|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Uppgradera till en nyare version av Drupal

Hur du uppgraderar Drupal beror på hur du installerade det:

 • Via din kontrollpanel – Vi erbjuder ett verktyg som utför uppgraderingen till dig. Mer information finns i
  .
 • Manuell installation – Om du installerade Drupal manuellt måste du använda följande information.

Uppgradera manuella installationer av Drupal till en nyare version

Du kan behöva uppgradera Drupal® till en nyare version i flera steg. Det finns oerhört bra resurser på Drupals webbplats, men vi vill även påpeka några saker som kan vara till nytta när du arbetar med just vår miljö.

Denna artikel hjälper dig säkerhetskopiera din nuvarande webbplats och databas skapa en testplats. För detaljerade anvisningar beträffande ytterligare uppgraderingssteg rekommenderar vi Drupals webbplats och filen upgrade.txt som ingår i den nya versionen du uppgraderar till.

Säkerhetskopiera din aktuella webbplats och databas

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. I delen Verktygklickar du på FTP-filhanteraren.
 5. Bläddra till den mapp som innehåller Drupal-filerna.
 6. I fältet Sidstorlek markerar du 50.
 7. Klicka på bockmarkeringen till vänster om kolumnen Filnamn för att markera alla filerna.
 8. Klicka på Arkiv i åtgärdsfältet. Ge filen ett namn och följ eventuella anvisningar.
 9. Klicka på kryssrutan framför den arkiverade filen och klicka på Hämta ner i åtgärdsfältet.
 10. Öppna fliken Databaser och välj MySQL.
 11. I listan över databaser klickar du på Åtgärder bredvid den databas du vill använda och sedan på Säkerhetskopiera.
 12. Klicka på OK.

Det kan ta upp till 15 minuter att säkerhetskopiera databasen. Du kan använda en FTP-klient för att hämta den från mappen db_backups.

Skapa en testwebbplats

Det här steget är valfritt, men Drupal rekommenderar att du skapar en testwebbplats för att kontrollera att uppgraderingen inte orsakar några problem med din webbplats.

Med vår Hosting Control Panel är detta enklare för dig. Efter att du har kört update.php och databasstrukturen har uppdaterats, och du har läst in eventuella anpassade moduler igen, kan du fortsätta med att kopiera din webbplats till en annan mapp i värdtjänstkontot för att testa den.

Säkerhetskopiera databasen och skapa en databas för testwebbplatsen

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. Öppna fliken Databaser och välj MySQL.
 5. Klicka på Skapa databas. Skriv upp det användarnamn och lösenord du använder och välj 5.0 som MySQL-version.
 6. Klicka på OK
 7. Klicka på knappen med pennan bredvid den databas som är kopplad till din Drupal-installation.
 8. Välj Säkerhetskopiera i åtgärdsfältet. Se till att du inte skriver över den säkerhetskopia som du skapade tidigare. Om det behövs laddar du ned den befintliga säkerhetskopian innan du skapar en ny. Den befintliga säkerhetskopian innehåller informationen från din tidigare installation, och du kan behöva den om du blir tvungen att återställa installationen.
 9. Vänta medan den nya databasen skapas och den befintliga Drupal-databasen säkerhetskopieras. Det bör inte ta mer än 30 minuter.

Kopiera din webbplats till en undermapp i ditt värdtjänstkonto

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. I delen Verktygklickar du på FTP-filhanteraren.
 5. Klicka på Skapa ny katalog. Detta är den katalog dit du vill kopiera dina befintliga Drupal-filer.
 6. Bläddra till den mapp som innehåller Drupal-filerna.
 7. I fältet Sidstorlek markerar du 50.
 8. Klicka på bockmarkeringen till vänster om kolumnen Filnamn för att markera alla filerna. Om det finns fler än 50 filer i katalogen utför du åtgärden flera gånger.
 9. Klicka på Kopiera i åtgärdsfältet.
 10. Klicka på den mapp du nyss skapade i mappträdet.
 11. Klicka på OK.

Kopiera din befintliga Drupal-databas till den nya databasen och ändra filen settings.php

 1. Logga in i kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. Öppna fliken Databaser och välj MySQL.
 5. Klicka på knappen med pennan bredvid den nya databas du skapade.
 6. Kopiera innehållet i fältet Värdnamn. Du behöver den här informationen när du ska ändra filen settings.php så att den pekar på din säkerhetskopierade databas.
 7. Klicka på Återställ.
 8. Välj den säkerhetskopierade Drupal-databasen och klicka på Återställ.
 9. Gå till fliken Verktyg och välj FTP-filhanterare.
 10. Gå till mappen med säkerhetskopian av webbplatsen och bläddra till sites\default. Mappen default innehåller filen settings.php.
 11. Klicka på kryssrutan framför settings.php och klicka på Behörigheter.
 12. Gå till fliken Avancerade behörigheter och kontrollera att Skriv är markerat i delen Ägarbehörigheter. Klicka på OK.
 13. Markera kryssrutan framför settings.php igen och klicka på Redigera.
 14. Leta upp följande rad i filen:
  "$db_url = 'mysql://user:pass@server/databasename';"
  och ersätt den med det användarnamn och lösenord du skapade för den säkerhetskopierade databasen. Där servernamnet visas skriver du det värdnamn du kopierade när du återställde din databas. Användarnamnet är samma som databasnamnet.
 15. Rulla nedåt i filen och leta upp $base_url = ' ';". Skriv din URL mellan de enkla citattecknen ' ', inklusive den undermapp du skapade. Exempel: 'http://www.kulexempel.se/minundermapp'.
 16. Bläddra till din webbplats och den undermapp du skapade och testa webbplatsen.

Om du inte lyckas få fram några problem med webbplatsen kan du använda anvisningarna från Drupal för att återställa den uppgraderade webbplatsen till onlineläge.

Som en tjänst tillhandahåller vi information om hur du använder vissa tredjepartsprodukter, men vi rekommenderar inte tredjepartsprodukter, erbjuder ingen support för dem och vi är inte ansvariga för sådana produkters funktioner och tillförlitlighet. Drupal® är ett registrerat varumärke från en annan leverantör. Med ensamrätt.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.