GoDaddy

SUPPORTFÖRKLARING

Senast reviderad: 2019-10-21

1. Översikt

Eftersom GoDaddy lägger till nya funktioner och tjänster för dig, och du lägger till nya program och ny programvara från tredje part, är det viktig att vi informerar dig om vilka supporttjänster GoDaddy erbjuder och vilka det inte erbjuder. Denna supportbeskrivning är inte avsedd som och utgör inte ett bindande avtal mellan dig och GoDaddy. Den är endast avsedd att ange några av de föreslagna riktlinjerna för GoDaddys supportnivåer för produkter som vi säljer. Denna supportbeskrivning kan ändras när som helst efter GoDaddys eget gottfinnande utan förvarning. Några av de produkter och tjänster som anges nedan kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

2. Beskrivning av supporttjänsterna

 1. Allmän information.
 2. Stöds:

  • Köpa eller förnya GoDaddy-produkter
  • Konfigurera GoDaddy-produkter
  • Så här använder du våra produkter
  • Identifiera anslutnings- eller åtkomstfel
  • Se till att våra system och vår arkitektur fungerar som de ska

  Stöds inte:

  • Konfigurera och anpassa dina programinställningar
  • Felsöka nätverksanslutningar
  • Skapa webbplatser och innehåll (namnge, göra utkast, bygga, publicera)
  • Få besökare till din webbplats
  • Lär dig hur internet fungerar (kod, servrar och anslutningar)
  • Utbildning om din dator, mobil enhet eller surfplatta

 3. Domännamn.
 4. Stöds:

  • Registrera eller förnya domännamn
  • Konfigurera domännamn (webbplatser, värdtjänster och e-post)
  • Använda Domänhanteraren
  • Hantera domännamn
  • Förklara hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter för domännamnet
  • Visa var du skapar och redigerar DNS-zonfiler?
  • Ändra zonfiler så att de fungerar med GoDaddy-produkter

  Stöds inte:

  • Ändra zonfiler så att de fungerar med icke-GoDaddy-produkter
  • Konfigurera avancerade zonfiler
  • Felsöka tredje parts DNS-zonfilposter

 5. GoDaddy E-post
 6. Stöds:

  • Köpa eller förnya e-postkonton
  • Förklara funktioner och fördelar med e-postkonton
  • Så här skapar du e-postkonton
  • Se till att ditt domännamn fungerar med din e-post
  • Skicka och ta emot e-post online
  • Bekräfta e-postinställningar på din dator (Outlook)
  • Bekräfta e-postinställningar på din mobila enhet
  • Vidarebefordra e-postmeddelanden
  • Ställa in ett autosvar
  • Skapa ett catch-all-konto
  • Hantera och ta bort e-postkonton
  • Se till att du kan skicka och ta emot e-post
  • Skapa distributionslistor för e-post
  • ‌Skapa en e-postsignatur
  • Lägga till och ta bort e-postkontakter

  Stöds inte:

  • Felsöka tredje parts e-postklienter
  • Felsöka nätverksanslutningar
  • Ändra e-postkontots lösenord
  • Skriva e-postmeddelanden
  • Skapa e-postfilter och -mappar
  • Importera och exportera .pst-/.olm-filer

 7. Microsoft® Office™ 365.
 8. Stöds:

  • Köpa eller förnya Office 365-konton
  • Förklaring av funktioner och fördelar med Office 365
  • Aktivera användarkonton (postlådor)
  • Konfigurera domännamn för att använda Office 365
  • Konfigurera e-postklienter som stöds
  • Felsöka e-postflöde
  • Felsöka tredje parts e-postklienters e-postanslutning
  • Installera Office 365-programvara på system som stöds
  • Ansluta kompatibla versioner av Office till OneDrive för företag
  • Identifiera brister, fel och försämringar i system. Eskalera till Microsoft vid behov.
  • Grundläggande information för att komma i gång (skicka e-post från OWA, ladda upp filer till OneDrive för företag)
  • Migrera från kvalificerade Workspace IMAP-konton med hjälp av GoDaddys migreringstjänst
  • Migrera från GoDaddy Hosted Exchange till Office 365 genom ett program för slut av livscykel

  Stöds inte:

  • Utbildning i hur man använder Office 365 (skriva Excel-formler, skapa PowerPoint-animeringar m.m.)
  • Migrera till Office 365 med hjälp av säkerhetskopior (PST-export/-import) eller andra tredje parts tjänster
  • Administrera Exchange
  • Administrera SharePoint
  • Felsöka icke-anslutningsrelaterade problem med tredje parts e-postklienter
  • Felsöka nätverksanslutningar
  • Ändra e-postkontots lösenord

 9. Hemsidor + Marknadsföring.
 10. Stöds:

  • Köp eller förnyelse av Hemsidor + Marknadsföring
  • Förklaring av funktioner och fördelar med Hemsidor + Marknadsföring
  • Konfigurera ett konto för Hemsidor + Marknadsföring
  • Få ditt domännamn att fungera med Hemsidor + Marknadsföring
  • Så här använder du Hemsidor + Marknadsföring
  • Så här lägger du till och tar bort webbsidor
  • Så här lägger du till och tar bort innehåll (ord och bilder)
  • Så här använder du tillägg för Hemsidor + Marknadsföring
  • Så här länkar du sociala medier till Hemsidor + Marknadsföring
  • Så här publicerar du din webbplats med Hemsidor + Marknadsföring

  Stöds inte:

  • Skapa och ta bort webbsidor
  • Lägga till innehåll på din webbplats (text, bilder, video)
  • Anpassa bilder (kvalitet, färg, storlek, bildformat)
  • Anpassa mallar för Hemsidor + Marknadsföring
  • Lägga till anpassad kod (HTML, JavaScript, CSS) på din webbplats
  • Bli högre rankad av sökmotorer
  • Ladda upp filer till din webbplats
  • Felsöka nätverksanslutningar
  • Lägga till tredje parts program till Hemsidor + Marknadsföring

 11. Onlinebutik.
 12. Stöds:

  • Köpa eller förnya Onlinebutik
  • Förklaring av Onlinebutiks funktioner och fördelar
  • Konfigurera ditt Onlinebutik-konto
  • Se till att ditt domännamn fungerar med Onlinebutik
  • Så här använder du Onlinebutik
  • Så här lägger du till och tar bort webbsidor
  • Så här lägger du till och tar bort innehåll (ord och bilder)
  • Så här lägger du till produkter i din butik
  • Var finns frakt- och betalningsalternativen?
  • Så här publicerar du din onlinebutik

  Stöds inte:

  • Skapa och ta bort webbsidor
  • Lägga till innehåll i din onlinebutik (text, bilder, video)
  • Anpassa bilder (kvalitet, färg, storlek, bildformat)
  • Anpassa Onlinebutiks mallar
  • Lägga till anpassad kod (HTML, JavaScript, CSS) på din webbplats
  • Konfigurera frakt- och betalningsalternativ
  • Ladda upp filer till din onlinebutik

 13. Värdtjänster för webbhotell/Webbhotell för företag.
 14. Stöds:

  • Köpa eller förnya delade värdtjänster
  • Förklaring av funktioner och fördelar med våra delade värdtjänster
  • Driftsätta ditt konto för delade värdtjänster
  • Se till att ditt domännamn fungerar med delade värdtjänster
  • Identifiera grundorsaken till webbplatsens prestandaproblem1
  • Använda våra kontrollpaneler för värdtjänster
  • Grundläggande inställningar för din FTP-klient
  • Så här laddar du upp filer till din webbplats
  • Installera tredje parts appar via den kompatibla kontrollpanelen
  • Säkerhetskopiera en databas eller webbplats
  • Så här migrerar du dina värdtjänster
  • Installera ett GoDaddy SSL-certifikat endast i primära domäner som använder delade värdtjänster från GoDaddy
  • Skapa e-postkonton
  • Grundläggande inställningar för din e-postklient

  Stöds inte:

  • Klienter, skript, program eller innehåll som installeras av kunden
  • Insticksprogram och tillägg för kontrollpanelen (Parallels Plesk eller cPanel/WHM)
  • Program i Parallels Plesk Application Vault och/eller cPanel Application Catalog
  • Installera tredje parts SSL-certifikat
  • Installera ett GoDaddy SSL-certifikat på delade värdtjänster från GoDaddy för tilläggsdomäner2
  • Utbildning i hur du använder internet3
  • Konfigurera din webbplats SEO-inställningar
  • Skapa anpassade DNS-zonfiler
  • Felsöka tredje parts tjänster
  • Så här anpassar du servern på rotnivå
  • Konfigurera din e-postklient
  • Konfigurerar din FTP-klient
  • Felsöka domänregistreringar från tredje part
  • Felsöka privata namnservrar
  • Kontrollera kompatibiliteten med olika webbläsare
  • Felsöka hack som beror på kundstyrda vektorer

  1. Identifiera grundorsaken till webbplatsens prestandaproblem – Vi ser till att e-post, webbservrar, FTP och kontrollpanelen fungerar och är tillgängliga. Kunden ansvarar helt för installation och korrekt användning av alla skript och program. Vi felsöker inte och erbjuder inte någon support i samband med dåligt fungerande skript eller program.

  Säkerhetskopiering av data – Kunden är ansvarig för att genomföra och upprätthålla nuvarande säkerhetskopieringar av data. Vi upprätthåller våra egna säkerhetskopior av data för en viss server endast i händelse av katastrof. Normalt har vi upp till 30 dagars datalagring tillgänglig, förutom för våra cPanel-värdtjänster, för vilka det finns en ögonblicksbild tillgänglig för de senaste fyra dagarna. Vi garanterar dock inte tillgängligheten eller återställningsbarheten av förlorade data. För återställning av data kontaktar du våra ExperttjänsterA.

  A. Experttjänster är avgiftsbelagda tjänster som endast är tillgängliga från våra USA-baserade supportteam och inte ingår i GoDaddys kostnadsfria support. Ring 077 588 80 23 om du vill köpa dessa tjänster. Du hittar mer information om dessa tjänster i menyn Experttjänster.

  2. – Det finns en experttjänst för det.

  3. Vi tillhandahåller inte någon form av utbildning för användning av internetteknik. Du förväntas ha grundläggande kännedom om internettermer som DNS, e-post, webben, webbläsare, FTP och allmän datakunskap.

 15. Värdtjänster för återförsäljare
 16. Stöd att:

  • Köpa eller förnya värdtjänster för återförsäljare
  • Förklara funktioner och fördelar med våra värdtjänster för återförsäljare
  • Etablera värdtjänster för återförsäljare och WHMCS-konton
  • Använda värdtjänster för återförsäljare på din domän
  • Använda våra kontrollpaneler för värdtjänster
  • Tillhandahålla grundläggande inställningar för din FTP-klient
  • Så här laddar du upp filer till din webbplats
  • Säkerhetskopiera en databas eller webbplats
  • Erbjuda möjlighet att migrera dina värdtjänster
  • Installera integrerade SSL-certifikat på enbart primär domän
  • Skapa e-postkonton
  • Tillhandahålla grundläggande inställningar för din e-postklient
  • Göra mesta möjliga för att identifiera problem med webbplatsprestanda och identifiera plattformsrelaterade prestandaproblem 1

  Stöds inte:

  • WHM/WHMCS kontrollpanel och alla andra insticksprogram och tillägg
  • Klienter, skript, program eller innehåll som installeras av kunden
  • Program i Parallels Plesk Application Vault och/eller cPanel Application Catalog
  • Installation av tredje parts SSL-certifikat
  • Installation av ett GoDaddy SSL-certifikat på GoDaddy för tilläggsdomäner 2
  • Konfiguration av din webbplats SEO-inställningar
  • Hjälp med alla serveranpassningar på rotnivå
  • Utbildning om hur du använder internet 3
  • Skapande av anpassade DNS-zonfiler
  • Felsökning av tredje parts tjänster
  • Hjälp med alla serveranpassningar på rotnivå
  • Konfiguration av e-postklient
  • Konfiguration av FTP-klient
  • Felsökning av domänregistreringar från tredje part
  • Felsökning av hack som beror på kundstyrda vektorer
  • Kontroll av kompatibiliteten med olika webbläsare

  1. Identifiera grundorsaken till webbplatsens prestandaproblem – Vi ser till att e-post, webbservrar, FTP och kontrollpanelen fungerar och är tillgängliga. Kunden ansvarar helt för installation och korrekt användning av alla skript och program. Vi felsöker inte och erbjuder inte någon support i samband med dåligt fungerande skript eller program.

  2. Det finns en experttjänst för det.

  3. Vi tillhandahåller inte någon form av utbildning för användning av internetteknik. Du förväntas ha grundläggande kännedom om internettermer som DNS, e-post, webben, webbläsare, FTP och allmän datakunskap.

 17. Hanterade WordPress-bloggar.
 18. Stöds:

  • Köpa eller förnya Hanterade WordPress-bloggar
  • Förklara funktioner och fördelar med Hanterade WordPress-bloggar
  • Driftsätta ditt konto för Hanterade WordPress-bloggar
  • Konfigurera din domän med Hanterade WordPress-bloggar
  • Identifiera plattformsrelaterade prestandaproblem1
  • Använda våra kontrollpaneler för värdtjänster
  • Grundläggande inställningar för din FTP-klient
  • Så här laddar du upp filer till din hanterade WordPress-blogg
  • Säkerhetsövervakning2
  • Installera ett GoDaddy SSL-certifikat på hanterade WordPress-bloggar
  • Daglig säkerhetskopiering av filer och databaser3
  • Hjälp med WordPress huvudnavigering, exempelvis Admin-kontrollpanelen4
  • Installera den nyaste utvärderade versionen av WordPress på din plattform
  • Övervaka maskinvaran och nätverket för Hanterade WordPress-bloggar
  • Automatisk uppdatering till WordPress nyaste och säkraste version

  Stöds inte:

  • Migrera din webbplats manuellt till Hanterade Wordpress-bloggar
  • Anpassa ditt WordPress-tema
  • Hjälp med din webbplats layout eller design
  • Felsöka tredje parts nätverk eller program
  • Klienter, skript, program eller innehåll som installeras av kunden
  • Installera tredje parts SSL-certifikat
  • Konfigurera din webbplats SEO-inställningar
  • Skapa anpassade DNS-zonfiler
  • Felsöka tredje parts tjänster
  • Konfigurerar din e-postklient
  • Konfigurerar din FTP-klient
  • Felsöka tredje parts domäner
  • Felsöka privata namnservrar
  • Kontrollera kompatibiliteten med olika webbläsare
  • Grundlig genomgång av problem med insticksprogram/teman på vår plattform

  Speciell anteckning om godkända insticksprogram:      

  För att garantera överlägsen prestanda och säkerhet inom miljön för Hanterade WordPress-bloggar granskar vi insticksprogrammen väldigt noggrant. Vi gör detta genom att genomsöka vår miljö för värdtjänster för WordPress hanterade WordPress-bloggar varje natt. Insticksprogram som inte är tillåtna tas bort och ett e-postmeddelande skickas till det berörda kontots ägare.

  * Trots att vi inte har stöd för anpassad kod, med Hanterade WordPress-bloggar utför vi en grundlig granskning för att ta reda på varför ett insticksprogram eller tema kanske inte fungerar som det ska på vårt system. Vi kan inte garantera att de kommer att fungera, men vi gör vårt bästa.

  • Identifiera grundorsaken till webbplatsens prestandaproblem – Vi ser till att e-post, webbservrar, FTP och kontrollpanelen fungerar och är tillgängliga. Kunden ansvarar helt för installation och korrekt användning av alla skript och program. Vi felsöker inte och erbjuder inte någon support i samband med dåligt fungerande skript eller program.

  • Säkerhetsövervakning och sårbarhetsgranskning – Vårt säkerhetsteam övervakar webbplatsen för misstänkt aktivitet och skyddar den mot råstyrka och DDoS-attacker.

  • Säkerhetskopiering av data – Kunden är ansvarig för att genomföra och upprätthålla nuvarande säkerhetskopieringar av data. Vi upprätthåller våra egna säkerhetskopior av data för en viss server endast i händelse av katastrof. Normalt har vi upp till 30 dagars datalagring tillgänglig, men vi garanterar inte tillgängligheten eller återställningsbarheten av förlorade data. För återställning av data kontaktar du våra ExperttjänsterA.

  • 4 – Hjälp med att migrera din webbplats till Hanterade WordPress-bloggar – Vi har en automatiserad migreringsprocess som har stor framgång. Om migreringen misslyckas av någon anledning, granskar vi de vanligaste orsakerna till misslyckandet och hjälper till med att begära en ny migrering. Om allt annat misslyckas kan vi hjälpa till med manuella migreringar under förutsättning att vi får tillgång till innehållet.

  A. Experttjänster är avgiftsbelagda tjänster som endast är tillgängliga från våra USA-baserade supportteam och inte ingår i GoDaddys kostnadsfria support. Om du vill köpa dessa tjänster ringer du (+1) (480) 463-8824. Du hittar mer information om dessa tjänster i menyn Experttjänster.

 19. Virtuella och dedikerade servrar.
 20. Stöds:

  i. Självhanterad:

  • Köpa eller förnya servrar
  • Förklaring av funktioner och fördelar med våra servrar
  • Återställa rotlösenordet
  • Driftsätta din server på bara några minuter
  • Felsöka nätverksprestanda och -drifttid
  • Fullständigt hanterad maskinvara
  • Komma åt din server via rot-/administrativ åtkomst
  • Så här migrerar du dina värdtjänster

  ii. Hanterad:

  • Köpa eller förnya servrar
  • Förklaring av funktioner och fördelar med våra servrar
  • Återställa rotlösenordet
  • Driftsätta din server på bara några minuter
  • Felsöka nätverksprestanda och -drifttid
  • Fullständigt hanterad maskinvara
  • Komma åt din server via rot-/administrativ åtkomst
  • Så här migrerar du dina värdtjänster
  • Installera ditt GoDaddy SSL-certifikat på kvalificerade GoDaddy-produkter1
  • Uppdatera och korrigera huvudoperativsystemet
  • Säkerhetskopiera innehåll och data på servern2

  iii. Fullständigt hanterad:

  • Köpa eller förnya servrar
  • Förklaring av funktioner och fördelar med våra servrar
  • Återställa rotlösenordet
  • Driftsätta din server på bara några minuter
  • Felsöka nätverksprestanda och -drifttid
  • Fullständigt hanterad maskinvara
  • Komma åt din server via rot-/administrativ åtkomst
  • Så här migrerar du dina värdtjänster
  • Installera ditt GoDaddy SSL-certifikat på kvalificerade GoDaddy-produkter1
  • Uppdatera och korrigera huvudoperativsystemet
  • Säkerhetskopiera innehåll och data på servern2
  • Konfigurera din server
  • Dedikerad försäljnings- och supportlinje
  • DNS-installation
  • Konfigurera domän
  • Migrering av innehåll
  • Avancerad prestandaanalys3
  • Finjustering av Apache
  • Finjustering av MySQL
  • Säkerhetsgenomsökning och granskning (SSA)
  • Intrångsskydd
  • Anpassade brandväggsregler (endast ip-tabeller)4
  • Installation av program eller programvara
  • Databashantering
  • Borttagande av skadlig kod och från svart lista
  • Uppgradering av PHP-version
  • Installation av PHP-modul

  iv. Experttjänster $

  • Dedikerad försäljnings- och supportlinje
  • DNS-installation
  • Konfigurera domän
  • Migrering av innehåll
  • Avancerad prestandaanalys
  • Finjustering av Apache
  • Finjustering av MySQL
  • Säkerhetsgenomsökning och granskning (SSA)
  • Intrångsskydd
  • Anpassade brandväggsregler (endast ip-tabeller)4
  • Installation av program eller programvara
  • Databashantering
  • Borttagande av skadlig kod och från svart lista
  • Uppgradering av PHP-version
  • Installation av PHP-modul

  Stöds inte:

  • Felsöka klienter, skript, program eller innehåll som installerats av kunden
  • Insticksprogram och tillägg för kontrollpanelen (Parallels Plesk eller cPanel/WHM)
  • Program i Parallels Plesk Application Vault och/eller cPanel Application Catalog
  • Utbildning om internet5
  • Konfigurera din webbplats SEO-inställningar
  • Konfigurera din e-postklient
  • Konfigurerar din FTP-klient
  • Kontrollera kompatibiliteten med olika webbläsare
  • Åtgärda hack som beror på kundstyrda vektorer

  1 Detta inkluderar inte kommandorads-, Tomcat- eller IIS SSL-installationer.

  2 Hanterade servrar omfattar förmågan att genomföra säkerhetskopieringar, men de måste köras manuellt. Fullständigt hanterade servrar kör säkerhetskopieringar var tionde dag.

  3 Ytterligare avgifter kan tillkomma.

  4 Regler för ip-tabeller, exempelvis öppna port 3306 för direkt åtkomst till MySQL eller blockera en IP för att förhindra att den har åtkomst till servern.

  5 Vi tillhandahåller inte någon form av utbildning för användning av internetteknik. Du förväntas ha grundläggande kännedom om internettermer som DNS, e-post, webben, webbläsare, FTP och allmän datakunskap.

  $ – Experttjänster är en utmärkt resurs som du kan använda till att betala för vanliga administrativa serveruppgifter som kan vara tidskrävande eller som kräver en särskild expertis, samtidigt som du behåller total kontroll över din server.  Du betalar en engångsavgift för varje uppgift när du begär tjänsten i stället för en månadsavgift som med paketen Fullständigt hanterade.  Experttjänster är för närvarande endast tillgängliga för CentOS- och Fedora-servrar. Om du vill köpa dessa tjänster ringer du (+1) (480) 463-8824. Du hittar mer information om dessa tjänster i menyn Experttjänster.

 21. GoDaddy Pro Program.
 22. Stöds:

  • Köpa eller förnya GoDaddy-produkter via ditt eller din kunds konto
  • Konfigurera GoDaddy-produkter på ditt eller din kunds konto
  • Deltagande i Pro Program
  • Förklaring av Pro-kontrollpanelens funktioner och fördelar
  • Så här ställer du in ditt varumärke
  • Så här publicerar/inaktiverar du din profil
  • Så här lägger du till kunder
  • Så här arkiverar/avarkiverar du kunder
  • Begära/ställa in/återkalla kontoåtkomstbehörigheter
  • Delegera kontoåtkomst för att Pro ska kunna hantera kundens konto eller produkter
  • Så här lägger du till anmärkningar i en kunds kort
  • Skapa/skicka en kundvagn till en Pro-kund
  • Beskrivning av aktivitetsflödet
  • Så här lägger du till/tar bort en webbplats från Webbplatsövervakning
  • Betydelse av de olika aviseringarna för Webbplatsövervakning
  • Så här konfigurerar du aviseringar för Webbplatsövervakning
  • Så här använder du våra produkter
  • Identifiera anslutnings- eller åtkomstfel
  • Se till att våra system och vår arkitektur fungerar som de ska

  Stöds inte:

  • Skapa webbplatser (namnge, göra utkast, bygga, publicera)
  • Lägga till innehåll på din kunds webbplatser
  • Lägga till databaser/e-postkonton/webbprogram
  • Lägga till tredje parts program i ditt eller din kunds Webbplatsverktyg
  • Konfigurera och anpassa dina programinställningar
  • Göra utkast till och publicera innehåll
  • Namnge ditt företag
  • Skapa din logotyp
  • Hitta potentiella kunder
  • Felsöka nätverksanslutningar

 23. SSL-certifikat.
 24. Stöds:

  • Köpa eller förnya SSL-certifikat
  • Förklaring av funktioner och fördelar med SSL-certifikat
  • Installera ditt GoDaddy SSL-certifikat på delade värdtjänster från GoDaddy för primära domäner (exklusive kommandorads- eller Tomcat SLL-installationer)
  • Validera ditt SSL-certifikat
  • Skicka e-post igen med SSL-validering
  • Lösa vanliga namnkonflikter
  • Identifiera SSL-fel i webbläsaren
  • Så här ändrar du din zonfil för säkra webbplatser

  Stöds inte:

  • Exportera SSL-certifikat för att använda dem på flera servrar
  • Installera ett GoDaddy SSL-certifikat på tredje parts servrar1
  • Installera ett GoDaddy SSL-certifikat på delade värdtjänster från GoDaddy för tilläggsdomäner1
  • Installera tredje parts SSL-certifikat
  • Generera en certifikatsigneringsbegäran (CSR) på tredje parts servrar1
  • Generera en certifikatsigneringsbegäran (CSR) på virtuella och dedikerade servrar1
  • Utbildning om HTML, PHP eller JavaScript

  1 Det finns en experttjänst för det.

 25. Bli hittad.
 26. Stöds:

  • Förklaring av funktioner och fördelar med Bli hittad
  • Så här konfigurerar du ditt Bli hittad-konto
  • Så här använder du Bli hittad
  • Så här publicerar du din företagsinformation
  • Så här lägger du till, redigerar och tar bort innehåll om ditt företag i kontrollpanelen
  • Så här publicerar du prislistor/menyinnehåll på din webbplats
  • Var du hittar din företagsinformation på våra partnerwebbplatser

  Stöds inte:

  • Lägga till, redigera eller ta bort innehåll inom Bli hittad
  • Rekommendationer för att skapa eller optimera Bli hittad-innehåll
  • Påskynda listningar
  • Så här tar du bort listningar från partnerwebbplatser
  • Hjälp med sökmotorrankningar

 27. Sökmotorsynlighet
 28. Stöds:

  • Köpa eller förnya Sökmotorsynlighet
  • Förklara funktioner och fördelar med Sökmotorsynlighet
  • Presentation och grundinställning av Sökmotorsynlighet
  • Så här publiceras dina ändringar
  • Spåra din rankning med rapporter

  Stöds inte:

  • Lägga till, ta bort eller redigera nyckelord, taggar, fraser eller sidinnehåll
  • Leta efter och optimera nyckelord
  • Ge råd om SEO för att din webbplats ska hamna på första sidan av Googles sökresultat
  • Dela ditt innehåll i sociala nätverk

 29. E-postmarknadsföring.
 30. Stöds:

  • Köpa eller förnya E-postmarknadsföring
  • Förklaring av funktioner och fördelar med E-postmarknadsföring
  • Konfigurera ett konto för E-postmarknadsföring
  • Så här använder du E-postmarknadsföring
  • Förstå e-postmarknadsföringsstatistik
  • Ansluta ditt konto för E-postmarknadsföring till sociala medier
  • Ansluta ditt konto för e-postmarknadsföring till kompatibla GoDaddy-produkter
  • Skapa en anpassad banner eller tema kostnadsfritt*

  Stöds inte:

  • Redigera eller felsöka filer med prenumerationslistor (CSV-filer)
  • Rensa, filtrera eller modifiera prenumerationslistor
  • Skapa e-postmallar för en kunds räkning
  • Skapa e-postinnehåll (reklamtexter, lägga till bilder m.m.)
  • Skapa, redigera och felsöka anpassad HTML
  • Publicera anmälningsformulärskod på webbplatsen
  • Skapa anpassade statistikrapporter

  * Generella GoDaddy C3-representanter kan inte skapa anpassade banners, men våra GEM-representanter hjälper gärna till med detta. Skicka ett e-postmeddelande till våra GEM-representanter med din begäran när du har köpt ett GEM-paket.

 31. GoDaddy Bokföring.
 32. Stöds:

  • Köpa eller förnya Bokföring
  • Förklaring av funktioner och fördelar med Bokföring
  • Konfigurera ditt konto för Bokföring
  • Så här använder du Bokföring
  • Så har ställer du in ditt bankkonto för automatisk import
  • Ställa in onlinebetalningar med ACH, PayPal eller kreditkort

  Stöds inte:

  • Anpassa fakturamallar
  • Skapa fakturor och kostnadsförslag
  • Skapa skattearbetsblad, inklusive Schedule C, moms med mera
  • Spåra avstånd och tid
  • Importera försäljningsdata från PayPal, Amazon, eBay och Etsy

 33. SmartLine.
 34. i. Routning av telefonnummer/vidarekoppling av samtal

  Stöds:

  • Säkerställa att systemet vidarekopplar telefonen när den tar emot ett samtal
  • Säkerställa att inställningarna för tid-/dagfilter fungerar
  • Verifiera för routning av nummer och Auto-Attendant (när tillgängligt)
  • Verifiera lämplig infrastruktur för routning

  Stöds inte:

  • Säkerställa att destinationsnumret för vidarekoppling är korrekt och fungerar

  ii. Samtalets ljudkvalitet

  Stöds inte:

  • SmartLine använder kundens mobila nätverk, varför samtalens ljudkvalitet inte kontrolleras av GoDaddy.

  iii. Konfigurering för tredje parts telefoner

  Stöds:

  • Konfigurering av SmartLine på Android- och iOS (Apple)-smartphones

  iv. Portering av telefonnummer

  Stöds:

  • Arbeta med tredje parts operatörer för att flytta nummer till SmartLine-systemet
  • Konfigurera routning av nummer i SmartLine-systemet och kontrollera att numret fungerar så som anges i porteringsbegäran
  • Ge statusuppdateringar under porteringsprocessen
  • Följ alla porteringsregler och -bestämmelser för LNP och avgiftsfria telefonnummer

  Stöds inte:

  • Kontrollera att numret är lämpligt för portering
  • Ge SmartLine ett fullständigt, korrekt, undertecknat godkännandebrev
  • Informera SmartLine vart numret ska dirigeras och om det ersätter ett nummer eller läggs till som ett extra nummer
  • Avsluta kontot hos den tidigare operatören när porteringen slutförts, om så önskas
  • Vid utportering, säkerställa att kontofakturering är i ordning och att faktureringsinformation är aktuell
  • Vid utportering, meddela SmartLine om du vill avsluta tjänsten när numret har flyttats

  v. Avisering om leverans av meddelande (via röstmeddelanden)

  Stöds:

  • Verifiera destinationens e-postadress
  • Bekräfta leverans av meddelande från SmartLine-systemet
  • Tillhandahålla alternativ åtkomst till meddelanden via Web App

  Stöds inte:

  • Bekräfta att destinationens e-postadress är giltig
  • Lägga till messages@SmartLine.com i vitlistan
  • Säkerställa att meddelandefilter, antivirusprogram eller annan mottagningspolicy inte förhindrar mottagningen
  • Kontakta e-postleverantören för hjälp

 35. GoDaddy Auktioner.
 36. Stöds:

  • E-postsupport för domäner som säljs eller köps på auktion
  • Lista en domän som är till försäljning
  • Förklara provisionsstrukturen
  • Listning av premiumdomäner
  • Utgångna auktioner och avgifter
  • Utförsäljningsdomäner
  • Ange bud/motbud
  • Navigering i auktioner
  • Förklara GoDaddy Auktioners listningstyper
  • Auktionsmedlemsskap
  • Frågor om bevakning
  • Verifiering av budgivare
  • Hjälp för att leverera en domän
  • Funktionslistor på startsidan och kategorisidan
  • Ta emot betalningar för domäner
  • Betala för premium- och auktionsdomäner
  • Förklara proxybud
  • Förklara hur en listning redigeras
  • Överföra domäner relaterade till en eftermarknadsförsäljning
  • Förklara kraven för betalningsmottagare

  Stöds inte:

  • Marknadsföringsstrategier för försäljning av domännamn bortom användningen av tjänsten för listning av aktuella produkter
  • Överföra domäner som inte köpts på eftermarknaden
  • Tredje parts domänlistningar, d.v.s.: Sedo, Flippa osv.
  • GoDaddy Kontoverifiering
  • Domänförnyelser som inte är relaterade till auktioner
  • Begäranden om kontaktinformation för domäner

 37. WordPress Premium.
 38. Stöd att:

  • Installera eller uppdatera tema
  • Identifiera och fixa problem med teman
  • Lägga till ett underordnat tema
  • Ändring av tema
  • Installera ett kommentarsystem
  • Installera eller uppdatera ett insticksprogram
  • Identifiera och fixa problem med insticksprogram
  • Modifiera konfigurationsfiler
  • Utföra Sök och ersätt i databaser
  • Reparera anslutningssträngar
  • Uppdatera permalänkar
  • Importera/exportera databaser
  • Optimera MySQL
  • Kontrollera Google-indexering
  • Utvärdera sidoptimering
  • Lägga till en favicon
  • Utföra omdirigeringar av konfigurationer
  • Optimera bilder
  • Minimera skräppost i kommentarer

  Stöds inte:

  • Skapa innehåll
  • Skapa en ny webbplats (Se vår Professionella webbtjänster)
  • Lägga till anpassad kod till teman och insticksprogram
  • Designa arbete som innehållsskapande och layoutförslag
  • Utföra anpassat SEO-arbete (lägga till nyckelord, beskrivningar av sidor m.m.)
  • På webbplatser som använder versioner tidigare än 4.0, är den en enda tjänsten som utförs uppdatering till den senaste versionen (Obs: versionsuppdateringar kan orsaka kompatibilitetsproblem med teman, insticksprogram osv)
  • Lägga till anpassade funktioner till ett insticksprogram
  • Lägga till individuella produkter för WooCommerce
  • Förbättra sidrankningar
  • Skapa bakåtlänkar till webbplatsen
  • Konfigurera DNS
  • Konfigurera SSL (Se vår SSL-installationstjänst)
  • Konfigurera ett nytt tema (vi installerar temat åt dig, men konfigureringen måste göras av designern)
  • Konsultverksamhet
  • Skapa en företagslistning i Google Plus
  • Skapa ett insticksprogram
  • Skapa bilder
  • Skapa sidmallar i LeadPages
  • Lösa buggar och konflikter eller problem relaterade till WooCommerce-ändelsen
  • Öka trafiken till webbplatsen
  • Mobilanpassa din webbplats
  • Support för flera webbplatser
  • Betald marknadsföring
  • Konfigurering av betalningsgateway
  • Rekommendera ett tema
  • Ta bort anpassning av tema
  • Granska tidigare anpassningar av teman
  • Lösa konflikter mellan WooCommerce och temat
  • Konfigurera e-postkonton
  • Konfigurera ett tema för specifika sidor
  • Webbplatser för vilka WordPress.com står värd eller som använder Rainmaker Platform
  • Visa webbplatser som kräver en separat prenumeration
  • Överföra en icke WP-webbplats till WordPress
  • Uppdatera ett starkt anpassat tema
  • Uppdatera anpassad WooCommerce
  • Virtuell assistent-uppgifter (skapa, uppdatera och publicera innehåll)
  • Ladda upp filer
  • Ta bort skadlig programvara eller innehåll från nätfiske (se vår produkt för webbplatssäkerhet)
  • Webbplatser som annonserar pornografiskt, X-klassat, sexuellt detaljerat eller på annat sätt smaklöst material, bilder, produkter, eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till: massage-, dating-, eskort- eller prostitutionstjänster). 
  • Webbplatser använder pornografiska, X-klassade, sexuellt detaljerade nyckelord eller bilder i namn på, beskrivningar av eller listor över videoklipp
  • Webbplatser som säljer olagliga artiklar och artiklar som uppmuntrar, främjar, underlättar för eller instruerar andra att ägna sig åt olaglig verksamhet;
  • Webbplatser som säljer kontrollerade substanser och olagliga läkemedel (inklusive receptbelagda läkemedel). Det omfattar, men är inte begränsat till artiklar som används till att tillverka kontrollerade substanser och/eller läkemedelstillbehör
  • Webbplatser som säljer kredit- eller kontokort (aktiva eller inaktiva)
  • Webbplatser som säljer domännamn
  • Webbplatser som säljer stulna eller obehöriga artiklar, inklusive förfalskade produkter som kopior av filmer (VHS, DVD osv.), programvaror eller andra varumärken
  • Webbplatser som säljer produkter som har återkallats av Consumer Product Safety Commission (CPSC)

 39. Webbplatssäkerhet.
 40. Stöds:

  • Köpa eller förnya Webbplatssäkerhet
  • Förklaring av funktioner och fördelar med Webbplatssäkerhet
  • Förklara hur Webbplatssäkerhets kontrollpanel används
  • Visa hur Webbplatssäkerhet-konton konfigureras
  • Demonstrera hur en begäran om rensning görs