|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Importera SQL-filer till MySQL-databaser

Om du har säkerhetskopierat eller exporterat en databas till en SQL-fil kan du importera den till en av MySQL-databaserna i ditt värdtjänstkonto via phpMyAdmin.

OBS! Du behöver inte inkludera raden CREATE DATABASE i din MySQL-databas. Om du inkluderar den kan importen misslyckas. Vi rekommenderar att du tar bort denna rad innan du importerar databasen.

Med PhpMyAdmin-gränssnittet kan du bara importera 8 MB data på en gång. Om du behöver importera mer än 8 MB rekommenderar vi att du delar upp filen i 8 MB-bitar.

Varning: Om du importerar en databas för Hanterad WordPress måste du ändra SQL-filen för att din webbplats ska fungera korrekt.

Så här importerar du SQL-filer till MySQL-databaser med hjälp av phpMyAdmin

  1. Gå till din databas via PHPMyAdmin (Klassisk och webb / cPanel / Plesk / Hanterad WordPress).
  2. Klicka på Frågefönster (frågefönster).
  3. (endast cPanel) Till vänster klickar du på databasen du vill använda.
  4. Gå till fliken Importera filer.
  5. Klicka på Bläddra, leta upp SQL-filen på datorn, klicka på Öppna och klicka sedan på .

Då körs SQL-filen och uppdaterar databasen enligt specifikationerna i din SQL-fil. Det kan ta flera minuter att återställa databasen.

OBS! Om du får ett felmeddelande där det står "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume" kan du omedelbart välja samma fil för import och fortsätta återställningen där den slutade.

När databasen har återställts, kontrollera att dina anslutningssträngar är uppdaterade. För mer information, se Lokalisera dina databasanslutningssträngar.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.