillkor införlivas häri genom hänvisning: (i) Avtal för tjänsten Onlinebokföring (USA- marknaden endast), (ii) Avtal för marknadsföringsprogram, (iii) Avtal för tjänsten Bli hittad (USA- marknaden endast), (iv) Avtal om certifikattjänster; och (v) Avtal om e-postbaserade marknadsföringstjänster.

3. BUTIKS- OCH MÖTESTJÄNSTER (MÖTESTJÄNSTER TILLGÄNGLIGA I USA ENDAST)

Med Webbplatsverktyg kan du skapa, hantera och underhålla ett online-skyltfönster och/eller online-möten, vilket ger dig möjlighet att:

 1. lägga till, komma åt, hantera och underhålla en katalog av produkter och/eller tjänster, samt föreliggande nämnda katalog på Internet via en sammanställd webbutik eller mötesregister som återges som en domän (webbplats) eller underdomän;
 2. engagera dig i försäljningen av tjänster och fysiska och nedladdningsbara varor via Internet;
 3. ombesörja insamling av betalning som rör med gällande skatte- och fraktavgifter;
 4. samla in kreditkorts- och personlig information i syfte att genomföra transaktioner,
 5. schemalägga online-möten och synka kalendrar från flera olika plattformar;
 6. utföra orderhantering och bearbetningsverksamhet; eller
 7. generera rapporter relaterade till Storefronts affärsverksamhet

Innehåll i butik och möten

Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbplats och eventuella filer, sidor, data, verk, information och/eller material på, i, som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbplats inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Det är ditt ansvar att säkerställa att din webbplats följer alla lokala, regionala, federala och internationella lagar och bestämmelser. Ditt webbplatsinnehåll ska även omfatta eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med tjänsterna. Du bekräftar att du är medveten om att GoDaddy räknar med att du kommer att använda allt innehåll på de webbplatser som du skapar eller styr på rätt sätt.

Tillgänglighet av e-handels- och mötestjänster

Enligt villkoren i detta avtal kommer GoDaddy att försöka tillhandahålla tjänsterna tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan under avtalets löptid. Du godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som GoDaddy emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför GoDaddys kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av GoDaddy, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du godkänner att GoDaddy inte kan styra över tillgången till tjänsterna på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

Produktkatalog

Du samtycker till att prestandan hos ditt företags webbplats kan komma att sänkas vid ett visst antal produkter, beroende på eventuella fysiska och praktiska begränsningar, inklusive (men inte begränsat till) systemuppbyggnad, systemkapacitet, systembelastning, slutanvändarens internetanslutning och datorkonfiguration. Du accepterar att GoDaddy inte har någon kontroll över potentiella fysiska och praktiska hinder som kan uppstå vid ett osäkert antal produkter i en kategori.

Betalning och skatter gällande slutkund

Du förstår att du ansvarar för att samla in och hantera alla betalningar till slutkund. Likaså ansvarar du för betalning av alla tillämpliga statliga, federala eller internationella skatter på produkter som du säljer med hjälp av tjänsterna. Det är ditt ansvar att läsa, ingå och godkänna alla slutanvändarlicensavtal som krävs för användning av de betalningsmetoder och skattealternativ som du väljer. GoDaddy är inte ansvarigt för riktigheten i de uppgifter som erhålls genom betalningsmetoderna och skattealternativen. Du ansvarar för eventuella extra skatter och tullar som införs på transaktionen. Du kan komma att bli föremål för utländska skattemässiga skyldigheter när du säljer till köpare. Du är själv ansvarig för att följa alla inhemska och utländska lagar gällande skatt, frakt och export med avseende på försäljningen av dina varor till internationella köpare.

Lagring och säkerhet

Du ska alltid stå för hela risken för förlust och skada på din webbplats och på allt innehåll på din webbplats. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretess gällande ditt lösenord och din kontoinformation. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar, försummelser och användning under samt avgifter som uppstår i samband med ditt konto eller lösenord, eller i samband med webbplatsen eller med något av ditt webbplatsinnehåll som visas, länkas, överförs genom eller lagras på servern. Du är ensam ansvarig för att vidta åtgärder för att: (i) förhindra förlust eller skada på ditt webbplatsinnehåll; (ii) upprätthålla oberoende arkiv- och säkerhetskopior av ditt webbplatsinnehåll; (iii) garantera säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplatsinnehåll som överförs genom eller lagras på GoDaddys servrar; samt (iv) säkerställa sekretessen för ditt lösenord. GoDaddys servrar och värdtjänster är inte ett arkiv och GoDaddy har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Om ditt lösenord tappas bort, stjäls eller på annat sätt äventyras ska du omedelbart meddela GoDaddy därom, varpå GoDaddy ska avbryta tillgången till din webbplats via det lösenordet samt utfärda ett nytt lösenord till dig eller till din auktoriserade representant. GoDaddy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller ditt konto, antingen med eller utan din vetskap. Däremot kan du komma att hållas ansvarig för förluster som drabbar GoDaddy eller annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller ditt lösenord.

Provvillkor

Provvillkoren tillhandahålls endast i referenssyfte. GoDaddy är inte ansvarigt för din användning av provvillkoren – du använder dessa på egen risk. Standardvillkoren som anges på sidan Villkor kan användas med följande friskrivningsklausul: Beskrivningarna och förslagen är inte laglig, skattemässig eller finansiell rådgivning. GoDaddy garanterar inte lagligheten i någon formulering eller bestämmelse som tillhandahålls av eller härrör från sådana beskrivningar och förslag. Du bör rådgöra med en advokat för att se till att villkoren är tillräckliga för att tillgodose dina behov, att de är lämpliga för din jurisdiktion och att de är juridiskt bindande för dina kunder.

4. DESIGNPROGRAM FÖR FACEBOOK-SIDOR

Med webbplatsverktyg har du tillgång till en designer för Facebook-sidor (”designer för Facebook-sidor”) så att du kan skapa anpassade Facebook-sidor med en design som kompletterar din webbplats. Antalet tillåtna Facebook-sidor beror på vilket tjänste-program du har och är utöver antalet webbplatssidor som ingår i tjänste-programmet.

Om du vill använda designprogrammet för Facebook-sidor måste du (i) skapa ett Facebook-konto (om du inte redan har ett) och (ii) aktivera en offentlig sida från ditt Facebook-konto. När du har designat Facebook-sidorna måste du länka dem till ditt Facebook-konto för att det ska gå att navigera på Facebook-sidorna. Tänk på att dina Facebook-sidor bygger på samma värdtjänstkonto (och är tillgängliga via samma kontrollpanel) som din webbplats. Därför måste minst en sida på din webbplats publiceras innan dina Facebook-sidor kan publiceras.

Om du använder designprogrammet för Facebook-sidor bekräftar och godkänner du att:

 1. Du inte ska använda det för att starta en Facebook-sida som marknadsför, tillhandahåller innehållsreferenser, underlättar, innehåller eller använder något av följande:
  • Alkoholrelaterat innehåll eller försäljning av tobaksprodukter, ammunition och/eller vapen;
  • Innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, sekretess, publicitet, moraliska eller andra privata rättigheter eller äganderättigheter, eller som är falskt eller bedrägligt;
  • Hasardspel, inklusive och utan begränsning, onlinekasinon, vadslagning, bingo eller poker; Olaglig aktivitet och/eller olagliga tävlingar, pyramidspel, lotterier eller kedjebrev (om du arrangerar, hänvisar till eller hjälper till med ett lagligt lotteri, tävling eller annan kampanj omfattas du av Facebooks riktlinjer för kampanjer som finns här), eller
  • Innehåll som är hatiskt, hotande, kränkande eller pornografiskt, uppmanar till våld eller innehåller naket eller grafiskt eller meningslöst våld.
 2. Du måste se till att du äger eller innehar alla rättigheter som krävs för att kopiera, visa, distribuera, leverera, återge och offentligt publicera allt innehåll i ditt program för Facebook-användare i alla länder där du gör innehållet tillgängligt.

5. INTEGRERING MED PLATTFORMEN FÖR VÄRDTJÄNSTER; ÄGANDERÄTT TILL WEBBPLATSER

Webbplatser som skapats med tjänsterna bygger på och är integrerade i GoDaddys plattform för värdtjänster och alla försök att migrera eller på annat sätt överföra sådan webbplats till en annan värdtjänstleverantör är ett brott mot detta avtal.

Med undantag för det innehåll som du tillhandahåller kommer webbplatser som skapats med tjänsterna att tillhöra GoDaddy och alla sådana webbplatser (inklusive alla kopior av dessa) omfattas av lagar om upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar om immateriella rättigheter i USA och länder utanför. GoDaddy beviljar dig en obegränsad licens till webbplatsen under varaktigheten för din prenumeration på tjänsterna. Om din prenumeration på tjänsterna avslutas, oavsett anledning, upphör licensen till webbplatsen att gälla därefter. Du samtycker till att förhindra otillåten kopiering av webbplatserna som skapats med tjänsterna. Om inget annat anges i detta avtal ska ingen rättighet eller licens under någon som helst upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller licenser beviljas enligt detta avtal. GoDaddy förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

Genom att överföra innehåll till din webbplats beviljar du GoDaddy en obegränsad licens (i) för att använda innehållet i syfte att inkludera det på din webbplats och (ii) för att visa skärmdumpar av en webbplats som skapats med tjänsterna online, i marknadsföringsmaterial eller på annat sätt så som avgörs av GoDaddy efter eget gottfinnande. Dessutom intygar och garanterar du för GoDaddy att (a) du innehar alla rättigheter som krävs för att distribuera sådant innehåll, antingen på grund av att du har skrivit innehållet och har rätt att distribuera detsamma eller på grund av att du har relevanta distributionsrättigheter, licenser, tillstånd och/eller behörigheter för användning, i skrift, från upphovsrättsinnehavaren eller ägaren till innehållet och att (b) du inte bryter mot några rättigheter som tillhör tredje part. Enligt detta avtal ska ”innehåll” inkludera, utan begränsning, all text, programvara, widgetar, program, skript, källkod, API, fotografier, illustrationer, bilder, grafik, ljud, musik, video och interaktiva funktioner (och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa). Du bekräftar och godkänner att innehåll som du överför till tjänsterna kan bli tillgängligt direkt. Innehåll som tillhandahålls kan också cachelagras i upp till ett år och om du tar bort innehåll från tjänsterna tas inte de cachelagrade versionerna av innehållet bort.

6. ANDRA BUNDLINGSALTERNATIV

Du kommer att ges möjlighet att göra ett kombinationserbjudande av tjänsterna med andra produkter och tjänster som vi erbjuder, till exempel (i) tjänster för domännamnsregistrering, (ii) proxytjänster för domännamn, (iii) Microsoft Office och/eller (iv) andra produkter och tjänster som kan komma att erbjudas för kombinationserbjudanden från tid till annan. I sådant fall ska köpet av Webbplatsverktyg också omfattas av villkoren som gäller för de bundlade produkterna eller tjänsterna, vars tillämpliga avtal kommer att tillhandahållas dig i kundvagnen när du går till kassan.

7. ANALYSER

Enligt villkoren i detta avtal ger vi dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-vidarelicensierbar licens för att använda Webbplatsverktygets analysfunktion (”Analytics”) endast på det sätt som är nödvändigt för att kunna använda analyser om Webbplatsverktygets egenskaper; och (b) du får komma åt och visa rapporter genom ditt Shopper-konto. Med dessa analyser kan du spåra dina besökares IP-adress, tid för besök, rubrikinformation och plats (”data”). Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och regler i din användning av och åtkomst till analysdata och analysrapporter. GoDaddy och dess helägda dotterbolag får behålla och använda, i enlighet med villkoren i sin sekretesspolicy, data som samlats in av Analytics. Du får inte använda (och du får inte tillåta en tredje part att använda) analyserna för att spåra, samla in eller ladda upp data som identifierar en person (exempelvis namn, e-postadress eller faktureringsinformation) eller andra data som rimligen kan knytas till sådan information. Du ska ha och följa en lämplig sekretesspolicy samt följa alla tillämpliga lagar, policyer och bestämmelser som gäller insamling av information från besökare. Du måste publicera en sekretesspolicy och denna sekretesspolicy måste varna om att du använder cookies för att samla in data. Du måste tala om att du använder Analytics och förklara hur det samlar in och bearbetar data.

8. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite (USA- marknaden endast). Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite erbjuder möjligheten att endast använda Tjänsternas tillgängliga marknadsföringsverktyg, vilka inkluderar sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring och skapande och uppdateringar av Facebook-sida (faller under Avsnitt 4 ovan). Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite inkluderar inte möjligheten att skapa och vara värd för en webbplats (inklusive Onlinebutik/Online-möten), SSL-certifikat, och Bli hittad-tjänster. Sådana tjänster kan komma att läggas till vid en senare tidpunkt, förbehållet detta avtals villkor. Kostnadsfritt provperiodsalternativ (se avsnittet nedan) är inte tillgängligt för Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite. På grund av begränsningen i erbjudandet Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite är villkoren för GoDaddys Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal om certifikattjänster; och (iii) Avtal om tjänsten Bli hittad inte tillämpliga.

Toppnivådomäner. Du bekräftar och godkänner att din webbplats omfattas av alla begränsningar för innehåll (eller annat) som gäller för toppnivådomänen (”TLD”) som den är kopplad till. Endast det Webbplatsverktygs-konto som är kopplat till toppnivådomänen i fråga påverkas av sådana begränsningar.

Sidorna kommer snart. Webbplatsverktyg erbjuder alternativet ”Sidan kommer snart” till kunder som inte är redo att bygga sin webbplats än. Du bekräftar och godkänner att om du väljer ”Sidan kommer snart” får du ett mer begränsat urval när det gäller design och färgkombinationer än det som är tillgängligt i mallbiblioteket i Webbplatsverktyg.

Skyldighet att underhålla prenumerationen. Om du har tillgång till tjänsterna beror på din aktiva prenumeration på (och betalning för) Webbplatsverktyg. Underlåtelse att underhålla prenumerationen kommer att leda till uppsägning av tjänsterna. Återkommande fakturering för din tjänsteplan börjar på inköpsdatumet. Betalda avgifter för tjänster kan inte överföras till andra Webbplatsverktyg-konton(eller andra GoDaddy-konton) än det konto som först kopplades till tjänsterna vid inköpsdatumet.

Uppsägning eller upphörande av tjänster. Om GoDaddy avslutar din tjänst kan det, efter eget gottfinnande, ta bort och förstöra data och filer som du har lagrat på deras servrar. GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka din användning av tjänsten, men förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande. Du bekräftar och godkänner att du, när giltighetstiden för dina tjänster går ut eller när de sägs upp, måste avstå från att använda IP-adresserna och servernamnen som tilldelats dig i samband med tjänsterna, inklusive att omdirigering av domännamnssystemet (”DNS”) för domännamnen från våra servrar.

9. KOSTNADSFRI PROVPERIOD

Den kostnadsfria provperioden utgör en möjlighet för dig att använda tjänsten utan kostnad under en specificerad tid, med början det datum då du godtar erbjudandet om en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria provperioden löper ut vid slutet av den specificerade provperioden från det datum då du godtar erbjudandet om en kostnadsfri provperiod, oavsett om du använder tjänsten under den kostnadsfria provperioden eller inte.

Du bekräftar och samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan komma att dra tillbaka eller ändra den kostnadsfria provperioden eller byta tjänsten eller erbjudandet mot en liknande tjänst eller erbjudande. Du kommer att debiteras det då gällande priset för produkten om vi finner att du inte har rätt att använda den kostnadsfria provperioden.

När den kostnadsfria provperioden går ut kommer du inte att debiteras och tjänsten kommer inte att förnyas SÅVIDA du inte ombeds att lägga till eller bekräfta en framtida betalningsmetod, eller frivilligt anger en sådan, under eller efter slutet av den kostnadsfria provperioden, i vilket fall tjänsten kommer att förnyas automatiskt till då gällande förnyelsepris utan vidare åtgärder från din sida, tills tjänsten sägs upp. Du kan avsluta den kostnadsfria provperioden eller den automatiska förnyelsen av tjänsten i fråga när som helst innan eller efter att den kostnadsfria provperioden har upphört genom att gå till ditt konto och inaktivera funktionen för automatisk förnyelse (”avbryt förnyelse”) eller genom att kontakta vår kundservice. Om du väljer att avsluta tjänsten under den kostnadsfria provperioden eller att inte köpa eller förnya tjänsten efter den kostnadsfria provperioden kommer allt innehåll eller data som du har skrivit in i tjänsten att gå förlorat och kommer inte att kunna återställas.

När den kostnadsfria provperioden förnyas, antingen som ett betalt månadspaket eller ett betalt årspaket, kan du begära full återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy.

Invånare i vissa länder kanske inte är berättigade att delta i ett erbjudande om en kostnadsfri provperiod.

10. BILDER OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART

Definitioner och omfattning. Som en del av Webbplatsverktyg kan du ha tillåtelse att använda vissa (i) fotografier, illustrationer eller andra bilder (”bilder”) och/eller (ii) programvara, widgetar eller andra program (”programvara”) som utvecklats, ägs eller licensierats av leverantörer från tredje part så som GoDaddy emellanåt kan teckna avtal om. Du bekräftar och godkänner att din användning av bilderna/programvaran omfattas av våra avtal med leverantörer från tredje part. Om bilderna/programvaran åtföljs av eller kräver samtycke till ett licensavtal från en leverantör från tredje part kommer din användning av bilderna/programvaran att omfattas av villkoren i sådant licensavtal, som tillkommer utöver (inte istället för) villkoren i detta avtal.

Villkor som gäller för alla bilder/all programvara. Du bekräftar och godkänner att (i) du kan använda bilderna/programvaran enbart som en del av tjänsterna, (ii) du inte får ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, något varumärke eller andra meddelanden om immateriella rättigheter som ingår i eller på bilderna/programvaran och att (iii) du inte får sälja, ändra, återanvända, bakåtkompilera, dekompilera, montera ned, plocka isär, skapa härledda verk av eller härleda källkoden från bilderna/programvaran.

GoDaddy kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part så som krävs för att tillhandahålla bilder/programvara från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, domännamnet som är kopplat till sidan Webbplatsverktyg. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta distributionen av bilder/programvara och du samtycker till att samarbeta för att utföra de steg som krävs i samband med detta.

GoDaddy garanterar inte eller gör inga utfästelser om bilder/programvara från tredje part som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för detsamma.

Du bekräftar och godkänner att du kommer att skydda och hålla GoDaddy skadelöst från och mot alla anspråk som görs på eller sker av GoDaddy direkt eller indirekt till följd av din användning eller otillåtna användning av bilder/programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att leverantörerna av bilder/programvara från tredje part är tredje partens förmånstagare i detta avtal i syfte att verkställa deras rättigheter enligt detta avtal.

Ytterligare villkor som gäller för Mapbox. Du bekräftar och godkänner att din användning av Mapbox omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

Ytterligare villkor som gäller för Cronofy (USA- marknaden endast. Du bekräftar och godkänner att din användning av ChowNow omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

Ytterligare villkor som gäller för Google My Business (USA- marknaden endast. Du bekräftar och godkänner att din användning av Google My Business omfattas av följande: (i) Googles tjänstevillkor som finns här; (ii) Google My Business ytterligare villkor som finns här; och (iii) Googles riktlinjer för representation av partnerverksamhet på Google som finns här, som samtliga införlivas häri genom denna hänvisning.

Ytterligare villkor som gäller för OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexiko, Irland, Nederländerna, Storbritannien och Nordirland, Australien, Kanada, Hongkong, Singapore. Du bekräftar och godkänner att din användning av OpenTable omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

Ytterligare villkor som gäller för ChowNow i USA och Kanada. Du bekräftar och godkänner att din användning av ChowNow omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

Ytterligare villkor som gäller för IDX Broker i USA, Kanada och Mexiko. Du bekräftar och godkänner att din användning av IDX-tjänster omfattas av tjänstevillkoren som finns här, och som återfinns i detta avtal som referens.

Du bekräftar och godkänner att tredjepartsleverantörer (och deras samarbetspartner och underleverantörer) inte gör några som helst utfästelser eller garantier om några bilder/programvaror som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen ansvar för skadestånd eller skador (oavsett om de är direkta, indirekta eller resulterande från) till följd av användningen av bilderna/programvarorna. Du bekräftar och godkänner att bilder/programvara från tredje part får support via oss och inte av tredjepartsleverantörer (eller deras samarbetspartners eller underleverantörer). Du bekräftar och godkänner dessutom att du är ansvarig för att alla betalda abonnemang och/eller konton som du registrerar dig för hos tredjepartsleverantörer hanteras och är i god ordning. Annullering av det här Avtalet eller borttagning av en Programvara från Tjänster avbryter eller avslutar inte ditt betalda abonnemang och/eller konto med tredjepartsleverantören. Du måste följa tredjeparts specifika villkor om du inte längre vill ta emot tjänster som du köper direkt av en tredjepartsleverantör som är ansluten till Tjänster.

11. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

12. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

Reviderad: 2018-07-10
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.