GoDaddy-patent

Senast reviderad: 2018-11-29

Ett eller flera av dessa patent som innehas eller har licensierats av GoDaddy kan gälla för denna webbplats och för de funktioner och tjänster som är åtkomliga via denna webbplats.

Patentmeddelande

Domäner

USA Pat nr 6,980,990; 7,130,878; 7,305,394; 7,627,633; 7,814,141; 7,870,213; 7,870,214; 7,930,383; 7,937,446; 7,996,457; 8,489,746; 8,706,728; 8,751,685; 8,775,675; 9,002,926; 9,058,393; 9,245,136 ; 9,275,040; 9,311,423; 9,330,168; 9,451,050;9,613,374; D762,699; 9,684,918; 9,667,618; D770,497; D763,290; D781,891; 9,894,136; 9,990,432; 9,866,526; 9,865,011; 9,892,189; 9,929,859; 9,847,874 ; 9,846,782 och 9,929,995.

Värdtjänster och servrar

USA Pat nr 7,752,313; 7,774,460; 7,840,637; 7,904,345; 8,601,098; 9,087,356; 9,378,100; 9,438,493; 9,501,211; 9,565,271; 9,659,106; 9,858,593 och 9,847,998.

E-handel

USA Pat nr 7,680,901; 8,086,684; 8,103,761; 8,356,090 och 8,560,665.

Återförsäljarpaket

USA Pat nr 7,500,182; 7,500,183; 7,644,117; 7,877,432 och 8,171,070.

SSL och säkerhet

USA Pat nr 7,702,902; 7,707,404; 8,086,848; 8,103,761; 8,117,439; 8,615,653; 9,141,789; 9,479,532 och 9,871,791.