|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Visa databasdetaljer med delade värdtjänstkonton

När du har skapat din databas, kan du se detaljerna, inklusive värdnamnet, i kontrollpanelen.

Så visar du detaljerna för databasen

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.

Klicka på ett av följande alternativ, baserat på vilken typ av webbhotell du har. Du kan se detta genom andra ordet i ditt webbhotells beskrivning under ditt kontos domännamn, t.ex.. Deluxe Web korrelerar med Web/Classic (Hosting Control Panel).

Webb/Klassisk (Hosting Control Panel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. I Databaser-delen av Hosting Control Panel, klicka på MySQL eller MSSQL beroende på vilken databastyp som ska ha värdnamnet.
 3. I listan över databaser, klicka på Åtgärder bredvid önskad databas och klicka sedan på Detaljer.

Då visas detaljerna för databasen, inklusive dess användarnamn, värdnamnet och en länk för återställning av lösenordet.

Linux (cPanel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. Klicka på MySQL-databaser.

Då visas dina databasnamn, såväl som dina Användare.

cPanel-värdtjänstkonton har databaser på samma server som din webbplats; använd följande för att ansluta dig:

 • Applikationer på din webbplats ansluts med användning av localhost som värdnamn.
 • Fjärrdatabasanslutningar från din dator använder värdtjänstkontots IP-adresser som värdnamn (mer info).

Om du inte kan logga in på din databas, återställa något av databasens lösenord genom att klicka på önskat användarnamn, återställa lösenordet och klicka på Ändra lösenord.

Windows (Plesk)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. Klicka på Databaser.

Då visas detaljerna för databasen, inklusive värdnamnet (Databasserver) och användarna.

Ta inte med porten efter IP-adressen för dina MySQL-databaser. Om din databasserver exempelvis är 1.1.1.1:3306, använd 1.1.1.1 som värdnamn för databasen.

Om du inte kan logga in på din databas, återställ något av databasanvändarens lösenord genom att gå till fliken Användare. Där klickar du på önskat användarnamn, återställer lösenordet och klickar på OK.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.