GoDaddy

AVTAL FÖR TJÄNSTEN WORKSPACE

Senast reviderad: 2019-10-28

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Professionell e-post. Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster i vår produktsvit Professionell e-post, inklusive E-post och Onlinekalender. Alla dessa tjänster är tillgängliga att köpa och ingår ibland utan kostnad vid köp av andra produkter.

Workspace. Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster i vår produktsvit Workspace, inklusive e-post, lagringsutrymme och onlinekalender. Alla dessa tjänster är tillgängliga som fristående produkter och ingår ibland utan kostnad vid köp av andra produkter.

2. UPPSÄGNING AV KONTO; BEGRÄNSNINGAR

Kostnadsfria tjänster. Kostnadsfria tjänster kan erbjuda färre funktioner än de betalda versionerna. Oavsett om du har betalat för att använda eller fått tjänsterna utan kostnad omfattas din användning av var och en av tjänsterna både av de allmänna bestämmelserna i detta avtal och De bestämmelser som gäller för den specifika produkt som du använder.

Workspace skrivbordsverktyg. För att få förbättrad funktionalitet med Workspace Email och Onlinekalender och full funktionalitet med Lagringsutrymme, när du använder dem från webbaserade program, måste du ladda ned vår Workspace för skrivbordsverktyg (”WDT”). WDT kommer kanske inte att installeras på din dator automatiskt och tillhandahålls endast för bekvämlighet. Vi garanterar inte eller gör inga utfästelser om WDT och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för detsamma. Dessutom förbehåller vi rätten att modifiera, ändra eller avsluta valfritt aspekt i WDT när som helst.

Överdriven kontoanvändning Om din användning av kontot för någon tjänst överskrider den specifika gränsen för din plan måste du antingen (i) uppgradera till en plan som uppfyller dina behov eller (ii) minska din användning av kontot så att det fortfarande finns kvar. Om du inte vidtar en av dessa två åtgärder förbehåller vi oss rätten att (a) ta ytterligare avgifter eller (b) avsluta ditt innehåll. Bestämmelser för kontoanvändning ska göras av oss enligt vårt eget gottfinnande. Om inte annat anges kommer ej använt anslag inte att växa eller föras vidare till nästa månad.

Datalagring. Tjänsterna är inte avsedda för arkivering. Du är ensamt ansvarig för att underhålla oberoende säkerhetskopior av din e-post, dina filer, dina distributionslistor och annat innehåll. Vi frånsäger oss uttryckligen alla skyldigheter eller ansvar för eventuell förlust, skada eller förstörelse av din e-post, dina filer, dina distributionslistor och allt annat innehåll.

Andra begränsningar. Du bekräftar och intygar att du inte ska använda några av Tjänsterna till att (i) skicka stora mejl eller mass- eller bulkmejl, (ii) lagra ljud- eller videofiler (eller andra stora filer eller media inte avsedda för att skickas med e-post) (iii) säkerhetskopiera ett värdtjänstkonto eller (iv) alla andra brott mot våra policyer, som kan uppdateras ibland. Vi kan blockera, stänga av eller avsluta tjänster om du eller ditt konto strider mot detta avtal.

3. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTERNA WORKSPACE OCH PROFESSIONELL E-POST

Kärntjänster. Vår e-posttjänst ger dig möjligheten att skicka och ta emot elektronisk e-post via internet med en personlig e-postadress länkad till ditt domännamn. För att använda E-posttjänsterna måste du (i) registrera ett domännamn, (ii) tillhandahålla all utrustning som behövs för att upprätta en anslutning till internet.

Plangränser. Du bekräftar och godkänner att E-post erbjuds med olika plannivåer eller gränser. Dessa plangränser presenteras antingen på landningssidan för E-post eller på denna webbplats och kan bero på (i) antalet mottagare som tillåts per skickat e-postmeddelande, (ii) antalet e-postmeddelanden som tillåts per dag, (iii) storleken på varje e-postmeddelande och/eller bilaga, (iv) antalet kontakter som kan delas per adresslista, (v) antalet kontakter som tillåts per distributionslista, (vi) antalet e-postmeddelanden som tillåts per minut (vii) antalet enheter som tillåts per konto eller (viii) andra alternativ som vi kan komma att ange.

Skydd mot skräppost och virus. Vår e-posttjänst inkluderar skydd mot skräppost och virus. All e-post som skickas till och från din e-postadress kommer automatiskt att skannas för att hjälpa till med att förhindra att skräppost och/eller virus överförs mellan ditt e-postprogram och datorsystem och denna funktion kan inte inaktiveras eller konfigureras av dig. Du bekräftar och godkänner att vår skyddsfunktion mot skräppost och virus inte garanterar ett hundra procent (100%) effektivt skydd och kan ta bort e-postmeddelanden och/eller bilagor som du vill skicka eller ta emot, eller tillåta att skräppost och/eller virus överförs mellan e-postprogrammet och datorsystemet. Du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part med avseende på vår skyddsfunktion mot skräppost och antivirus, om du misslyckas med att skicka eller ta emot e-post och/eller bilagor på grund av detta eller om skräppost/virus överförs mellan ditt datorsystem.

Du bekräftar och godkänner att din användning av programvara omfattas av våra avtal med leverantörer från tredje part. Om programvaran dessutom åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal från leverantören från tredje part omfattas din användning av Programvaran från tredje part av sådant tjänste- eller licensavtal. Du får inte ladda ned, installera eller använda någon programvara som åtföljs av eller kräver godkännande av ett tjänste- eller licensavtal såvida du inte först godkänner villkoren i sådant tjänste- eller licensavtal.

Du får inte ta bort, modifiera eller förhindra meddelanden om rättigheter för egendom varumärken eller andra äganderätter som finns i eller på programvaran. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär programvara förutom och endast i den omfattning sådan aktivitet uttryckligen förbjuds enligt gällande lag. Du får inte använda programvaran i något program eller någon situation där ett fel på programvaran kan leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada.

Vi och våra tredjepartsleverantörer garanterar inte eller gör inga utfästelser om någon tredjepartstjänst som erbjuds i anslutning till tjänsten och frisäger oss uttryckligen allt ansvar, alla skador oavsett om de är direkta, indirekta eller deriverade eller ansvaret för desamma. Vi, och inte vår tredjepartsleverantör, kommer att tillhandahålla den tekniska supportern för programvaran.

Du bekräftar och godkänner att vi kommer att lägga till en SRV-post till din DNS automatiskt om ditt domännamn registreras med GoDaddy. Du kan ta bort SRV-posten via DNS-kontrollpanelen. SRV-posten kan tas bort när den sista e-postadressen som tillhör domännamnet har tagits bort eller om domännamnet överförs.

4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR WORKSPACE LAGRINGSUTRYMME

Kärntjänster. Lagringsutrymme är ett system för fillagring online och som tillåter dig att spara och dela filer via internet utan att måsta (i) använda inbyggda eller externa hårddiskar eller (ii) skicka stora filer med e-post. Dessutom tillåter Lagringsutrymme dig att komma åt dina filer från vilken enhet som helst med internetanslutning (t.ex. arbetsdatorer, hemdatorer, mobila enheter osv.).

Plangränser. Du bekräftar och godkänner att Lagringsutrymme Erbjuds med andra plannivåer eller gränser. Dessa plangränser presenteras på Lagringsutrymmets landningssida på denna sida och kan bero på (i) mängden lagringsutrymme som har köpts och (ii) antalet filer som kan lagras och delas. Utöver gränsen som anges på landningssidan är du begränsad till 50 000 mappar och du får inte spara mer än 100 000 filer i en katalog eller mapp. Om du överskrider dessa gränser kan vi stänga av ditt konto tills du efterlever denna gräns.

Utvärderingskonto. Ibland, efter vårt eget gottfinnande, erbjuder vi kostnadsfria utvärderingar av Lagringsutrymme (”Utvärderingskonto”) så att du kan prova på tjänsten innan du binder dig och betalar en avgift. Du godkänner att du är begränsad till ett (1) trettiodagars (30) utvärderingskonto. När det förfaller kommer du inte att ha tillgång till ditt utvärderingskonto. För att fortsätta använda Lagringsutrymme, måste du omvandla det till ett betalkonto innan utvärderingskontot går ut eller inom fjorton (14) dagar efter att det gick ut, efter vilket vi förbehåller oss rätten att ta bort ditt utvärderingskonto och alla tillhörande kunddata utan föregående meddelande. Vi frånsäger oss uttryckligen all skyldighet och allt ansvar för förlust eller skada som uppstår på grund av eller i relation till att vi tar bort din kontoinformation och dina kunddata. Vi förbehåller oss rätten att avsluta utvärderingskontot när som helst utan föregående meddelande.

Inget innehåll som drar mycket trafik till webbplatsen. Medan Lagringsutrymme erbjuder möjligheten att dela filer via offentliga länkar, är det inte utformat för värdtjänster för innehåll på webbplatser med mycket trafik. Du bekräftar och godkänner att du inte ska använda Lagringsutrymme (i) till att vara värd för webbplatsinnehåll med mycket trafik (enligt vårt gottfinnande) eller (ii) för någon annan användning som bryter mot våra policyer, som kan uppdateras ibland.

Säkerhet. Vi påminner dig om att lösenordsskyddade filer och lösenordsskyddade mappar endast är så pass säkra som du har dem. Även om Lagringsutrymme erbjuder möjligheten att skydda tilldelade filer och mappar som delas offentligt med ett lösenord (t.ex. kan endast visas av de som har delat lösenordet) är det ditt ansvar att kryptera eller skydda länkarna på filerna och mapparna. Om du inte gör det kan det vara möjligt att komma åt de lösenordsskyddade filerna och mapparna via offentliga länkar. Du är ensamt ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto, oavsett om den är auktoriserad av dig eller inte, och du måste hålla din kontoinformation säker, inklusive men utan begränsning till dina kontolösenord. Vi frånsäger oss uttryckligen alla skyldigheter eller ansvar för all ej auktoriserat användning av eller åtkomst till ditt konto, filer eller mappar.

5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR WORKSPACE ONLINEKALENDER

Kärntjänster. Onlinekalender erbjuder dig kalendertjänster som passar för både enskilda och flera användare samt i hem- och arbetsmiljöer. Med Onlinekalender kan du i allmänhet (i) skapa och underhålla privata kalendrar och gruppkalendrar, (ii) schemalägga events och bjuda in andra till dem, (iii) kontrollera användares tillgänglighet, (iv) schemalägga delade resurser, t.ex. konferensrum och telefonkonferenslinjer, (v) bifoga filer till schemalagda events och (vi) hantera och dela uppgifter.

Plangränser. Du bekräftar och godkänner att Onlinekalender erbjuds med andra plannivåer eller gränser. Dessa plangränser presenteras på Onlinekalenderns landningssida och kan bero på antalet användare.

CalDAV-protokoll. Observera att Onlinekalender finns tillgänglig via CalDAV-protokoll. I enlighet med detta och om CalDAV-protokollet inte är modersmålet för din tredje parts klient, som definieras nedan, måste du installera ett program som stöder CalDAV för att kunna använda denna funktion. Om ett sådant program inte finns tillgängligt för don tredjepartsklient, kommer du inte att kunna synkronisera Onlinekalender över flera plattformar.

6. TREDJEPARTSKLIENTER OCH PROGRAMVARA

Våra tjänster kan vara kompatibla med tredjeparts datorklienter, t.ex. Microsoft® och FileZilla och tredjepartsklienter på mobila operativsystem, t.ex. iPhone® och Droid® (individuellt och i grupp ”Tredjepartsklient”).