GoDaddy Hjälp

Ge ombudsåtkomst till domäner

När du har godkänt åtkomst för ombud till domäner i ditt konto kan du använda mapparna för att begränsa vilka domäner ombud kan visa och hantera. Om du gör detta kan du kontrollera vad dina ombud kan göra med domänerna för din räkning.

Titta på en video om att hantera domänåtkomstbehörigheter för ombud.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj ikonen Mappar ovanför din domänlista, välj mappen du vill redigera och välj sedan Redigera mapp .
  välj redigera mapp
 3. (Valfritt) Ändra ombudsbehörigheterna för alla domäner i ditt konto genom att välja Alla domäner och sedan välja Redigera mapp.
  • Ombud med domänåtkomst till ditt konto tilldelas automatiskt Hanteringsåtkomst till mappen Alla domäner. Detta innebär att de kan få åtkomst till samtliga domäner på ditt konto, såvida du inte begränsar deras åtkomst genom att direkt redigera mappen Alla domäner.
 4. Ändra åtkomstnivån för dina ombud genom att aktivera och inaktivera behörigheterna Hanteringsåtkomst och Överför åtkomst. Detta gör att ombud kan slutföra olika domänåtgärder baserat på åtkomstbehörigheten:
  • Ombud med Hanteringsåtkomst kan:
   • Uppdatera kontaktuppgifter
   • Redigera namnservrar
   • Redigera värdnamn
   • Redigera vidarebefordran
   • Låsa eller låsa upp domäner
   • Aktivera eller inaktivera automatisk förnyelse
   • Hantera underdomäner
  • Ombud med Överför åtkomst kan:
   • Initiera domänöverföringar till ett annat GoDaddy-konto
   • Initiera domänöverföringar till en annan registrator
   • Ta bort domäner
   • Lista en domän som är till salu
 5. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.

Relaterade steg

Mer information