GoDaddy Hjälp

Importera SQL-filer till MySQL-databaser

Om du har säkerhetskopierat (eller exporterat) en databas som en SQL-fil kan du importera den till en av MySQL-databaserna i ditt värdtjänstkonto via phpMyAdmin.

Obs! Om databasen är väldigt stor eller innehåller många tabeller kan du vara tvungen att importera den via SSH.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. I menyn till vänster väljer du namnet på den databas som du vill använda.
  välj den databas du vill importera
  Obs! Om du bara ser information_schema måste du skapa en databas i ditt Linux- eller Windows-värdtjänstkonto.
 3. I den översta menyn väljer du Importera.
  importera flik i phpMyAdmin
 4. Välj Välj fil.
 5. Leta reda på och välj filen du vill importera och välj sedan Öppna.
 6. Längst ner på sidan väljer du Importera.

Det kan ta flera minuter innan importen är klar och databasen uppdateras i enlighet med SQL-filen.

Mer information