GoDaddy Patent

GoDaddy Patent

Patentmeddelande

Senast granskad: 2018-11-29

Ett eller flera av dessa patent som innehas eller har licensierats av GoDaddy kan gälla för denna webbplats och för de funktioner och tjänster som är åtkomliga via denna webbplats.

icn-product-catalog-domain-88px-03
Domäner
  • USA Pat. Nummer 6,980,990; 7,130,878; 7,305,394; 7,627,633; 7,814,141; 7,870,213; 7,870,214; 7,930,383; 7,937,446; 7,996,457; 8,489,746; 8,706,728; 8,751,685; 8,775,675; 9,002,926; 9,058,393; 9,245,136 ; 9,275,040; 9,311,423; 9,330,168; 9,451,050;9,613,374; D762,699; 9,684,918; 9,667,618; D770,497; D763,290; D781,891; 9,894,136; 9,990,432; 9,866,526; 9,865,011; 9,892,189; 9,929,859; 9,847,874 ; 9,846,782 och 9,929,995.
icn-hosting-products-dedicated-servers-03
Webbhotell och servrar
  • USA Pat. Nummer 7,752,313; 7,774,460; 7,840,637; 7,904,345; 8,601,098; 9,087,356; 9,378,100; 9,438,493; 9,501,211; 9,565,271; 9,659,106; 9,858,593; och 9,847,998.
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
E-handel
  • USA- patentnummer 7,680,901; 8,086,684; 8,103,761; 8,356,090 och 8,560,665.
icn-voice-lp-set-up-features-03
Återförsäljarpaket
  • USA- patentnummer 7,500,182; 7,500,183; 7,644,117; 7,877,432 och 8,171,070.
icn-ssl-certificates-88x88
SSL och säkerhet
  • USA Pat. Nummer 7,702,902; 7,707,404; 8,086,848; 8,103,761; 8,117,439; 8,615,653; 9,141,789; 9,479,532 och 9,871,791.
feature-godaddy-patents-legal-info