Domäner Hjälp

Överför min domän till GoDaddy

När du överför din domän till GoDaddy behåller du den återstående tiden på din registrering, och så lägger vi till ytterligare ett års registrering utan kostnad. Endast din domän överförs, men med hjälp av våra expertguider kan du även överföra din e-post och webbplats till GoDaddy, även. Det finns särskilda instruktioner för överföring av domännamn med ändelserna .uk, .ca, .eu, .es, .se och .au till GoDaddy.

Obs!Domäner kan inte överföras inom 60 dagar efter en ny registrering, överföring eller ändring av kontaktinformation om den nuvarande registreraren valde att tillämpa en 60-dagars låsning när ändringarna godkändes.

Innan du börjar

Gör följande hos din nuvarande registrator för att se till att din överföring blir smidig innan du påbörjar överföringen till GoDaddy.

 • Lås upp domänen hos den nuvarande registratorn. Detta gör det möjligt att flytta över domänen från den nuvarande registratorn till GoDaddy.
 • Få auktoriseringskoden för din domän. Denna kan kallas aukt.koden, EPP-koden, överföringskoden eller överföringsnyckeln. Din nuvarande registrator kan hjälpa dig att få koden.
 • Verifiera kontaktuppgifterna för ditt domännamn. Administratörens kontaktuppgifter kan komma att användas för att hålla kontakten under överföringsprocessen.

Köpa domänöverföringen

När du är förberedd och klar är det dags att köpa överföringen och få domänen flyttad till ditt GoDaddy-konto.

 1. Logga in på ditt GoDaddy -konto eller skapa ett nytt konto. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Gå till överföringssidan för GoDaddy och sök efter din domän.
  • Om din domän redan är registrerad hos GoDaddy ser du ett alternativ om kontoöverföring för att flytta din domän till ett annat GoDaddy-konto.
 3. Se till att domänen är upplåst. Om vi kan verifiera att din domän är upplåst visas ett grönt statusfält.
  • Uppdatera upplåsningsstatusen genom att välja Uppdatera status, så kontrollerar vi igen om domän är upplåst.
 4. Ange auktoriseringskoden för din domän. Du kan få aukt.koden från din nuvarande domänregistrator.
  • Har du angett felaktig information? Ingen fara – du kan redigera aukt.koden i ditt konto senare.
 5. Välj Fortsätt efter att avsnitten för både upplåsning och aukt.koden visar gröna statusfält.
  • Om du har valt Uppdatera status kan du hamna på nästa steg utan att behöva välja Fortsätt.
 6. Välj ett alternativ för Domänskydd och välj sedan Lägg till skydd. Välj Nej tack om du inte vill lägga till domänskydd.
 7. Slutför betalningsprocessen för att officiellt påbörja din domänöverföring.

De flesta domänöverföringar tar 5–7 dagar att slutföra. Om vi inte kunde behandla din överföring skickar vi ett e-postmeddelande till dig, och du kan kontrollera status för din överföring när som helst i ditt GoDaddy-konto.

Relaterade steg

Mer information