Domäner Hjälp

Lägga till en underdomän

En underdomän är en sorts DNS-post som lägger till ett prefix på din domän, t.ex. blog.mycoolnewbusiness.com. Du kan skapa en underdomän som använder en IP-adress genom att lägga till en A-post i din DNS-zonfil. Om du behöver en underdomän som ansluter till ett annat domännamn måste du lägga till en CNAME-post i stället.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att se dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter A i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya A-postunderdomän.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet, såsom blog eller shop.
  • Värde: IP-adressen som posten ska peka mot. Detta är vanligtvis IP-adressen för ett värdtjänstkonto.
   • Välj Lägg till ett annat värde för att lägga till fler IP-adresser till den här A-posten.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till den nya posten. Om du lade till flera poster på samma gång väljer du Spara alla poster.
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-ändringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information