GoDaddy Hjälp

Vilket filnamn behöver min PHP-initialiseringsfil använda?

Du kan konfigurera vissa av dina PHP-inställningar med en PHP-initialiseringsfil. Vilket filnamn din PHP-initialisering använder beror på vilken typ av värdtjänstkonto du har.

Typ av värdtjänstkontoFilnamnPlats
Linux-värdtjänst med cPanel.user.ini/public_html (en per konto)
Windows-värdtjänst med Plesk.user.iniWebbplatsrot (en per webbplats)
Managed WordPress.user.ini/html (en per webbplats)

Alla INI-inställningar kan inte ändras i en .user.ini. Ändringar är begränsade till inställningar med lägena PHP_INI_PERDIR och PHP_INI_USER i listan över php.ini-direktiv på php.net.

Relaterade steg

Mer information