GoDaddy Hjälp

PHP-överföringsgränser för delade värdtjänster

Din standardöverföringsgräns för PHP beror på vilken typ av värdtjänstkonto som du har (Vilken sorts värdtjänstkonto har jag?).

TypStandardöverföringsgränsMax.
cPanel32 MB128 MB
Plesk2 MB2 GB
Hanterad WordPress100 MB192 MB

Överföringsgränsen garanterar inte att en överföring går igenom, utan bara att den inte avvisas av servern. Överföringar under överföringsgränsen kan fortfarande misslyckas på grund av:

  • Överföringshastighet, som kan leda till timeout för ditt PHP-skript eller din webbläsare.
  • Ditt kontos resurstillgänglighet, som kan leda till att stora filer misslyckas.

Ändra din PHP-överföringsgräns

Ändra begränsningen genom att redigera eller lägga till följande värden i din PHP-initieringsfil (Vilket filnamn behöver min PHP-initialiseringsfil använda?).


file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

Inställningarna ovan ändrar din PHP-överföringsgräns och gör det möjligt att överföra filer med en storlek på upp till 50 MB. Om du anger PHP-överföringsgränsen till högre än det max som anges ovan kommer det att tvinga inställningen att använda standardöverföringsgränsen istället.

Mer information