Domäner Hjälp

Visa priset för förnyelse av min domän

Kontrollera priset för dina domänförnyelser via ditt GoDaddy-konto. Förnyelsepriset som visas är för en ettårig registrering och inkluderar inga insticksprogram för domäner, till exempel Domänskydd eller Premium DNS.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj ikonen Kolumner ovanför domänlistan.
  skärmbild som visar kolumner-ikonen
 3. Markera kryssrutan intill Förnyelsepris för att lägga till den kolumnen i portföljvyn.
  • Lägg till eller ta bort andra kolumner i vyn genom att markera eller avmarkera kryssrutorna intill kolumnernas namn.
  • Återgå till standardinställningarna genom att välja Återgå till standard.
 4. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.
 5. Granska ditt pris för domänförnyelse i kolumnen Förnyelsepris i domänlistan. Du kanske måste rulla hela vägen för att se kolumnen.
  • Förnyelsepriset som visas här inkluderar inga insticksprogram för domäner, till exempel Domänskydd eller Premium DNS.

Relaterade steg

Mer information