GoDaddy Hjälp

Vad är FTP?

File Transfer Protocol (FTP) är ett standardiserat kommunikationsprotokoll som används för att flytta filer mellan ett program på din lokala dator och en fjärrserver. Du kan använda standard-FTP för Värdtjänster, Webbhotell Plus och Windows-värdtjänstpaket hos oss.

Vårt Managed WordPress-paket använder Secure File Transfer Protocol (SFTP), vilket använder SSH-protokollet istället för FTP för filöverföring. Det är i grund och botten samma som FTP, men med extra säkerhet eftersom både kommandon och data krypteras. Denna funktion förhindrar att lösenord och känslig information överförs i det öppna på internet.

För att använda FTP behövs ett FTP-program. Det går att använda många olika klienter, men vi rekommenderar FileZilla. FTP-programmet FileZilla är även kompatibelt med SFTP. Du måste dock specificera port 22 istället för 21, som används av FTP.

Obs! Värdtjänster, Webbhotell Plus och Windows-värdtjänstpaket hos oss stöder passivt FTP-läge. Denna inställning finns i de flesta FTP-program och programvaror för webbdesign som stöder publicering med FTP. Managed WordPress använder SFTP, som endast stöder aktivt läge. Det är således inte nödvändigt att ändra inställningen för det aktiva läget i ditt FTP-program.

Nästa steg

Hur du flyttar dina filer beror på vilken typ av värdtjänstkonto du har.

Mer information