GoDaddy

AVTAL FÖR VÄRDTJÄNSTER

Senast reviderad: 2020-02-27

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

  Värdtjänster för webbhotell. Värdtjänstplaner för webbhotell i en eller flera servrar. Du delar resurser med många kunder på samma servrar, men din webbplats får en unik adress (DNS).

  Webbhotell för företag. Hanterade värdtjänstplaner ger dig alla fördelar med att ha en egen VPS-server eller Dedikerad Server, men vi hanterar servern åt dig inklusive konfiguration av kontrollpanelen, uppdateringsperioder och säkerhetskopieringar.

  Värdtjänster för hanterade WordPress-bloggar. Värdtjänstplaner för hanterade WordPress-bloggar ger dig en effektiv och optimerad upplevelse för att bygga och hantera WordPress-webbplatser. Vi tar hand om de grundläggande administrativa uppgifterna, inklusive installation av WordPress, automatiserade dagliga säkerhetskopieringar, nödvändiga WordPress-uppdateringar och cachelagring på servernivå.

  Virtuell privat server (VPS). VPS-paket placerar din webbplats i en server som du delar med andra kunder, men du har fullständig kontroll över ditt serverutrymme och den fullständiga konfigurationen av din virtuella förekomst på servern. Du har administratörsåtkomst (rot) och en dedikerad IP-adress.

  Dedikerad server. Dedikerade serverpaket reserverar en hel server exklusivt för ditt konto och för dig att använda. Du har ensamrätt till serverns bandbredd, minne och lagringsutrymme och serverns prestanda påverkas inte av trafik och andra kunders användningsaktiviteter.

  Hanterad support. Hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som tillhandahåller rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och Plesk eller cPanel. Vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopieringar. Ytterligare konfigurationer och installationer kan utföras mot en extra avgift.

  Fullständigt hanterad support. Fullständigt hanterade supportpaket är månadsprenumerationer som ger dig möjlighet att aktivera rot- eller administrativ åtkomst till tjänsten och vi tar hand om viktiga uppdateringar, säkerhet, övervakning och säkerhetskopiering. Ytterligare experttjänster ingår i prenumerationen.

  Värdtjänster Premium support/Experttjänster. Värdtjänster Premium support/Experttjänster (”Experttjänster”) är ytterligare anpassade supporttjänster som är tillgängliga mot en fastställd avgift. De här Experttjänsterna kan erbjuda hjälp om du har behov av en erfaren serveradministratör för komplicerade uppgifter, inklusive att: optimera databaser, konfigurera brandväggar eller flytta innehåll.

  Säkerhetskopiering av värdtjänster. Säkerhetskopiering och återställning av värdtjänster sparar alla dina webbplatsfiler i molnet en gång om dagen. De här tjänsterna för säkerhetskopiering och återställning finns i värdtjänstplaner för webbplatser och kan även finnas i våra andra värdtjänstpaket till en extra kostnad.

 2. UPPSÄGNING AV KONTO; BEGRÄNSNINGAR

  Migrering av servrar. Du bekräftar och godkänner att vi som ett led i vår verksamhet kan behöva migrera våra servrar. Därmed kan du tilldelas ett annat IP-nummer, även om du har en dedikerad IP-adress. Vi garanterar inte att du får behålla de IP-adresser du fått.

  Uppsägning av värdtjänsterna. Du bekräftar och godkänner att du, när giltighetstiden för dina värdtjänster går ut eller när de sägs upp, måste avstå från att använda värdtjänsterna och IP-adresserna och servernamnen som tilldelats dig i samband med värdtjänsterna, inklusive omdirigering av domännamnssystemet (”DNS”) för domännamnen från våra servrar. Innan uppsägningen av värdtjänsterna träder i kraft ansvarar du för att flytta ditt webbplats- eller serverinnehåll från våra servrar. Vi kommer inte att överföra eller lägga upp ditt webbplats- eller serverinnehåll via FTP till en annan leverantör. Om du inte lyckas flytta ditt webbplats- eller serverinnehåll från våra servrar före uppsägningen kommer allt innehåll som berörs att tas bort och vi kommer inte att kunna tillhandahålla någon kopia av innehållet.

  Kostnadsfria produktkrediter. Vid uppsägning av värdtjänsterna kommer alla gratisprodukter som tillhandahålls som en del av värdtjänsterna att annulleras eller återkallas.

  Viktigt meddelande beträffande licensierade bilder vid migrering eller export (i tillämpliga fall). I enlighet med övriga tillämpliga licenser och villkor är bilder tillgängliga och licensierade för användning avsedda enbart för GoDaddy webbhotellkunder och är föremål för tredje parts användarvillkor gällande immateriella rättigheter och licensieringsrestriktioner. I den utsträckning du vill exportera eller migrera din värdbaserade produkt eller tjänst till en annan tjänsteleverantör (om alternativet finns), är det endast ditt ansvar att säkerställa din fortsatta rätt att använda de bilder som utgör en del av produkten eller tjänsten, och du bekräftar och godkänner att GoDaddy inte garanterar och inte ansvarar för eventuella anspråk som härrör från din fortsatta användning av bilderna efter migreringen och/eller uppsägningen av produkten eller tjänsten (det som inträffar först).

  Lagringskapacitet. Den totala användbara lagringskapaciteten för dina värdtjänster kan skilja sig från den angivna kapaciteten eftersom en del av utrymmet är reserverat för operativsystemet, systemfiler och andra stödfiler.

 3. DINA SKYLDIGHETER, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

  Motivering. Du bekräftar och godkänner att vi har rätt att begära motivering gällande din användning av värdtjänsterna, i synnerhet ditt köp av IP-adresser, och du har skyldighet att tillhandahålla all rimlig information som vi efterfrågar vid sådan begäran. I samband med sådant köp bekräftar och godkänner du att ditt namn och motivering kan komma att läggas in i vissa register inklusive, men inte begränsat till, det amerikanska registret för internetnummer, i enlighet med policyer som utfärdats av alla sådana register och sådan information kan visas offentligt i Whois-databasen.

  Otillåtna aktiviteter och andra hot. Du bekräftar och godkänner att du inte får använda våra servrar och din webbplats som källa, mellanhand, svar till-adress eller destinationsadress för e-postbomber, överbelastningsattacker med internetpaket, korrupta paket, DoS-attacker eller andra otillåtna aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk eller kan skada systemen, eller orsaka ett avbrott i tjänsterna hos GoDaddy, våra kunder, eller tredje part. Att serverhackning eller annat säkerhetsintrång är förbjudet och vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatser som innehåller information om hackning eller länkar till sådan information. Du får inte använda din webbplats som en anonym gateway. Vi förbjuder användning av programvara eller skript som körs på våra servrar och som gör att servern belastas på en högre nivå än som vi anser vara rimligt. Du godkänner att vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent ta bort din webbplats från våra servrar om du bryter mot detta serviceavtal och/eller om det förekommer aktiviteter som hotar stabiliteten i vårt nätverk. Du bekräftar och godkänner att alla webbplatser som är kopplade till ditt värdtjänstkonto kan tas bort om en webbplats bryter mot detta tjänsteavtal. Du bekräftar dessutom och godkänner att GoDaddy förbehåller sig rätten att genomsöka ditt konto efter skadligt innehåll (t.ex. skadlig kod) och att om något sådant innehåll upptäcks kan det av säkerhetsskäl tas bort efter GoDaddys eget gottfinnande.

  Lagring och säkerhet. Du ansvarar själv för att vidta åtgärder för att: (1) förhindra eventuell förlust av eller skada av ditt webbplats- eller serverinnehåll, (2) skapa oberoende säkerhetskopior av webbplats- eller serverinnehållet och (3) se till att säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplats- eller serverinnehåll överförs via eller lagras på våra servrar.**

  Våra servrar är inte ett arkiv och vi har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Värdtjänsterna är inte avsedda att tillhandahålla en PCI- (Payment Card Industry) eller HIPAA-kompatibel miljö (Health Insurance Portability and Accountability Act) och ska därför inte användas eller anses vara en. Du ska inte använda tjänsten på något sätt, efter vårt eget gottfinnande, som försämrar funktionen eller driften av våra tjänster eller vår utrustning. Som ett exempel och inte som en begränsning får du inte använda tjänsterna som: (1) en förvaringsplats eller ett instrument för att placera eller spara arkiverade filer och/eller (2) placera eller spara material som kan hämtas via andra webbplatser. Du bekräftar och godkänner att vi har rätt att utföra en rättslig undersökning om din server eller ditt konto skulle komprometteras på något sätt.

  Webbplats-/serverinnehåll. Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbplats eller server och alla filer, sidor, data, arbeten, information och/eller material som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbplats eller server inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Du bekräftar och godkänner att vår supportpersonal under tiden vi tillhandahåller teknisk support kan behöva modifiera, ändra eller ta bort innehåll i din värdbaserade produkt. Ditt webbplats- eller serverinnehåll ska även innehålla eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med värdtjänsterna.

  Om åtkomst till en tredje parts webbplats för värdtjänster krävs för att tillhandahålla någon Tjänst, utfäster och garanterar du att du är behörig att tillhandahålla oss åtkomst till tredje partens värdtjänstkonto med anledning av detta serviceavtals syften. Du godkänner att du ensam har kontraktsenliga och alla övriga juridiska rättigheter eller förvaltningsrättigheter relaterade till ditt konto för värdtjänster hos tredje part.

  Om du begär att vi ska installera programvara från tredje part (såsom definieras nedan) som inte tillhandahålls som en del av värdtjänsterna intygar och garanterar du att (1) du har rätt att använda och installera programvaran från tredje part, (2) du har betalt de gällande licensavgifterna för programvaran från tredje part och (3) programvaran från tredje part inte gör eller kommer att göra intrång på immateriella rättigheter som tillhör en annan person eller enhet.

 4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÄRDTJÄNSTER FÖR WEBB, FÖRETAG OCH HANTERADE VÄRDTJÄNSTER FÖR WORDPRESS-BLOGGAR

  Lagrings- och paketbegränsningar. Alla värdtjänstplaner för webbhotell och WordPress, inklusive planer med obegränsat utrymme, omfattas av en gräns på högst 250 000 inoder per konto för Linux®-värdtjänstkonton eller 500 000 filer och mappar per konto för Windows®-värdtjänstkonton. Programmen är även begränsade till högst 1 000 tabeller per databas och högst en gigabyte lagringsutrymme per databas. Alla konton och databaser som överskrider dessa gränser kan få en varning om nätverksöverträdelse och måste då minska antalet inoder, filer och mappar, tabeller eller gigabyte (beroende på fallet), eller kan stängas av tillfälligt eller permanent efter vårt eget gottfinnande. Alla Linux-värdtjänstplaner omfattas av följande begränsningar: högst a) 25% av en CPU-kärna, b) 512 MB RAM, c) 100 webbplatsanslutningar, d) 100 aktiva processer, e) 1 Mbit/s disk-IO. Om dessa gränser överskrids kan din webbplats komma att fungera långsammare eller inte visas alls förrän fler resurser läggs till. Fler resurser kan läggas till mot extra avgifter.

  WordPress-värdtjänster får endast användas för WordPress-webbplatser. Endast en Wordpress-installation tillåts per webbplats. Om det upptäcks att ett konto för WordPress-värdtjänster används för en icke-WordPress-webbplats kan kontot få en varning om nätverksöverträdelse och måste då ta bort den icke-WordPress-webbplatsen, eller kan stängas av tillfälligt eller permanent efter vårt eget gottfinnande. Dessutom kan du behöva köpa ett lämpligt värdtjänstpaket för att hysa en icke-Wordpress-webbplats ifall du vill ha kvar den icke-Wordpress-webbplatsen på vårt nätverk.

  Värdtjänstkrediter för kostnadsfri utvärdering omfattas av följande begränsningar: högst a) 25% av en processorkärna, b) 256 MB RAM, c) 10 webbplatsanslutningar; d) 100 aktiva processer, e) 5 MB/s disk-IO, f) 50 000 inoder, g) 1 GB diskutrymme, h) 10 GB månatlig bandbredd. Om dessa gränser överskrids kan din webbplats komma att fungera långsammare eller inte visas alls förrän fler resurser läggs till. Du kan lägga till fler resurser genom att uppgradera till ett betalprogram.

  Du bekräftar och godkänner att inkommande UDP inte stöds i miljöer med delade värdtjänster.

  Webbplats-/serverinnehåll. Din webbplats får inte innehålla något av följande: (1) skript för värdtjänster för bilder som gör det möjligt för en anonym användare kan överföra en bild för visning på en annan webbplats (t.ex. Photobucket eller Tinypic), (2) bannerannonser för visning på andra webbplatser eller enheter (kommersiell bannerannonsrotation); (3) fildumpning/speglingsskript som gör att en anonym användare kan ladda upp en fil som andra kan ladda ner (t.ex. rapidshare), (4) kommersiell ljuduppspelning (mer än en eller två uppspelningar), (5) skript för kommandon som gör att användaren kan ange e-postadresser till mottagare, (6) gateways för anonyma sms eller grupp-sms, (7) säkerhetskopior av innehåll från en annan dator eller webbplats, (8) bittorrent-spårare eller (9) skript som orsakar en försämrad prestanda i vår server eller nätverksmiljö.

  Obegränsat diskutrymme/bandbredd/webbplatspaket. Programmen Värdtjänster för webbhotell och WordPress-värdtjänster är utformade för att hantera de flesta webbplatser för såväl privatpersoner och småföretag som större organisationer. Vi erbjuder därför obegränsad bandbredd och i vissa planer även obegränsat med diskutrymme och antal webbplatser. Det innebär att vi inte sätter någon gräns för mängden bandbredd, antalet webbplatser eller mängden diskutrymme som du kan använda för din webbplats, under förutsättning att det följer det här serviceavtalet. Om bandbredden, antalet webbplatser eller användningen av diskutrymme för din webbplats utgör en risk för stabiliteten, prestandan eller upptiden för våra servrar, datalagring, nätverk eller annan infrastruktur kan du behöva uppgradera till en VPS server eller Dedikerad Server eller så kan vi vidta åtgärder för att begränsa resurserna som webbplatsen utnyttjar.

  Tjänsten Webbplatsaccelerator. Tjänsten Webbplatsaccelerator (Webbplatsaccelerator) tillhandahåller ett leveransnätverk (CDN, Content Delivery Network) som är utformat för att optimera webbplatsens prestanda genom att cache-lagra och skydda distributionen av statiskt webbplatsinnehåll i ett nätverk med nationellt spridda servrar. Du bekräftar och godkänner att ditt webbplatsinnehåll lagras någonstans i USA. Du bekräftar och godkänner att Webbplatsacceleratorn kan avslutas eller stängas av när som helst och att du måste kvalificera dig för att få delta, så som beskrivs nedan.

  För att kvalificera dig för Webbplatsaccelerator bekräftar och godkänner du att du uppfyller och följer följande kriterier: (1) din webbplats måste finnas hos en värdtjänst i Phoenix, Arizona, (2) domännamnet och värdtjänsten måste finnas i samma konto, (3) du måste ha DNS hos oss, (4) du får inte använda DNSSEC, (5) du får inte ha eller lägga till SSL-certifikat. Om du lägger till ett SSL-certifikat med CDN aktiverat kommer SSL-certifikatet inte att fungera, (6) du måste ha programmet Komplett för värdtjänster för webbhotell och (7) du får inte byta operativsystem.

  WHMCS License. Om du lägger till en WHMCS-licens i din plan för webbhotell för företag godkänner du att vara bunden av såväl WHMCS användarvillkor som slutanvändaravtalet som härmed infogas genom hänvisning.

  Ditt värdtjänstpaket kan ge dig åtkomst till ManageWP. ManageWP är en konsol för webbplatshantering som gör det möjligt för användarna att administrera ett valfritt antal webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, hantering, övervakning, säkerhetskopiering, implementering, publicering och användning av säkerhetsverktyg. Du bekräftar och godkänner att din användning av ManageWP omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

 5. SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR VPS OCH DEDIKERADE VÄRDTJÄNSTER

  Serveråtkomst. Om du köper MS SQL eller säkerhetskopieringsservice ger du oss härmed behörighet att logga in på din server för att installera och konfigurera MS SQL eller säkerhetskopieringsservicen.

  IP-adresser. Du bekräftar och godkänner att du måste börja använda minst nittio procent (90%) av dina köpta IP-adresser inom trettio (30) dagar från att dessa IP-adresser tilldelats dig. Du accepterar och godkänner att vi har rätt att kräva tillbaka alla oanvända IP-adresser om du inte har börjat använda minst nittio procent (90%) av dina tilldelade IP-adresser inom trettio (30) dagar från tilldelningen.

  Säkerhetskopiering via FTP. Vi erbjuder säkerhetskopiering via FTP mot en extra avgift. Du bekräftar och godkänner att ditt köp av säkerhetskopiering via FTP kan kräva ytterligare driftstopp för installation och underhåll. Du bekräftar och godkänner dessutom att när du använder FTP-säkerhetskopiering så har du rätt till ett maximalt diskutrymme och en bandbreddsanvändning i enlighet med programmet som du köper. Enligt villkoren i detta tjänsteavtal ska vi använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla säkerhetskopiering via FTP dygnet runt under hela tjänsteavtalstiden. Du är medveten om och accepterar att tjänsterna för säkerhetskopiering via FTP från tid till annan kan vara otillgängliga eller oanvändbara av olika anledningar, inklusive, utan begränsning: (1) fel på utrustningen; (2) regelbundet underhåll eller reparationer som vi emellanåt utför eller (3) orsaker som ligger utanför vår kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av oss, inklusive och utan att begränsas till, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksintrång, överbelastning i nätverk eller andra fel. Säkerhetskopiering via FTP finns eventuellt inte för alla värdtjänstplaner.

  Konfigurationstillägg. Vi erbjuder flera konfigurationsalternativ (”konfigurationstillägg”) mot en extra avgift. Vilka konfigurationstillägg som är tillgängliga beror på vilket värdtjänstpaket du köper, men kan omfatta en kontrollpanel, databas, extern brandvägg eller RAID. Du bekräftar och godkänner att en installation av ett konfigurationstillägg upptar en del av ditt tillgängliga lagringsutrymme, kan kräva ytterligare etableringstid, kräver att vi installerar programvara från tredje part (såsom definieras nedan), maskinvara från tredje part eller internt utvecklad programvara för din server. I vissa fall begränsar detta antalet programvaruversioner från tredje part som är tillgängliga för att användas tillsammans med din server. Vi tillhandahåller support för programvara från tredje part, maskinvara från tredje part och internt utvecklad programvara. Om du vill säga upp RAID måste du säga upp din server och köpa en ny.

  Plesk. Om du lägger till Plesk till din server, samtycker du till att vara bunden av Plesks slutanvändaravtal, som härmed införlivas genom hänvisning.

  cPanel. Om du lägger till cPanel till din server, samtycker du till att vara bunden av cPanels slutanvändaravtal, som härmed införlivas genom hänvisning.

  Policy för rättvis användning av cPanel: Den här policyn är en guide till att förklara hur våra tjänster avses användas, och till att förhindra utnyttjande och missbruk av de obegränsade funktioner som erbjuds i vårt paket. VPS och dedikerad värdtjänst med cPanel erbjuder ett obegränsat antal konton. Även om vi inte vill ange någon viss gräns kan en riktlinje vara att 100 konton anses vara en normal och rimlig användning. Vi utvärderar din användning i jämförelse med normala användningsnivåer för andra användare. I det fall du överskrider denna gräns kan GoDaddy, helt efter eget gottfinnande, utvärdera om extra avgifter för överdrivet antal konton ska tas ut, eller om begränsning av fler konton ska införas. Där så är möjligt kommer GoDaddy att meddela dig om överdriven användning.

 6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HANTERAD SSL

  Om du har köpt ett hanterat SSL-certifikat och använder ett SSL-certifikat på en webbplats som vi tillhandahåller kommer vi att skapa och spara en tillhörande privat nyckel. Vi kommer av säkerhetsskäl aldrig att avslöja din privata nyckel, inte ens på din begäran. Om du vill exportera ditt SSL-certifikat för användning på en icke-GoDaddy-server, ska du begära en ny nyckel för SSL-certifikatet. I detta fall blir ditt nuvarande SSL-certifikat ogiltigt och vi utfärdar ett nytt certifikat för användning på din icke-GoDaddy-server.

  Vi bekräftar automatiskt, utfärdar och installerar det nya certifikatet vartannat år för kunder som prenumererar med våra värdtjänstprodukter. Kunder som använder tredje parts värdtjänstprodukter måste återinstallera det nya certifikatet när vi automatiskt bekräftar och utfärdar ett nytt certifikat. Vi aviserar våra kunder via kontrollpanelen och e-post när de ska agera.

  Du har rätt att tilldela en representant behörighet att (1) skriva under och skicka in, eller godkänna en certifikatbegäran åt dina vägnar, (2) skriva under och skicka in ett prenumerantavtal å dina vägnar och/eller (iii) godkänna användarvillkoren å dina vägnar, förutsatt att du godkänner och samtycker till att du är och förblir ansvarig, samt bunden till alla villkor i detta avtal.

 7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SUPPORTPAKET

  WordPress (”WP”) Premium Support. Om du väljer att använda våra WP Premium Support-tjänster förbehåller vi oss rätten att debitera alla tillämpliga avgifter för sådana tjänster innan något arbete utförs. Alla tjänster, såväl prenumerations- som engångstjänster, kommer att listas som en ”Best Effort Service”. Även om vi vidtagit alla rimliga åtgärder är det möjligt att vi inte kan lösa vissa problem. Vi ansvarar inte för och kommer inte att hjälpa till med problem som uppstår efter fjorton dagar från användning av någon WP Premium Support-tjänst.

  Vi kan komma att installera ett insticksprogram på din WordPress-webbplats i syfte att underlätta din åtkomst till premiumsupporttjänsterna för WordPress. Dess syfte är att underlätta ändringen och underhållet av dina WordPress-filer. Insticksprogrammet gör det möjligt för oss att automatisera uppdateringar av kärndatafiler, andra insticksprogram, teman och andra filer relaterade till underhållet av din webbplats.

  Du godkänner att du inte ska använda WP Premium-tjänsterna på ett sätt som, enligt vad som bestäms av oss i vårt eget godtycke:

  • Att visa eller annonsera pornografiskt, X-klassat, sexuellt detaljerat eller på annat smaklöst material, bilder, produkter, eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till: massage-, dating-, eskort- eller prostitutionstjänster); eller
  • Använda pornografiska, X-klassade, sexuellt detaljerade nyckelord eller bilder i namn på, beskrivningar av eller listor över videoklipp.

  Du är vidare ansvarig för att se till att alla produkter som är till försäljning i din webbplats följer alla tillämpliga lagar och förordningar där dina objekt kan köpas. Vi förbehåller oss rätten att, under eget gottfinnande, avgöra om försäljningen av ett visst objekt är olaglig eller på annat sätt förbjuden och avboka dina tjänster.

  Supportpaket för hanterade och fullt hanterade värdtjänster. Om du köper ett Supportprogram för Hanterade eller Fullständigt hanterade värdtjänster (“Hanterade värdtjänster-program”) med VPS, kan vi installera ett begränsat antal program (“Program som stöds”) på din server på din begäran. En fullständig lista över vilka program som stöds finns tillgänglig, på begäran, hos vårt supportteam. Om du begär en installation av ett program som stöds kommer vi att installera och konfigurera programmet som stöds på vår server under förutsättning att servern har tillgängliga resurser (t.ex. lagringsutrymme, RAM-minne, processorkraft) som stöd för det programmet.

  Vi tillhandahåller sedan det primära användarnamnet och lösenordet (för administratörer) och du kan då ta över den hanterade och ytterligare konfigurationen av det programmet. Vi ansvarar inte för innehåll, anpassning eller andra aktiviteter i kopplade till programmet som stöds, inklusive eventuella reparationer av programmet som stöds om det skulle sluta fungera.

  Vi begränsar den tekniska supporten för ett program som stöds och som inte fungerar till att återställa programmet till dess ursprungliga skick (ny installation utan vare sig uppgifter eller anpassning). Säkerhetskopieringarna som erbjuds med de här supportpaketen är ögonblicksbilder som tas i en cykel om 10-dagar. Återställningar är tillgängliga på begäran och kan innebära en extra avgift.

  Värdtjänster Premium support/Experttjänster. Om vi anser att en supportbegäran hamnar utanför ramarna för ditt program kan du begära anpassade supporttjänster (”Experttjänster”) mot en avgift, eller individuellt för varje tjänst, vilket vi kommer att ange innan vi tillhandahåller den anpassade supporttjänsten. Om du väljer att använda våra Experttjänster förbehåller vi oss rätten att debitera alla tillämpliga avgifter för sådana tjänster innan något arbete utförs. Erlagda avgifter för experttjänster återbetalas inte. Du måste, inom fjorton dagar från det att någon experttjänst erhållits, meddela oss om det uppstår problem med experttjänsten i fråga. Vi ansvarar inte för och kommer inte att hjälpa till med problem som uppstår efter fjorton dagar från erhållandet av någon experttjänst.

  Migreringar av värdtjänster. Om du registrerar ditt domännamn hos oss och värdtjänsten för webbhotell är kopplad till domänen som tillhandahålls av en tredje part kan vi, på din begäran och efter eget gottfinnande, försöka hjälpa dig att flytta värdtjänsterna för webbhotell för domännamnet till oss (”migrering av värdtjänster”). Migreringar av värdtjänster tillhandahålls som en bonustjänst och vi lämnar inga garantier om tillgängligheten, möjligheten eller tiden som krävs för att slutföra en migrering av värdtjänster. Alla värdtjänstföretag konfigureras på olika sätt och vissa plattformar för värdtjänster sparar data i ett inkompatibelt eller patentskyddat format, vilket gör det omöjligt för oss att hjälpa dig med överföringen av data från en värdtjänst från tredje part.

  Du ansvarar själv för att granska funktionen och korrektheten i migrerat innehåll på dess nya plats efter att värdtjänster migrerats. Om du är nöjd med migreringen av data måste du uppdatera DNS-posten för domännamnet för att publicera webbplatsen på en ny plats. samband med en migrering av värdtjänster och vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din webbplats som tillhandahålls av tredje part innan migrering för att se till att inga data går förlorade. Du samtycker till att inte göra några ändringar eller revideringar av din webbplats under migreringen.

  Du godkänner att vi inte är ansvariga för någon fördröjning vid webbplatslösningar eller förlust av data i samband med migrering av dina värdtjänster. Migreringar av värdtjänster är inte tillgängliga för webbplatser med över 10 GB data eller fler än 100 000 filer.

  Vi kan komma att installera ett insticksprogram på din externa WordPress-webbplats i syfte att underlätta din migrering från WordPress till din egen värdtjänstmiljö för hanterade WordPress-bloggar. Detta insticksprogram ändrar inte någonting på din källwebbplats. Dess syfte är att underlätta migreringen av värdtjänster för dina WordPress-filer. Du får gärna inaktivera insticksprogrammet på din källwebbplats när migreringen av dina värdtjänster har slutförts.

 8. GARANTI OM TJÄNSTENS DRIFTTID

  Vi erbjuder en garanti om tjänstens drifttid på 99,9 % (”garanti om tjänstens drifttid”) av den tillgängliga tiden per månad. Om vi under en viss månad inte lyckas hålla garantin om tjänstens drifttid (enligt vår bedömning) kan du kontakta oss och begära en kredit på 5 % av din månadsavgift för värdtjänster gör gällande månad. Krediten får endast användas för köp av ytterligare produkter och tjänster från oss och är exklusive moms. Garantin om tjänstens drifttid gäller inte för avbrott i tjänsten som orsakats av: (1) regelbundet schemalagt underhåll eller reparationer som vi emellanåt utför, (2) avbrott som orsakats av dig från anpassade skript, koder eller installation av program från tredje part, (3) avbrott som inte påverkar visningen av din webbplats utan enbart påverkar åtkomsten till webbplatsen, t.ex. FTP och e-post, (4) orsaker som ligger utanför vår kontroll eller som inte rimligen kan förutses samt (5) avbrott relaterade till tillförlitligheten i vissa programmeringsmiljöer.

 9. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART

  Med ”** programvara från tredje part**” menas programvara eller program som utvecklats och ägs av en leverantör från tredje part som vi då och då sluter avtal med.

  Operativsystem. Värdtjänsterna kan användas både i Linux®- och Windows®-miljöer. Varje gång du beställer en server kommer vi att förse servern med det operativsystem du väljer.

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta användningen av en programvara från tredje part och du godkänner ditt ansvar att samarbeta för att genomföra de steg som krävs för att installera eventuella uppdateringar av programvaran från tredje part. Programvaran från tredje part varken säljs eller distribueras till dig och du kan använda programvaran från tredje part enbart som en del av värdtjänsterna. Du får inte använda programvara från tredje part utanför värdtjänsterna. Vi kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part om det krävs för att tillhandahålla programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att din användning av programvara från tredje part omfattas av våra avtal med leverantörer från tredje part. Om programvaran från tredje part dessutom åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal från tredjepartsleverantören så omfattas din användning av programvaran från tredje part av sådant tjänste- eller licensavtal. Du får inte hämta, installera eller använda någon programvara från tredje part som åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal såvida du inte först godkänner villkoren i sådant tjänste- eller licensavtal. Du får inte ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i eller på programvaran från tredje part. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär programvara från tredje part förutom och endast i den omfattning sådan aktivitet uttryckligen tillåts enligt gällande lag. Du bekräftar och godkänner att leverantörerna från tredje part (och deras partner och underleverantörer) inte gör några som helst utfästelser eller garantier om programvara från tredje part som erbjuds i samband med värdtjänsterna och frånsäger sig uttryckligen ansvar för skadestånd eller skador (oavsett om de är direkta, indirekta eller tillfälliga) till följd av användningen av programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att programvara från tredje part får support via oss och inte av tredjepartsleverantörer (eller deras samarbetspartners eller underleverantörer).