Domäner Hjälp

Visa priset för förnyelse av min domän

Kontrollera priset för dina domänförnyelser när som helst i ditt GoDaddy-konto. Förnyelsepriset som visas är för registrering på ett år och inkluderar inga domäntillägg, till exempel Domänskydd eller Premium DNS. Denna information kan hjälpa dig att välja om du vill förnya domänen eller stänga av automatisk förnyelse.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj ikonen Kolumner ovanför domänlistan.
  skärmbild som visar kolumner-ikonen
 3. Markera kryssrutan intill Förnyelsepris för att lägga till den kolumnen i portföljvyn.
  • Lägg till eller ta bort andra kolumner i vyn genom att markera eller avmarkera kryssrutorna intill kolumnernas namn.
  • Återgå till standardinställningarna genom att välja Återgå till standard.
 4. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.
 5. Granska ditt pris för domänförnyelse i kolumnen Förnyelsepris i domänlistan. Du kanske måste rulla hela vägen för att se kolumnen.
  • Förnyelsepriset som visas här inkluderar inga insticksprogram för domäner, till exempel Domänskydd eller Premium DNS.

Relaterade steg

Mer information