Domäner Hjälp

Lägga till en SPF-post

En SPF-post (Sender Policy Framework) är ett slags TXT-post som kan hjälpa dig att identifiera vilka e-postservrar som får skicka e-postmeddelanden för din domäns räkning. Att lägga till en SPF-post kan göra det lättare att upptäcka och förhindra e-postförfalskningar. Du kan endast använda en SPF-post för din domän åt gången, och vi kan inte ge vägledning om anpassade SPF-poster. Din domän måste använda GoDaddy-namnservrar för att kunna lägga till en SPF-post i ditt GoDaddy-konto.

Exempel: Om din e-post konfigureras med Professional Email, Microsoft 365 från GoDaddy, Linux-värdtjänster eller Gen 4 VPS och dedikerade värdtjänster samt Media Temple Mail måste din SPF-post ha sitt värde konfigurerat som v=spf1 include:secureserver.net -all för att fungera korrekt.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter TXT i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya SPF-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet. Ange @ för att fästa posten på din rotdomän eller ange ett prefix som mail.
  • Värde: SPF-regeln som ska tillämpas för att indikera att e-post endast tillåts från din e-postserver. Värdet måste följa dessa riktlinjer:
   • Högst 512 tecken tillåts
   • Endast ASCII-tecken är tillåtna
   • Professional Email, Microsoft 365 från GoDaddy, Linux-värdtjänster, Gen 4 VPS och dedikerade värdtjänster samt Media Temple Mail använder följande SPF-post:

    v=spf1 include:secureserver.net -all

   • Om du har Microsoft 365 från GoDaddy och tillägget Avancerad e-postsäkerhet ber vi dig använda följande SPF-post:

    v=spf1 a:dispatch-us.ppe-hosted.com include:secureserver.net -all

    Obligatoriskt: När du kopierar SPF-posten måste du säkerställa att du inte lägger till några extra teckenavstånd före eller efter posten. Om detta händer blir posten ogiltig.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till din nya post. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-uppdateringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information