Domäner Hjälp

Lägga till en MX-post

MX-poster (eller Mail eXchanger-poster) berättar för e-posttjänster som är anslutna till din domän, som Microsoft 365, var och hur e-postmeddelanden ska levereras. Om din domän använder GoDaddy-namnservrar och är ansluten till en av våra e-posttjänster kommer vi automatiskt att lägga till MX-posterna som krävs åt dig. Annars måste du få de korrekta MX-postinställningarna från din e-postleverantör.

Obs! När du lägger till, redigerar och tar bort MX-poster kan du störa eventuella e-post tjänster som är anslutna till din domän. Var försiktig och kontrollera dina inställningar innan du ändrar MX-poster.
 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter MX i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya MX-post. De härstammar från din e-postleverantör.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet. Ange @ för att placera posten på din rotdomän eller ange ett prefix som mail för att leverera e-post till en e-postadress som info@mail.cooltexempel.com. Namnet måste följa dessa riktlinjer:
   • Punkter är tillåtna (.), men inte som första eller sista tecken
   • Flera punkter i rad (…) tillåts inte
   • Får inte börja eller sluta med ett bindestreck (-)
   • 63 tecken på en rad som inte separeras med en punkt (.)

    Exempel: 63tecken.63tecken.cooltexempel.com

   • Max 255 tecken
  • Prioritet: Prioriteringen avgör vilken post som ska kontaktas först när det finns flera MX-poster på domänen. Lägre nummer föredras över högre och posten med lägst prioritering används först.
  • Värde: E-postserverns domän som smtp.secureserver.net.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till din nya post. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-uppdateringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information