Domäner Hjälp

Överför min domän från GoDaddy

Du kan överföra din domän från GoDaddy till en annan registrator när som helst. Följ vår checklista för överföring nedan, så förbereder vi automatiskt din domän för en överföring.

Du kan även förbereda en överföring manuellt genom att genomföra några åtgärder.

Obs! Domäner kan inte överföras inom 60 dagar efter en ny registrering, överföring eller ändring av kontaktinformation om den nuvarande registreraren valde att tillämpa en 60-dagars låsning när ändringarna godkändes. Domäner som ingår i ett kombinationserbjudande kan inte överföras inom 120 dagar från den nya registreringen.
 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj vilken domän som ska överföras.
  skärmbild på en enda domän som valts
 3. Välj Överför till en annan registrator under Överför. Om din domän är behörig visas ett meddelande med dessa uppgifter.
  skärmbild av alternativ för överföring
 4. Granska informationen i överföringschecklistan för ytterligare information.
  Viktigt: Domänsekretess inaktiveras när du har slutfört nästa steg. Detta är för att säkerställa att kontaktuppgifterna för domänen överförs till den nya registratorn.
 5. Välj Fortsätt med överföringen.
  • Om din domän har domänskydd måste du verifiera din identitet. Om tvåstegsverifiering (2SV) har aktiverats i minst 24 timmar, anger du koden vi skickade via SMS eller anger koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet vi skickade till din registrerares e-postadress.
 6. (Valfritt) Välj Klicka här för att visa auktoriseringskod och välj sedan Kopiera till urklipp för att kopiera din auktoriseringskod. Vi skickar även ett e-postmeddelande med din auktoriseringskod till den administrativa e-postadressen på ditt domännamn.
 7. Välj Mina domäner för att återvända till din lista med domäner.

Glöm inte att låsa upp din domän innan du fortsätter med processen med den nya registratorn.

Relaterade steg

Mer information