Domäner Hjälp

Lägga till en MX-post

Lägg till MX-poster (Mail Exchanger) i din DNS-zonfil när din domän använder GoDaddy-namnservrar. MX-poster ansluter till din e-posttjänst, som Gmail eller Microsoft 365. Vi lägger automatiskt till MX-poster när din domän använder namnservrar och e-post från GoDaddy. Tillägg av nya MX-poster kan påverka befintliga MX-poster för din aktuella e-posttjänst.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj alternativt namn för bilden Redigeringsalternativ för domän bredvid din domän och välj sedan Redigera DNS. Du kan behöva rulla ner för att se alternativet Redigera DNS.
  skärmbild som visar alternativet redigera dns
 3. Välj Lägg till för att lägga till en ny post.
  välj lägg till ny post
 4. Välj MX från menyalternativen Typ. En domän kan bara använda en e-posttjänst åt gången. Du kan till exempel använda Microsoft 365 eller Gmail på en domän, men du kan inte använda båda e-posttjänsterna på samma domän.
 5. Ange uppgifterna för din MX-post:
  • Namn: Domänen eller underdomänen för MX-posten. Använd @ för att leverera e-post till din rotdomän, eller använd en underdomän som www eller mail.
  • Prioritet: Ordningen i vilken posterna utvärderas och används. Lägre prioriteter blir lästa före högre prioriteter.
  • Värde: E-postserverns adress, såsom smtp.secureserver.net.
  • TTL: Hur länge servern ska cacha information. Standardinställningen är 1 timme.
 6. Välj Lägg till post för att spara din nya MX-post.

De flesta DNS-uppdateringarna träder i kraft inom en timme, men det kan ta upp till 48 timmar innan de uppdateras globalt.

Relaterade steg

 • Bekräfta att dina MX-poster är korrekt konfigurerade genom att skicka ett testmeddelande till dig själv. Kom ihåg att det kan ta upp till 48 timmar innan DNS-ändringarna börjar gälla.
 • Behöver du ändra dina MX-poster? Ändra vad du vill när som helst.

Mer information