|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Hantera domäner i värdtjänstkonto

När du har konfigurerat ditt värdtjänstkonto kan du hantera de domännamn som ingår:

Åtgärd Beskrivning
Lägg till domäner Lägg till domäner i ditt konto och använd dem som alias för din befintliga webbplats eller använd helt fristående webbplatser.

Klassisk och webb / cPanel / Plesk / Hanterade WordPress-bloggar
Ta bort domäner Ta bort domäner som du har lagt till, men som du inte längre vill använda, i det här värdkontot. Här kan du även flytta domäner mellan olika värdtjänstkonton.

Klassisk och webb / cPanel / Plesk / Hanterade WordPress-bloggar
Ändra primär domän Om du ändrar den primära hanterade domänen kan du hantera en annan webbplats i rotmappen för ditt värdtjänstkonto.

Klassisk och webb / cPanel / Plesk / Hanterade WordPress-bloggar
Ändra mappar för sekundär
domän
Sekundära domäner kan använda andra mappar utöver värdtjänstkontots rotmapp som rot för webbplatserna. Du kan ändra dessa mappar när som helst.

Klassisk och webb / cPanel / Plesk‌‌
Lägga till en underdomän Underdomäner är för webbplatser där domännamnet föregås av något annat än www. I t.ex. webbadressen blogg.kulexempel.se är blogg en underdomän.

Klassisk och webb / cPanel / Plesk‌‌

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.