Domäner Hjälp

Lägga till en TXT-post

En TXT-post (står för textpost) är en DNS-informationspost som används för att koppla en sträng med text till en värd eller annat namn. De läggs vanligtvis till i en domäns zonfil för att verifiera domänägarskap, slutföra SSL-verifiering och skapa e-postavsändarpolicyer som SPF-poster och DMARC-policyer.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter TXT i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya TXT-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet. Ange @ för att fästa posten på din rotdomän eller ange ett prefix som mail.
  • Värde: Textsträngen för posten. Det här brukar tillhandahållas av din SSL-, värdtjänst- eller e-postleverantör. Värdet måste följa dessa riktlinjer:
   • Högst 1024 tecken tillåts
   • Endast ASCII-tecken är tillåtna
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till din nya post. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-uppdateringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information