Domäner Hjälp

Flytta min domän till ett annat GoDaddy-konto

Du kan överföra ett domännamn från ditt GoDaddy-konto till ett annat GoDaddy-konto så länge domänen är kvalificerad. Domäner är inte kvalificerade att flyttas till ett annat konto om de väntar på godkännande av kontaktuppdatering, är under en dag från att löpa ut, har löpt ut eller om de redan håller på att flyttas.

Domäner som överförs till ett annat konto behåller alla befintliga DNS-inställningar, men alla anslutna produkter, som en webbplats eller e-post, överförs inte med domänen.

Obs! Domäner som ingår i ett kombinationserbjudande kan inte överföras inom 120 dagar från den nya registreringen.
 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Markera kryssrutorna intill de domäner som ska uppdateras. Du kan också markera kryssrutorna intill Domännamnet och därefter välja Välj alla.
  skärmbild med flera markerade domäner
 3. Välj Flytta till konto i åtgärdsmenyn.
  • Beroende på hur stor din skärm är kanske du måste välja menyn Mer och rulla nedåt för att visa Flytta till konto.
  Obs! Ombud måste ha Överför åtkomst-behörigheter för de valda domänerna för att kunna gå vidare med överföringsprocessen.
 4. Ange den nya kontoägarens e-postadress och ange den igen för att bekräfta.
 5. (Valfritt) Ange den nya kontoinnehavarens kund-ID.
  • Om du anger ett kund-ID måste e-postadressen som du anger stämma överens med e-postadressen för kontot för det kundnumret.
 6. Välj Ja eller Nej för att bestämma om du vill att de aktuella kontaktuppgifterna på berättigade domäner ska kopieras till det nya kontot.
 7. Välj Skicka begäran om överföring.
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har Tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickar via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

Överföringen har startats, och nu behöver mottagaren ta emot domänerna i sitt konto. Välj Visa mina överföringar för att granska fler väntande överföringar, eller välj Visa mina domäner för att gå tillbaka till din domänportfölj.

Obligatoriskt: Se till att mottagaren kontrollerar sin e-post och godkänner domänöverföringen inom 10 dagar. Kontoöverföringen kommer att löpa ut om domänen inte godkänns inom 10 dagar.

Relaterade steg

 • Kontrollera statusen för flytten till det nya kontot för att se om du måste genomföra ytterligare steg.

Mer information