Ansluta till MySQL med PHP

Du kan ansluta till MySQL-databaser direkt från PHP-skript. Då kan du läsa från och skriva till databasen direkt från din webbplats.

  1. Anslut till MySQL-servern med satsen mysqli_connect. Till exempel:
    $con = mysqli_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Om du behöver hjälp med mysqli_connect-informationen, se Hitta ditt databasvärdnamn.

  2. Välj den databas som du vill komma åt med mysqli_select_db. Till exempel:
    mysqli_select_db('DATABASENAME', $con)

    ‌‌Där 'DATABASENAME' är namnet på din databas. Detta visas även på databasens informationssida.

När anslutningen har skapats och du har valt databas kan du ställa frågor till den med hjälp av PHP.

Nedan visas ett exempel på hur en anslutningssträng kan se ut.

Exempel på MySQL-anslutningssträng med PHP

Den här anslutningssträngen söker igenom en databas (your_dbusername), söker upp en viss tabell (your_tablename) och listar sedan alla värden i tabellen för ett fält (d.v.s. kolumn) som du anger (your_field).

?php
	//Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL.
	
	//Connect To Database
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysqli_connect($hostname,$username, $password) or die ("html>script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# Check If Record Exists
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Name: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

Du hittar mer information på sidan med MySQL-funktioner på php.net.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.