GoDaddy Hjälp

Omdirigera HTTP till HTTPS automatiskt


När du har installerat ett SSL-certifikat på din webbplats behöver du omdirigera dina besökare till den säkra versionen (HTTPS) av din webbplats. Välj värdtjänstsituation för din webbplats:

Anteckningar:

• Anvisningarna gäller inte för Hanterade WordPress-konton med SSL-certifikat. Omdirigering till HTTPS aktiveras automatiskt när SSL-certifikatet har installerats på ett Hanterat WordPress-konto.
• Om vi inte har instruktioner för din server kan du läsa mer i dokumentationen för din server för att lära dig hur man dirigerar om webbplatstrafik.