Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är ett engångslösenord?

Ett engångslösenord eller OTP kan användas för att verifiera din identitet på domäner med Domänskydd när du utför vissa domänåtgärder.

Välj en fråga för att se svaret:

Vad är ett engångslösenord?

Ett engångslösenord är en specifik autentiseringskod som skickas till dig när du utför vissa åtgärder på domäner med Domänskydd . Med den här unika koden kan vi verifiera din identitet och skyddar dina domäner från obehöriga åtgärder, som att överföra en domän, inaktivera domänsekretess eller göra DNS-redigeringar. Konton med 2-stegsverifiering (2SV) aktiverad får inte ett engångslösenord för identitetsverifiering.

Vad är identitetsverifiering?

Identitetsverifiering är en ytterligare säkerhetsåtgärd som vi använder på domäner där domänskydd har lagts till för att se till att endast auktoriserade användare kan slutföra vissa domänåtgärder. Du kanske har hört talas om tvåstegsverifiering eller flerfaktorautentisering när du loggar in på olika konton online. Identitetsverifiering använder samma koncept som en sekundär verifieringsmetod för att skydda dina domäner och se till att du är en auktoriserad användare i kontot. Den ytterligare identitetsverifieringen på dina domäner skyddar ditt företag och ditt varumärke från obehöriga eller skadliga åtgärder.

Hur fungerar ett engångslösenord?

När du utför vissa åtgärder på domäner med Domänskydd ombeds du att ange en verifieringskod. Vi skickar automatiskt ett engångslösenord till registrerarens e-postadress på din domän (i vissa fall kan du behöva välja Skicka lösenord för att skicka engångslösenordet manuellt). Ange koden i verifieringsfönstret för att bekräfta din identitet och slutföra åtgärden på din domän. Om tvåstegsverifiering (2SV) har aktiverats i minst 24 timmar använder du inte ett engångslösenord för att slutföra identitetsverifieringen.

Överst på sidan

När får jag ett engångslösenord?

Du får ett engångslösenord när du utför vissa domänåtgärder, t.ex. överföring , vidarebefordran eller ändring av namnservrar . Kom ihåg att om du har konfigurerat tvåstegsverifiering i minst 24 timmar kommer du inte att använda ett engångslösenord för identitetsverifiering.

Dessa domänåtgärder betraktas som högrisk och kommer att be om identitetsverifiering.

 • Ta bort en domän
 • Inaktivera automatisk förnyelse
 • Nedgradera eller ta bort domänskydd
 • Stäng av Domänsekretess
 • Ändra kontaktinformation för domän
  • Gäller endast när du ändrar registratorens kontaktinformation, efternamn, organisation eller e-postadress.
 • Lägg till i CashParking
 • Lås upp en domän
 • Exportera domänlista med auktoriseringskoder
 • Överför domänen till en annan registrator (bort från GoDaddy)
 • Överför domänen till ett annat GoDaddy-konto
 • Lista en domän som kan säljas via Lista till salu
 • Ändra namnservrar
 • Lägg till, redigera eller ta bort vidarebefordran av domän eller underdomän
 • Importera DNS-zonfil
 • Redigera anpassade värdnamn

Vart ska engångslösenordet skickas?

Vi skickar engångslösenordet till registrerarens e-postadress som anges på ditt domännamn. Du kan se kontaktinformationen för din domän , inklusive registrerarens e-postadress, i ditt GoDaddy-konto och göra nödvändiga uppdateringar.

Finns det några begränsningar för engångslösenord?

Ja, det finns några begränsningar när du använder engångslösenord.

 • Ditt engångslösenord är endast giltigt i 60 minuter efter att det har begärts.
 • Högst 5 engångslösenord kan skickas under en 7-dagarsperiod per åtgärd per domän.
  • Exempel : Du har bytt namnservrar på din domän måndag och använt ett engångslösenord för att slutföra identitetsverifieringen. Sedan ändrade du namnservrar på samma domän ytterligare 4 gånger på torsdag och använde ett nytt engångslösenord varje gång. Nu kommer du inte att kunna ändra namnservrar på domänen fram till söndag.
  • OBS! Du kan fortfarande slutföra andra åtgärder på den här domänen och även andra domäner.
 • Om du anger ett fel engångslösenord tre gånger kommer du inte att kunna åtgärda den domänen i 24 timmar.

Relaterat steg

Mer information