GoDaddy Hjälp

Ändra PHP-inställningar för mitt värdtjänstkonto

Om standard-PHP-inställningarna för ditt värdtjänstkonto inte uppfyller kraven för din webbplats eller tillämpning, följ dessa steg och ändra dina PHP-inställningar.

 1. Läs vår artikel om filnamnet för PHP-initieringsfiler och ta reda på vad det här filnamnet är för ditt värdtjänstkonto. Om du till exempel har Windows-värdtjänst med Plesk är filnamnet .user.ini.
 2. Leta efter filnamnet i rotkatalogen för ditt konto. Det är den fil du behöver ändra i nästa steg.

  Om du inte kan hitta den filen i rotkatalogen ska du använda en textredigerare (till exempel använder du Filhanteraren i cPanel) för att skapa filen och sedan spara den i rotkatalogen. Se till att du döper filen enligt anvisningen i vår artikel.

 3. Redigera filen: cPanel Linux-värdtjänster | Plesk Windows-värdtjänster | Värdtjänster för webbhotell | Hanterade WordPress-bloggar | VPS

  Exempel:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Obs! För specifik information om dessa PHP-inställningar, se PHP-dokumentationen för kärn-php.ini-direktiv.

 4. Vidta de nödvändiga stegen för att ändringarna ska genomföras.
 5. Använd en phpinfo-fil för att bekräfta att ändringarna har slutförts.

Mer information

Relaterade produkter