GoDaddy Hjälp

Hitta värdnamn för din databas

Om din webbplats använder en databas för att lagra innehåll (t.ex. WordPress, Drupal), kommer du att behöva känna till databasens värdnamn för att kunna ansluta webbplatsen till din databas.

För att hitta databasens värdnamn kan du titta vilken värdtjänstkontotyp du har och välja rätt alternativ från tabellen här nedanför.

Typ av värdtjänstVärdnamn för databas
cPanelAnvänd localhost
PleskHitta databasuppgifter
Hanterad WordPressHitta databasuppgifter

Relaterade steg

Mer information

  • Om du använder WordPress och har problem med att upprätta en databasanslutning på webbplatsen ska du uppdatera dina anslutningssträngar när du har de korrekta databasuppgifterna.