GoDaddy Hjälp

Skicka formulär-e-post med en SMTP-reläserver

När du ska skicka e-post genom formuläret rekommenderar vi att du använder program eller skript som använder funktionen PHP-e-post() (till exempel Contact Form 7 för WordPress). Om ditt kontoformulär kräver SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) kan du använda reläinställningen nedan.

Obs: Vi ger dig gärna information om formulär-e-post, men vi ger inte direktsupport för funktionerna i och pålitligheten med insticksprogram från tredje part, eller e-postleverantörer. Mer information finns i Supportmeddelandet.
InställningDetta ska du använda
Port25
SMTP-autentiseringFalsk, ingen eller inaktivera
SSL- eller säker anslutningFalsk, ingen eller inaktivera
Server eller värd1localhost
Lägg till eller redigera din SPF-post2v=spf1 include:secureserver.net -all
Skicka e-postmeddelande från3En e-postadress vars DNS du hanterar4
  1. Om du använder PHP-skript och e-post()-funktionen behöver du inte ange en reläserver.
  2. Om du använder en SMTP-reläserver måste du lägga till eller redigera den giltiga SPF-posten. Utan en sådan kan din formulär-e-post nekas under autentisering och kanske inte tas emot. Använd inte flera SPF-poster. Om du behöver använda flera värden ska du sammanfoga dem i en enda post.
  3. Skicka formulär-e-post från en specifik e-postadress. Din e-postadress måste ha en brevlåda för att ta emot svar eller avvisningsmeddelanden.
  4. Om du till exempel anger användare@mycoolexample.com måste du lägga till eller redigera den giltiga SPF-posten (sender policy framework) till DNS:en för mycoolexample.com. Lägg inte till e-postadresser från tredje part (som Gmail eller Yahoo) eftersom du inte hanterar DNS:en för de domänerna vilket leder till att dina formulär-e-post nekas under autentisering eller inte tas emot.
InställningDetta ska du använda
Port25
SMTP-autentiseringFalsk, ingen eller inaktivera
SSL- eller säker anslutningFalsk, ingen eller inaktivera
Server eller värd1relay-hosting.secureserver.net
Lägga till en SPF-post2v=spf1 include:secureserver.net -all
  1. Om du använder PHP-skript och e-post()-funktionen behöver du inte ange en reläserver.
  2. Om du använder en SMTP-reläserver måste du ange den giltiga SPF-posten (Sender Policy Framework). Utan en sådan kan din formulär-e-post nekas under autentisering och kanske inte tas emot.

Mer information