Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Omdirigera min webbplats till HTTPS med cPanel

Efter att ditt SSL-certifikat har installerats på ditt Linux-värdtjänstkonto måste du aktivera automatisk omdirigering av dina besökare till HTTPS-versionen för webbplatsen. Du kan aktivera en HTTPS-omdirigering (utan att kodning krävs) på ditt cPanel-konto.

Krävs: Webbplatsen måste ha ett giltigt SSL installerat, och dess DNS måste leda till ditt Linux-värdtjänstkonto för att automatisk omdirigering ska fungera.
  1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster för webbhotell intill det Linux-värdtjänstkonto du vill använda, väljer du Hantera.
    klicka på hantera
  3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
  4. Gå till avsnittet Domäner och välj Domäner.
  5. Under Tvinga fram HTTPS-omdirigering aktiverar du reglaget för den domän du vill omdirigera till.

Ett meddelande om att processen har genomförts visas, vilket bekräftar att webbplatsen nu omdirigeras till HTTPS. Du kanske måste vänta några minuter eller rensa webbläsarens cache för att ändringen ska synas.

Mer information