Kontohantering Hjälp

Vad är Delegera åtkomst?

Med Delegera åtkomst kan GoDaddy-kunder dela åtkomst till sina konton med andra personer, utan att behöva dela med sig av lösenord eller annan skyddad information.

Hur fungerar Delegera åtkomst?

Som kontoägare kan du bjuda in andra till att få åtkomst till ditt konto. Om de accepterar din inbjudan kan dessa delegater öppna och använda dina produkter som du och de vill:

  • Du bestämmer om dina delegater har behörighet att köpa produkter åt ditt konto. Om de har de kan delegaterna inte se eller ändra den skyddade informationen för ditt konto, som betalningsmetod eller lösenord.
  • Produkter som köps av delegater å dina vägnar läggs till i ditt konto.
  • Du kan när som helst ändra behörighetsnivåerna eller ta bort den delegerade åtkomsten.
  • Delegater måste ha ett GoDaddy-konto för att acceptera din inbjudan. När du bjuder in en delegat att få åtkomst till ditt konto ber vi dem att skapa ett konto om de inte har ett.

Hur skiljer sig Delegera åtkomst åt för domäner?

Kontoägare kan finjustera domänåtkomst för sina ombud genom att hantera behörigheter med mappar. Olika åtkomstnivåer gör det möjligt för ombud att vidta vissa åtgärder på specifika domäner — och kontoägaren kontrollerar alla uppgifterna med mappbehörigheter .

Relaterade steg

Mer information