GoDaddy

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MICROSOFT OFFICE

Senast granskad: 2019-12-20

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.


1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Vi erbjuder olika paket för e-posttjänster:
Microsoft Office 365.

  • E-post – Grund Office 365 E-post Grund-paketet innehåller professionell e-post och 5 GB e-postlagring.
  • E-post Plus Office 365 E-post Plus-paketet innehåller professionell e-post och 50 GB e-postlagring.
  • Online Grund Office 365 Online Grund-paketet innehåller onlineversioner av Microsoft Office, 1 TB lagringsutrymme och Professionell e-post.
  • Business Premium I Office 365 Business Premium ingår alla funktioner i Online Grund samt 5 licenser för installering av Office på en dator, åtkomst till Microsofts Business-appar, DocuSign och möjlighet att generera e-post enligt HIPPA-standard.
  • Business Premium EnterpriseI Office 365 Business Premium Enterprise-paketet ingår professionell e-post med möjlighet att köpa ett obegränsat antal e-postanvändare, 100 GB lagringsutrymme för e-post och obegränsat lagringsutrymme för OneDrive, plus många av de funktioner som ingår i Business Premium.

Säkerhetskopiering av e-post. Säkerhetskopiering av e-post är en moln-till-moln-säkerhetskopieringstjänst för Office 365 Exchange. Den erbjuder enkel konfigurering, snabbsökning, återställning via ett klick och obegränsad säkerhetskopiering och lagring för att skydda dina e-postmeddelanden, bilagor, mappar, kalendrar, kontakter, uppgifter, anteckningar och journaler. Kunderna kan enkelt återställa individuella objekt, grupper av objekt eller till och med en hel postlåda.

E-postmigrering E-postmigreringstjänsten innebär att GoDaddy-teamet hjälper dig med att välja det Microsoft Office 365 e-post-paket som passar dig bäst, skapa alla nya konton du behöver och migrera allt e-postinnehåll, inklusive e-postmeddelanden, kalender och kontaktuppgifter, till din Microsoft Office 365 e-post.

E-postarkivering Tjänsten E-postarkivering är en onlinetjänst som tillhandahålls av Barracuda som du kan använda för att lagra, hämta och enkelt söka igenom e-post som skickats till och från ditt/dina Microsoft Office 365 e-postkonto/n. Det kan även vara möjligt, efter en bedömning från fall till fall, att överföra befintliga e-postdata till Arkivering av e-post efter köp med GoDaddys importtjänster för e-post till en extra kostnad.

Avancerad e-postsäkerhet. Avancerad e-postsäkerhet är en onlinetjänst för kryptering av e-post som tillhandahålls av Proofpoint och erbjuder policydrivna, innehållsfiltrerande och användarinitierade krypteringsfunktioner för ditt/dina Microsoft Office 365-e-postkonto/n.

Business Management Business Management är ett program för hantering av affärsmöjligheter som fungerar med ditt Office 365 e-postpaket. Det erbjuder ett enkelt sätt att skapa och spåra potentiella kunder, samla din verksamhet på en central plats, lägga till anteckningar och sätta upp uppgifter.


2. UPPSÄGNING AV KONTO; BEGRÄNSNINGAR


Användarinitierad uppsägning av tjänsterna Du förstår och accepterar att när du avslutar ditt Microsoft Office 365-konto, kommer du inte längre att ha tillgång till ditt innehåll och som kan tas bort permanent från tjänsterna. Innan du avslutar ditt Microsoft Office 365-konto, ansvarar du själv för exportering, kopiering eller annan insamling av allt önskat innehåll från tjänsten innan den sägs upp.


3. DINA SKYLDIGHETER, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

Immateriell egendom. Du försäkrar att du har nödvändiga rättigheter till alla data, programvara eller tjänster som du använder i samband med åtkomst till eller användning av produkterna, och att sådana aktiviteter inte gör intrång i immateriella rättigheter eller andra tredjepartsrättigheter.

Förnyelse. I enlighet med de Allmänna användningsvillkoren förnyas dina prenumerationer av Microsoft Office 365 och/eller e-posttjänster automatiskt, så länge du inte väljer att avbryta automatisk förnyelse.

Kontraktspart. Du har läst och godkänt att om din faktureringsadress ligger i Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad och Tobago, USA, Uruguay eller Venezuela, gäller detta avtal mellan dig och GoDaddy.com, LLC. Om din faktureringsadress ligger i Kanada, gäller detta avtal mellan dig och GoDaddy Domains Canada, Inc. Om din faktureringsadress är i Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Lichtenstein, Schweiz, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien eller Spanien, gäller detta avtal mellan dig och GoDaddy Europe Limited.


4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MICROSOFT OFFICE 365

Microsofts villkor. Vi erbjuder en mångfald produkter och tjänster från Microsoft (”produkter”). Produkterna kan köpas som fristående produkter och ingår ibland utan kostnad vid köp av andra produkter. Din användning av Microsoft Office 365 genom Cloud Solution Provider omfattas av Microsoft-kundavtalet, vilket härmed infogas genom hänvisning, och inklusive men ej begränsat till dess användarvillkor gällande sekretess och behandling av dina uppgifter. Du ger härmed ditt medgivande till att GoDaddy, Microsoft och deras respektive samarbetspartner, dotterföretag och tjänsteleverantörer bearbetar dina uppgifter och personuppgifter. Du har läst och godkänner härmed att Microsoft får samla in, använda, överföra, lämna ut och på annat sätt bearbeta dina uppgifter, däribland personuppgifter, enligt beskrivningen i Microsoft-kundavtalet.

Användning av produkterna. Du förbinder dig att förfoga över och använda produkterna (a) utan att bryta mot några tredjepartsrättigheter och utan att kräva att GoDaddy eller Microsoft fullgör några andra skyldigheter mot dig eller någon tredje part, och (b) endast på ett sätt som uppfyller alla gällande lagar och regler. Du ger Microsoft medgivande att ta emot och använda information som Microsoft erhåller för att tillhandahålla produkterna och fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. GoDaddy, och inte Microsoft, kommer att bistå dig med support för produkterna.

Registrering av domännamn. Om du väljer att associera din Office 365-e-posttjänst med ett domännamn så måste du behålla din domännamnsregistrering för att kunna skicka och ta emot e-postmeddelanden. Om det associerade domännamnet löper ut, förbehåller sig GoDaddy rätten att spärra de associerade Office 365-e-posttjänsterna tills det associerade domännamnet förnyas.

Microsofts varumärken. Du får inte använda Microsofts företagsnamn, namn på teknologier och varumärkeslogotyper (logotyper, trade dress, utformning eller ordmärken i stiliserad form) utan skriftligt godkännande från Microsoft.

Uppfyllande av HIPAA-bestämmelserna‌. Om du söker HIPAA-kompatibilitet efter köpet samtycker du till att du omfattas av GoDaddys avtal för affärspartner.


5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTER AVSEENDE SÄKERHETSKOPIERING AV OFFICE 365 E-POST OCH E-POSTMIGRERING


SkyKick villkor. Din användning av tjänsterna Office 365 säkerhetskopiering av e-post samt e-postmigrering omfattas av Kundvillkor, vilka härmed infogas genom hänvisning. SkyKick uppfyller dessutom kraven hos EU-US Privacy Shield Framework, vars sekretesspolicy finns att tillgå här.

Meddelanden från SkyKick. Du samtycker till att ta emot meddelanden från SkyKick (via e-post eller på annat sätt) angående SkyKicks utförande av de säkerhetskopierings- eller migrationsrelaterade tjänsterna.

Säkerhetskopiering av e-post. Säkerhetskopiering av e-post säkerhetskopierar regelbundet din information och lagrar den säkert i krypterad form på ett onlinelagringsutrymme som tillhandahålls av en ansedd extern lagerleverantör (för närvarande Microsoft Azure). När säkerhetskopieringsprocessen är slutförd kommer du att kunna övervaka och återställa Information med hjälp av Självbetjäningsportalen som finns här.

Utöver för utförande av säkerhetskopiering av e-post, rutinunderhåll, felsökning och andra tjänster med ditt godkännande, och som omfattas av tillämplig lag, kommer SkyKick och GoDaddy inte att ha åtkomst till dina data utan ditt tillstånd. Dina data kommer endast att krypteras med ditt godkännande när du visar eller återställer sådana data. Att göra en supportbegäran innebär att uttryckligen ge SkyKick och GoDaddy åtkomst till dina data.

Säkerhetskopior. Säkerhetskopiering av e-post kopierar dina Exchange-data automatiskt under hela dagen och lagrar data i Microsoft Azures datacenter. Du kan komma åt säkerhetskopiorna via en lösenordsskyddad portal och återställa data. Kontakta GoDaddys kundsupport direkt om du behöver hjälp.

SkyKicks åtkomst till e-postmigrering. Du auktoriserar härmed GoDaddy att ge SkyKick åtkomst till dina system- och molnkonton och dela din information, inklusive, men inte begränsat till e-postmeddelanden, data, text, ljud, video, bilder eller annat innehåll som krävs för att SkyKick ska kunna tillhandahålla migreringsrelaterade tjänster (inklusive åtkomst på administrativ nivå). Du samtycker till att du måste erhålla medgivande och godkännande från dina anställda, entreprenörer och agenter för att tillåta SkyKick komma åt och använda sådana personers e-post- och systemuppgifter för att SkyKick ska kunna tillhandahålla migreringsrelaterade tjänster.


6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTERNA AVANCERAD E-POSTSÄKERHET OCH ARKIVERING AV E-POST

Proofpoints villkor Din användning av tjänsterna Avancerad e-postsäkerhet omfattas av Slutanvändaravtalet för Proofpoint Grund, som härmed infogas genom hänvisning.

E-postarkivering Din användning av tjänsten E-post-arkivering omfattas av Barracudas produktvillkor, vilka härmed infogas genom hänvisning.

Begränsningar angående aktivering. Det är din rättighet att avgöra vilka e-postkonton som ska kopplas till vilka registrerade domännamn. Du kan även avgöra vilka domäner som ska ingå i samma Microsoft Office 365-organisation/hyresgäst. För att aktivera tjänsterna Avancerad e-postsäkerhet, E-postarkivering, Migrering eller Säkerhetskopiering för ett registrerat domännamn, måste du köpa tjänsterna Avancerad e-postsäkerhet, E-postarkivering, Migrering eller Säkerhetskopiering för varje enskilt e-postkonto som är associerat med det domännamnet inom din organisation/innehavare av Microsoft Office 365.

Licensvillkor och uppdateringar. I den utsträckning som API (inklusive datainsamlingsagenter) eller annan programvara (gemensamt benämnda programvara) tillhandahålls till dig i samband med tjänsterna, och under förutsättning att alla tjänsteavgifter som följer härmed betalas, ger GoDaddy dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke överlåtlig, icke överförbar och icke vidarelicensierbar begränsad rättighet och licens under avtalets löptid för nedladdning, installation och användning av programvaran, inklusive eventuella uppdateringar och/eller ändringar därtill (uppdateringar) och eventuell tillhörande dokumentation, endast i samband med tillämpliga tjänster och endast av auktoriserade slutanvändare. Användare är ensam ansvarig för installationen och användningen av programvaran och GoDaddy har ingen skyldighet eller ansvar med avseende på detta. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och regler i din användning av och åtkomst till tjänsterna.

GoDaddy kan (men är inte skyldig att) regelbundet tillhandahålla uppdateringar, som måste installeras av licenstagaren för fortsatt användning av programvaran och tillämpliga tjänster. För tydlighetens skull ska alla uppdateringar omfattas av definitionen av ”programvara” enligt villkoren.

Dessutom förbehåller sig GoDaddy rätten att granska det totala antalet Microsoft Office 365 e-postkonton (minst en gång per år) som använder tjänsterna avancerad e-postsäkerhet, e-postarkivering, migrering eller säkerhetskopiering under hela avtalets löptid. Om det totala antalet Microsoft Office 365 e-postkonton som använder tjänsterna avancerad e-postsäkerhet, e-postarkivering, migrering, eller säkerhetskopiering överskrider antalet licensierade konton, kommer GoDaddy att fakturera användaren för skillnaden.