GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera SPF-, DKIM- eller DMARC-poster för min värdtjänst-e-postadress

Om din e-post använder ditt företags domännamn kan du behöva konfigurera e-postautentisering, som inkluderar Sender Policy Framework (SPF), DKIM (Domain Keys Identified Mail) och Domänbaserad meddelandeautentisering, rapportering och överensstämmelse (DMARC) .

Lägg till en SPF-post med värdet:

v = spf1 include: secureserver.net -all

Mer information