Domäner Hjälp

Vad är en underdomän?

Underdomäner fungerar som en förlängning av ditt domännamn för att organisera och navigera till olika avsnitt på din webbplats. Du kan skicka besökare till en katalog inom ditt konto eller dirigera din underdomäns DNS-poster till en specifik IP-adress.


Till exempel store.yoursite.com. I det här exemplet är store underdomänen, yoursite är den primära domänen och .com är toppdomänen (TLD). Du kan använda valfri text som underdomän, men det ska vara enkelt att skriva och komma ihåg den.

Den vanligaste användningen av underdomäner är för att skapa en test- eller visningsversion av en webbplats. Utvecklare testar ofta nya insticksprogram och uppdateringar på en visningsplats på en underdomän innan de publicerar dem på internet. Underdomäner är även suveräna för att identifiera och skilja mellan mobila webbplatser (m.yoursite.com) och platsspecifika webbplatser (uk.yoursite.com) samt för att skapa underavsnitt av webbplatsen (blog.yoursite.com).

Underdomäner används även ofta för att skapa en e-handelsbutik online, som vårt exempel ovan för store.yoursite.com. Om du har din butik på en separat underdomän är det enklare att hantera transaktioner, eftersom e-handelswebbplatser ofta behöver en mer komplicerad konfiguration.

Underdomäner kan skapas som en A-post som pekar mot en IP-adress. Eller så kan de skapas som en CNAME som pekar mot ett annat domännamn. En CNAME kan inte peka mot en IP-adress.

Varje domännamn kan ha upp till 500 underdomäner. Du kan även lägga till flera nivåer av underdomäner, såsom info.blog.yoursite.com. En underdomän kan bestå av upp till 255 tecken, men om du har flera nivåer i din underdomän kan varje nivå bara ha 63 tecken.

Nästa steg

Mer information