Domäner Hjälp

Lägga till en A-post

Anslut din domän till din webbplats genom att lägga till en A-post till din DNS-zonfil när din domän använder GoDaddy-namnservrar. A-poster, eller adressposter, är den mest grundläggande typen av DNS-post och används för att ange IP-adressen för en domän. Den vanligaste A-posten är för rotdomänen, som mycoolnewbusiness.com, och ansluter vanligtvis domänen till ett värdtjänstkonto.

A-poster kan också användas för att skapa underdomäner som ansluter till en IP-adress, som blog.mycoolnewbusiness.com. Om du behöver en underdomän som ansluter till en annat domän måste du lägga till en CNAME-post i stället.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter A i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya A-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för A-posten, utan domännamnet. Ange @ för att placera posten i rotdomänen, eller ange ett prefix, som blog eller shop, för att skapa en underdomän som pekar mot en IP-adress.
  • Värde: IP-adressen som posten motsvarar. Detta är vanligtvis IP-adressen för ett värdtjänstkonto.
   • Välj Lägg till ett annat värde för att lägga till fler IP-adresser till den här posten.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till din nya post. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-ändringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information