|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Skapa MySQL- eller SQL-serverdatabaser för ditt värdtjänstkonto

Alla våra värdtjänstkonton är kompatibla med MySQL-databaser. Windows-konton (Hosting Control Panel och Plesk) är också kompatibla med MS SQL. Windows Hosting Control Panel-konton stöder också Access-databaser. Denna artikel täcker MySQL och MS SQL;

Om du vill skapa en databas för din webbplats, vilken typ som är tillgänglig beror på din typ av värdtjänstkonto (mer info):

MySQL MS SQL Åtkomst
cPanel
Plesk
Hosting Control Panel Linux
Hosting Control Panel Windows

Om du vill använda en Access-databas, finns det anvisningar här.

Om du skapar en databas för att installera en applikation som WordPress, kan du alternativt installera den via din kontrollpanel utan att själv skapa en databas (mer info).

Så konfigurerar du en databas till din webbplats

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.

Klicka på ett av följande alternativ, baserat på vilken typ av webbhotell du har. Du kan se detta genom andra ordet i ditt webbhotells beskrivning under ditt kontos domännamn, t.ex.. Deluxe Web korrelerar med Web/Classic (Hosting Control Panel).

Webb/Klassisk (Hosting Control Panel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. I Databaser-delen av Hosting Control Panel, klicka på ikonen för den databas du vill skapa.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Fyll i fälten. Om du vill tillåta direkt åtkomst, klicka på Ytterligare alternativ.

  OBSERVERA: Kontakta kundsupport om du behöver tillåta direkt databasåtkomst men du inte kan se fältet ifråga. Direkt databasåtkomst är endast tillgänglig med betaltjänster. Om du är osäker på vad direkt databasåtkomst är, se

 5. Verifiera inställningarna och klicka på OK.

Det tar upp till 1 timme att skapa en databas.

När databasen har skapats kan du klicka på Åtgärder följt av Detaljer för att hitta mer information, t.ex. värdnamnet.

Linux (cPanel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. I Databaser-delen, klicka på MySQL-databasguiden.
 3. I fältet Ny databas, ange ett namn på databasen och klicka på Nästa steg.
 4. Fyll i fälten Användarnamn, Lösenord och Lösenord (igen) och klicka sedan på Skapa användare.
 5. Välj vilken behörighet som ska tilldelas användaren och klicka på Nästa steg.

Windows (Plesk)

Skapa databaser i Parallels Plesk-panelen och skapa sedan nya tillhörande användare eller ge befintliga användare åtkomst.

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. Gå till fliken Webbplatser och domäner.
 3. Klicka på Databaser.
 4. Klicka på Lägg till ny databas.
 5. Fyll i fälten Databasnamn och Typ och klicka på OK.
 6. Välj Skapa en ny databasanvändare om du vill skapa en ny användare för denna databas och ange ett användarnamn och lösenord. Avmarkera annars detta alternativ.
 7. Klicka på OK.

Så hanterar du databasanvändarnas behörighet

 1. Gå till fliken Användare.
 2. I kolumnen Namn, klicka på den databasanvändare du vill hantera.
 3. I menyn Databas, välj antingen den enskilda databasen som användaren kan komma åt eller välj Alla för att ge användaren åtkomst till alla databaser av den typen.
 4. OBSERVERA: Plesk delade värdtjänst-konton har två uppsättningar databasanvändare: en får MySQL och en för Microsoft SQL Server. Om den databas du vill att användaren ska komma åt inte är tillgänglig beror det antagligen på att användaren är för en annan typ av databas. Du kan emellertid skapa en ny databasanvändare med samma namn för den typen av databas och ge dem till tillgång.

 5. Klicka på OK.

Om du behöver skapa ytterligare användare, gå till fliken Användare och klicka på Skapa ny databasanvändare. Varje databasanvändare har endast åtkomst till en typ av databas. Du kan emellertid skapa användare som har samma namn för varje databastyp.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.