GoDaddy

PRO PROGRAM-AVTAL

Senast reviderad: 19 februari 2018

1. ÖVERSIKT

This GoDaddy Pro Program Terms of Service Agreement (this “Agreement”) is entered into by and between GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") and you, and is made effective as of the date of electronic acceptance. This Agreement sets forth the terms and conditions of your use of GoDaddy Pro Services (“Pro Services”) and Pro Connect (“Pro Connect”), collectively referred to as the GoDaddy Pro Program (“Pro Program”). For the purposes of this Agreement, a freelancer or independent web professional that provides services to individuals in accordance with the Pro Program will be referred to as a “Pro Program Provider(s),” and individuals seeking to engage the services of Pro Program Providers will be referred to as a “Pro Program Customer(s).”

Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by this Agreement, along with GoDaddy's Universal Terms of Service Agreement, which are incorporated herein by reference.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you” or “your” refers to any individual or entity that accepts this Agreement, whether that be as a Pro Program Provider or as a Pro Program Customer. Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på denna GoDaddywebbplats. Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste revideringen”överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte accepterar att bindas av den senaste revideringen av detta avtal, ska du inte använda (eller fortsätta använda) denna webbplats eller tjänsterna. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

You agree that this Agreement shall be deemed to have been negotiated, entered into, executed and performed for all purposes within the United States of America.

2. BESKRIVNING AV PRO-TJÄNSTERNA

Pro Services offer a streamlined platform that allows Pro Program Providers to purchase, set up, and manage GoDaddy products for Pro Program Customers. Pro Services include: i) Shared Shopping, which allows you to send Pro Program Customers a shopping cart to buy GoDaddy products for their website, ii) Account Access, which allows you to view or administer a Pro Program Customer’s GoDaddy account iii) Site Monitoring, which allows you to monitor a Pro Program Customer’s website’s uptime and server response time, and iv) a direct access line to our GoDaddy Pro technical support representatives.

3. BESKRIVNING AV PRO CONNECT

Only Pro Program Providers that have achieved and been designated “Pro Plus” status by GoDaddy (“Pro Plus Providers”), are allowed to join the Pro Connect. Pro Connect offers a venue for the exchange of information between Pro Plus Provider and Pro Program Customers. More specifically:

For Pro Plus Providers:

 1. Create a publicly-viewable profile with professional details including name, location, biography, skills, customer reviews, background, availability, representative work, and contact details;
 2. Receive contact from Pro Program Customers who find the Pro Plus Provider’s profile via the Pro Connect directory; and
 3. Seek ratings and reviews from previous Pro Program Customers and provide responses to such reviews (but note that Pro Plus Provider cannot delete past reviews).
 4. Have their publicly-viewable profile accessible via the Pro Connect directory and search results

For Pro Program Customers:

 1. Submit a request to Pro Plus Provider for assistance in building a website or making changes to an existing website;
 2. Receive expressions of interest from Pro Plus Provider;
 3. Contact Pro Plus Provider to discuss the web development project and expression of interest;
 4. Leave reviews for Pro Plus Provider they have worked with.

Via Pro Connect, Pro Program Customers can easily search, contact, and establish a business relationship with Pro Plus Provider. GoDaddy does not intend to act as an agent for either party and/or facilitate payment processing between the parties.

4. VILLKOR FÖR KONTOÅTKOMST

Use of the Pro Program includes functionality that allows the Pro Program Provider to request authorized access rights to accounts of Pro Program Customer(s), or to grant limited or full access of your GoDaddy account to a Pro Program Provider, with whom you have an established business relationship. Any such access or grant is subject to and governed strictly by the terms and conditions of the Account Access Terms of Service, which are incorporated herein by reference.

Account access may be granted on a limited basis, in which case the Pro Program Provider will be able to view the GoDaddy account of the Pro Program Customer, or on a full basis, in which case the Pro Program Provider will be able to purchase GoDaddy products on the Pro Program Customer’s behalf, via the payment method on file in the Pro Program Customer’s account.

Any violation of this Agreement or the Account Access Terms of Service, which will be determined in our sole and absolute discretion, may result in the immediate termination of your access to the Pro Program, criminal prosecution, and/or a civil lawsuit. If the Pro Program is cancelled for any reason, any content or data you have entered into the Pro Program will be lost and will not be recoverable.

5. BETA PROGRAM-VILLKOR

GoDaddy may elect to offer a pre-release “Beta” version of the Pro Program or a particular feature or features offered within the Pro Program (the “Beta Pro Program”). If the services or feature are offered as a Beta Pro Program, you will be notified that the feature is available in pre-release form only and offered a choice regarding your participation. Should you choose to participate in the Beta Pro Program, you will be able to make use of the pre-release version of the services or feature, and to test various scenarios and use cases within the services.

The services and any features offered in the Beta Pro Program are offered on an "as is" basis without warranty of any kind. By participating in the Beta Pro Program, you agree not to utilize the Beta Pro Program for production or mission critical applications.

Your election to participate in the Beta Pro Program indicates that you are willing to provide feedback to GoDaddy regarding the services and features, and that GoDaddy may contact you to solicit your feedback and opinions regarding the services and features.

GoDaddy may discontinue the Beta Pro Program, or your participation in the Beta Pro Program, at any time and for any reason.

6. MANAGEWP-TJÄNSTER

As a Pro Program Provider, you may have access to use ManageWP. ManageWP is a website management console which allows its users to administer any number of websites including, but not limited to, management, monitoring, backups, deployment, publishing, and security tools. You acknowledge and agree that your use of ManageWP is subject to the terms of service located here, which are hereby incorporated by reference.

7. BELÖNINGSPOÄNG OCH PRO PROGRAM-LEVERANTÖRERS BEHÖRIGHET FÖR PRO CONNECT

7(a) Belöningsprogrammets regler

Som Pro Program-leverantör har du möjlighet att tjäna belöningspoäng för köp (”poäng”) som görs genom Pro Program. Ditt deltagande i GoDaddys Pro Rewards-program (”belöningsprogram”) omfattas av belöningsprogrammets regler som anges nedan:

Belöningsprogrammets struktur kan ändras, upphävas eller begränsas efter GoDaddys eget gottfinnande, med eller utan förvarning. Begränsningar för inlösen av poäng kan införas när som helst.

 1. Endast privatpersoner är berättigade att delta i belöningsprogrammet, och varje enskild person får bara ha ett konto kopplat till belöningsprogrammet. Företag, grupper och/eller associerade organisationer får inte delta i belöningsprogrammet.
 2. Ackumulerade poäng utgör inte kundens egendom. Poäng har inget kontantvärde. Poäng som ackumuleras av en kund är endast för den kundens förmån och får inte överföras till någon annan.
 3. POÄNGENS GILTIGHETSTID: Kunden måste ha ett aktivt konto i Pro Program för att behålla de poäng som han/hon ackumulerar. Poäng förfaller två år efter att de tjänats in.

7(b) Tjäna och använda poäng

 1. Poäng tjänas in genom att göra beställningar eller värva kunder via Pro Program, samt genom att göra beställningar i Pro-konton. Du bekräftar och samtycker till att endast de köp som görs via Pro Program eller genom ditt eget konto berättigar till poäng. Inköp som slutförts 1) på telefon, 2) genom GoDaddys Klubb för domänrabatt, eller 3) genom en enhet som är samarbetspartner till GoDaddy berättigar inte till poäng.

 2. Inom ramen för vad som är lönsamhetsmässigt skäligt, kommer GoDaddy att förmedla pålitliga, dagliga uppskattningar av poängen som du har genererat. Du är medveten om och accepterar att dagliga uppskattningar inte utgör en exakt bestämning av dina poäng och att det exakta antalet poäng bestäms vid slutet av gällande intäktsperiod. Vid beräkningen av dina poäng kan summorna dessutom fastställas till bråkdelar av en monetär enhet. Inom ramen för vad som är lönsamhetsmässigt skäligt, kommer vi att avrunda dessa belopp till det närmaste tal som gynnar dig. Vårt beslut beträffande beräkning av poäng är dock slutgiltig och bindande.

 3. Om en beställning återbetalas eller återdebiteras den ursprungliga betalningsmetoden, dras eventuella intjänade poäng som beställningen har genererat av från ditt poängsaldo. Kvalificerande beställningar är netto efter produktreturer, krediter, återbetalningar och justeringar och definieras som inköp som har gjorts på GoDaddy.com eller dess samarbetspartner exklusive försäljningsskatt,
 4. Poäng tjänas inte in förrän trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för tjänsterna. Efter den här trettiodagarsperioden kan poängen lösas in mot butikskredit som endast kan användas på GoDaddy.com. Sådana poäng löses in till värden som motsvarar amerikanska dollar.
 5. Poäng som löses in mot butikskrediter för GoDaddy.com kan inte lösas in mot kontanter och löper ut två år efter det att de tjänades in.
 6. GoDaddy förbehåller sig rätten att återkalla poäng om bedräglig eller otillåten aktivitet misstänks.
 7. Inkomststrukturen (”inkomststrukturen”) för Pro Program ska baseras på det totala försäljningsbeloppet i amerikanska dollar i din eller din kunds kundvagn efter tillämpliga produktavdrag eller -undantag. Inkomststrukturen kan bestå av (i) en procentsats per produkt eller tjänst, (ii) ett fast belopp per produkt eller tjänst eller (iii) en kombination av båda. Den nuvarande inkomststrukturen anges nedan:
  Rubrik Effektivt datum Procentsats
  Kvalificerande produkter – Pro Program-leverantör Kvalificerande produkter – Pro Plus-leverantör 2016-02-08
  2016-09-01
  5 %
  10 %

7(c) Pro Program-leverantörers behörighet för Pro Connect

För att kunna gå med i Pro Connect måste du vara en Pro Plus-leverantör.

7(d) Pro Program-leverantörers behörighet för Pro Plus

Alla Pro Program-leverantörer kan uppnå Pro Plus-status genom att tjäna in 2 500 kvalificerande poäng inom ett kalenderår. Vid intjänande av 2 500 kvalificerande poäng uppnår en Pro Program-leverantör automatiskt Pro Plus-status och utses av GoDaddy till Pro Plus-leverantör.

Pro Plus-leverantörer har fördelar jämfört med vanliga Pro Program-leverantörer: möjligheten att skapa en profil i Pro Connect i enlighet med avsnitt 3 och möjligheten att tjäna in ytterligare poäng i enlighet med avsnitt 7(b)(vii).

Pro Plus-statusen upphör automatiskt att gälla den 31 december det året medlemmen nått Pro Plus-status, såvida du inte tjänar in ytterligare 2 500 kvalificerande poäng under nästföljande kalenderår.

Inlösen av poäng mot butikskrediter påverkar inte antalet poäng som tjänats in för att kvalificera till Pro Plus-medlemskap.

8. RÄTTSMEDEL OCH RÄTT TILL ANNULLERING

Without limiting any of our rights and remedies, if:

 1. You breach this Agreement or any document incorporated by reference;
 2. GoDaddy determines your actions may pose a risk to GoDaddy or its members;
 3. As a Pro Program Provider, you receive an average rating of below 4 stars (out of 5) across at least 10 reviews; or
 4. GoDaddy determines your use of the Pro Program infringes on the intellectual property or legal rights of others.

GoDaddy may immediately and indefinitely revoke your privileges, suspend or close your account(s) and refuse to offer the Pro Program to you, or take any other measures deemed to be appropriate (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion) to enforce or terminate this Agreement.

9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH VERSION

Although GoDaddy takes certain steps to examine the credentials of a Pro Program Provider, as a Pro Program Customer, you understand that nothing about GoDaddy's Pro Program is intended to replace or override any licensing requirements for an independent web professional. GoDaddy makes no guarantees or representations regarding the skills of Pro Program Providers or the quality of the services that he or she may perform for you. If you elect to retain their services, GoDaddy does not endorse or recommend the services of any particular Pro Program Provider. Anyone using the Pro Program should rely on his or her own independent judgment or, as appropriate, seek the advice of a competent professional in determining the exercise of reasonable care in any given circumstances. It is entirely up to you to evaluate an individual’s qualifications, and to enter into a direct contract or otherwise reach agreement with a Pro Program Provider. Pro Program Providers are not contractors, employees or agents of GoDaddy.

GoDaddy is not involved in the actual contract between a Pro Program Customer and a Pro Program Provider or in the completion of any services. Should there be a dispute between the parties, you must address such dispute directly with the individual you are in contract with.

YOU hereby agree to release, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS AND ASSIGNS FROM AND AGAINST ALL LIABILITIES, CLAIMS, DAMAGES (INCLUDING CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES), COST AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE CONDUCT, ACT OR OMISSION OF ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION STALKING, HARASSMENT THAT IS SEXUAL OR OTHERWISE, ACTS OF PHYSICAL VIOLENCE, AND DESTRUCTION OF PERSONAL PROPERTY), ANY DISPUTES BETWEEN YOU AND YOUR DEALINGS WITH ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO YOUR AUTHORIZD OR UNAUTHORIZED ACCESS OF ANY PRO PROGRAM CUSTOMER’S ACCOUNT, OR ANY LOSS OF DATA OR CONTENT YOU MIGHT EXPERIENCE AS A RESULT OF OUR DISCONTINUATION OF THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM FOR ANY REASON.

IF, NOTWITHSTANDING THE FOREGOING EXCLUSIONS, IT IS DETERMINED THAT GoDaddy OR ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS IS LIABLE FOR DAMAGES, IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL FEES PAID BY YOU TO THE PRO PROGRAM PROVIDER DURING THE SIX (6) MONTHS PRIOR TO THE TIME SUCH CLAIM AROSE.

10. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

11. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Universal Terms of Service Agreement. In the event there is a conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the Universal Terms of Service Agreement, the provisions of this Agreement shall control.

12. KONTAKTA OSS

If you have any questions about the GoDaddy Pro Program or this Agreement, please contact us at the address below:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telephone: 077 588 80 23