Domäner Hjälp

Hantera DNS-poster

Hur och var du kan lägga till, redigera och ta bort dina DNS-poster beror på var din DNS är. Detta avgörs av vart dina namnservrar pekar. Det finns tre olika alternativ för var du ska hantera din DNS:

  1. Din domän är registrerad hos GoDaddy och använder våra namnservrar; du hanterar DNS-inställningar på ditt GoDaddy-konto.
  2. Din domän är inte registrerad hos GoDaddy men använder våra namnservrar; du hanterar DNS-inställningar på ditt GoDaddy-konto. Detta är det vanligaste fallet om du hyser en webbplats hos oss eller använder DNS-värdtjänster.
  3. Din domän är registrerad hos ett valfritt företag men använder inte våra namnservrar; du hanterar inte DNS med oss över huvud taget. Du måste arbeta med din DNS och/eller ditt företag för värdtjänster för webbplatser i stället.

Om du har din DNS hos oss kan du lägga till, redigera eller ta bort DNS-poster på ditt konto.

  • A-post: Den primära DNS-posten som används för att ansluta din domän till en IP-adress och som dirigerar besökare till din webbplats. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • Underdomän: En DNS-post som är på ett prefix för ditt domännamn, såsom blog.coolexample.com. En underdomän kan skapas med en A-post som pekar mot IP-adressen (vanligast), en CNAME som pekar mot en webbadress eller till och med en MX-post. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • CNAME: En sorts post som även lägger till ett prefix i ditt domännamn och ibland hänvisas till som en sorts underdomän. En CNAME kan inte peka mot en IP-adress. Den kan bara peka mot ett annat domännamn eller en webbadress. Du kan till exempel skapa en CNAME för store.coolexample.com som pekar mot en annan webbadress, såsom en butik som har skapats med Shopify. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • MX-post: Hanterar din e-postadress och ser till att dina e-postmeddelanden kommer till din inkorg. Olika e-posttjänster använder olika MX-poster, och e-post hos GoDaddy konfigureras automatiskt för dig. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • TXT-post: Låter dig verifiera domänägarskap och konfigurera avsändarpolicyer för e-post. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • SPF-post: En sorts TXT-post som låter dig konfigurera avsändarpolicyer för e-post. Detta är en avancerad sorts DNS-post. Lägg till/Redigera/Ta bort
  • NS-post: Innehåller information om dina namnservrar. Använd dessa poster för att identifiera vilka namnservrar som du bör använda om din domän inte är registrerad hos GoDaddy men du vill hantera din DNS hos oss. Detta är en avancerad anpassad DNS-post. Lägg till/Redigera/Ta bort

Relaterade steg

Mer information