Vanliga fel för webbsidor

HTTP-statuskoder är tresiffriga nummer som ger webbläsare information om webbsidans status. Du kan stöta på de här felkoderna när du surfar på internet eller har du kanske till och med fått dem på ditt egen värdtjänstkonto.

Här är en snabbguide som hjälper dig att förstå de vanligaste felkoderna och förslag på vad som kan lösa problemet:

400 – Bad Request
Servern kunde inte tolka ett felaktigt skript. Det här felet orsakas oftast av programmeringsfel. Kontakta din utvecklare eller programvaruleverantör för att få hjälp med att lösa problemet.
Om du får det här felet med ett GoDaddy Hosting Connection®-program kontaktar du vår supportavdelning.
401 – Authentication Required
Det krävs ett användarnamn och lösenord för att komma åt den här sidan. Om du försöker komma åt den ändå får du meddelandet ”401 – Authentication Required”.
403 – Forbidden
Den här typen av fel visas när någon försöker komma åt en katalog, fil eller ett skript utan rätt behörigheter. Exempelvis om ett skript endast är läsbart för användaren och andra inte kan komma åt filen, så visas ett 403-fel.
Ogiltiga index-filer och tomma kataloger kan också ge 403-fel. Mer information finns i följande artiklar utifrån vilken typ av värdtjänstkonto som du har: Klassisk och webb / cPanel / Plesk‌‌.
404 – Not Found
Om besökare försöker komma åt webbadresser som inte finns visas 404-felmeddelanden. De kan orsakas av allt från ogiltiga webbadresser, filer som saknas eller omdirigeringar till filer som inte längre finns.
500 – Internal Server Error
Det här är ett allmänt fel som betyder att det finns ett problem med att visa webbsidan, men detaljerna är inte direkt tillgängliga.
Det här felet (500) orsakas vanligen i Linux®-värdtjänstkonton av
ogiltiga .htaccess-filer eller ogiltiga regler i dem. Med Windows® är den vanligaste orsaken ogiltiga förfrågningar via en web.config-fil.
Så här tar du reda på vad som orsakar felet:
 • Linux – granska dina Apache®-felloggar.
 • Windows – Aktivera detaljerade fel i din web.config-fil med följande kod:
  configuration>
    system.webServer>
     httpErrors errorMode="Detailed"/>
    /system.webServer>
  /configuration>

Mer information finns i listan över statuskoder och definitioner på W3.org:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.