Domäner Hjälp

Vad händer när min domän går ut?

När en domänregistrering går ut varierar dina förnyelsealternativ baserat på när din domän gick ut. Den 31 augusti 2013 antog ICANN policyn för återställande av utgången registrering (ERRP), som kräver att registratorer avslöjar viktig information till registrerare och potentiella kunder om utgångsmeddelanden, avgifter och inlösningsprocesser. All information och alla offentliggöranden som krävs finns för tillfället på olika platser på din webbplats. Men för att underlätta för registrerare innehåller den här artikeln länkar till alla delar som krävs i den nya policyn.

Varje domännamnsändelse och dess registerregler kan påverka förnyelseprocessen när en domän har gått ut. Vissa domäner, såsom nationella toppdomäner, kan ha specialkrav för förnyelser.

Vi kommer att skicka flera e-postmeddelanden för att underrätta dig om utgångsdatumet inom de 30 dagarna före och de 30 dagarna efter dina domäners utgångsdatum.

Utgångstidslinje

Dagar efter domänens utgångsdatumVad som händer och vad du kan göra
+1 dagVi försöker förnya den automatiskt eller så kan du förnya automatiskt manuellt till standardpriset för förnyelse.
+5 dagarVi försöker förnya automatiskt igen – men om det inte fungerar kommer din domän att parkeras: din webbplats och e-post slutar att fungera. Men du kan fortfarande förnya manuellt till standardpriset för förnyelse.
+12 dagarVi försöker förnya din domän automatiskt en gång till. Du kan fortfarande Förnya manuellt till standardpriset för förnyelse.
+19 dagarDomänen spärras: den finns fortfarande på ditt konto men är inaktiv. Förnya manuellt med tillämplig återköpsavgift.
+26 dagarDomänen läggs ut på auktion. Du kan fortfarande förnya manuellt till standardpriset plus tillämplig inlösningsavgift.
+30 dagarOm det inte finns några aktiva bud på auktionen ligger domänen kvar på ditt konto men nu har den gått ut. Du kan förnya manuellt till standardpriset plus tillämplig inlösningsavgift. När ett bud har lagts tas domänen bort från ditt konto och du kan inte förnya den igen.
+36 dagarDomänen går till en slutlig utförsäljningsauktion. Om det inte finns ett väntande köp av domänen kan du fortfarande förnya manuellt till standardpriset plus tillämplig inlösningsavgift. Du kan inte förnya domänen om det finns ett väntande köp.
+41 dagarSlutlig utförsäljningsauktionen avslutas. Du kan fortfarande förnya manuellt till standardpriset plus tillämplig återköpsavgift.
+72 dagarDomänen tas bort från ditt konto och du kan inte förnya den igen. Du kanske kan registrera domänen efter att registret har släppt den men GoDaddy vet inte när registret kommer att släppa domänen för registrering.

Vissa domäner, såsom nationella toppdomäner, kan ha specialkrav för förnyelser.

Relaterade steg

Mer information