GoDaddy Hjälp

Vanliga fel för webbsidor

HTTP-statuskoder är tresiffriga nummer som ger webbläsare information om webbsidans status. Du kan stöta på de här felkoderna när du surfar på internet eller har du kanske till och med fått dem på ditt egen värdtjänstkonto.

Här är en snabbguide som hjälper dig att förstå de vanligaste felkoderna och förslag på vad som kan lösa problemet:

400 — Ogiltig begäran

Servern kunde inte tolka ett felaktigt skript. Det här felet orsakas oftast av programmeringsfel. Kontakta din utvecklare eller programvaruleverantör för att få hjälp med att lösa problemet.

401 — Autentisering krävs

Det krävs ett användarnamn och lösenord för att komma åt den här sidan. Om du försöker komma åt den ändå får du meddelandet ”401 – Authentication Required”.

403 — Förbjudet

Den här typen av fel visas när någon försöker komma åt en katalog, fil eller ett skript utan rätt behörigheter. Exempelvis om ett skript endast är läsbart för användaren och andra inte kan komma åt filen, så visas ett 403-fel.

Ogiltiga index-filer och tomma kataloger kan också ge 403-fel. Mer information finns i följande artiklar utifrån vilken typ av värdtjänstkonto som du har: cPanel/Plesk.

404 — Hittades inte

Om besökare försöker komma åt webbadresser som inte finns visas 404-felmeddelanden. De kan orsakas av allt från ogiltiga webbadresser, filer som saknas eller omdirigeringar till filer som inte längre finns.

500 – Internt serverfel

Det här är ett allmänt fel som betyder att det finns ett problem med att visa webbsidan, men detaljerna är inte direkt tillgängliga. 500-felmeddelanden orsakas vanligen i Linux-värdtjänstkonton av .htaccess-filer eller ogiltiga regler i dem. Med Windows är den vanligaste orsaken ogiltiga förfrågningar via en web.config-fil.

Så här tar du reda på vad som orsakar felet:

 • Linux – granska dina Apache-felloggar.
 • Windows – Aktivera detaljerade fel i din web.config-fil med följande kod:
  configuration>
    system.webServer>
     httpErrors errorMode="Detailed"/>
    /system.webServer>
  /configuration>

Mer information finns i listan över statuskoder och definitioner på rfc-editor.org.