Domäner Hjälp

Lägga till en CNAME-post

CNAME-poster använder ett domänprefix såsom blog eller shop för att peka din domän till ett annat domännamn. Om du behöver lägga till ett domänprefix som pekar mot en IP-adress lägger du till en underdomän istället.

Exempel: Vanligaste CNAME är www, där symbolen @ anges för fältet Värde. Det här gör att www.mycoolnewbusiness.com läser in samma webbsida som rotdomänen, mycoolnewbusiness.com.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Välj Lägg till ny post och välj därefter CNAME i menyn Typ.
 5. Ange uppgifterna för din nya CNAME-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet, såsom blog eller shop. Namnet måste följa dessa riktlinjer:
   • Punkter är tillåtna (.), men inte som första eller sista tecken
   • Flera punkter i rad (…) tillåts inte
   • Får inte överskrida 63 tecken
   • Får inte vara symbolen @.
   • Får inte redan användas av en befintlig A-post, TXT-post eller MX-post.
  • Värde: Den webbadress du anger som destination för värden. Skriv in @ för att peka direkt mot ditt rotdomännamn.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. (Valfritt) Välj Lägg till fler poster för att lägga till flera DNS-poster på samma gång. Om du ändrar dig väljer du skärmbild på ikonen för borttagning av en dns-post Ta bort för att ta bort alla poster som inte har sparats än.
 7. Välj Spara för att lägga till din nya post. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-ändringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

 • Redigera eller ta bort en befintlig CNAME-post i din zonfil.
 • Håll din domänportfölj organiserad med mappar.
 • Hantera inställningarna för dina domäner snabbt med domänprofiler.

Mer information