|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Säkerhetskopiera och återställa MySQL- eller MSSQL-databaser

Du kan säkerhetskopiera och återställa databaser så ofta som du vill, men du kan endast påbörja en återställning efter att tidigare säkerhetskopior eller återställningar har slutförts.

Mer information om att importera MySQL-filer från tredje part finns i Återställ MySQL-databas från en annan värd.

Säkerhetskopiera MySQL- eller MSSQL-databaser

Du kan säkerhetskopiera MySQL- och MSSQL-databaser via databasavsnittet i värdkontrollcenter (Hosting Control Panel).

Det här skapar och lagrar säkerhetskopior i en mapp på ditt värdtjänstkonto, _db_backups.

OBS! Om du stöter på ett fel första gången som du försöker skapa en säkerhetskopia bör du kontrollera att mappen _db_backups finns. Den här mappen visas inte via filhanteraren, eftersom filer med ett understreck döljs. Men om du använder en FTP-klient kan du välja att visa dolda filer och mappar.

Säkerhetskopiera MySQL- eller MSSQL-databaser

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. Klicka på ikonen för den databas du vill säkerhetskopiera i avsnittet Databaser i Hosting Control Panel.
 5. Klicka på Åtgärder bredvid den databas som du vill säkerhetskopiera för att öppna redigeringsfunktionerna.
 6. Klicka på Säkerhetskopiera.
 7. Klicka på OK för att säkerhetskopiera din databas.

  OBS! När du skapar en säkerhetskopia via Hosting Control Panel använder vårt system namnet på den befintliga databasen för att namnge filen. Du kan inte ange ett filnamn under säkerhetskopieringen, men du kan byta namn på filen när processen har slutförts.

Du kan kontrollera status för säkerhetskopian via databasinformationsskärmen.

OBS! Om en säkerhetskopiering av databasen misslyckas kan du klicka på alternativet Försök igen.

Återställa en MySQL- eller MSSQL-databas

Du kan återställa MySQL- och MSSQL-databaser via databasavsnittet i värdkontrollcenter (Hosting Control Panel).

OBS! Om du stöter på problem vid återställning av en MySQL-databas kontrollerar du att raden Create Database har tagits bort eller konverterats till en kommentar i databaskopian (säkerhetskopian). Den här koden finns oftast ungefär 10–15 rader ner. Raden kan tas bort eller konverteras till en kommentar med hjälp av valfri textredigerare (t.ex. Notepad++).

Återställa en MySQL- eller MSSQL-databas

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på Webbhotell.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
 4. Klicka på ikonen för den databas du vill återställa i avsnittet Databaser i Hosting Control Panel.
 5. Klicka på Åtgärder bredvid den databas som du vill återställa för att öppna redigeringsfunktionerna.
 6. Klicka på Återställ.
 7. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa genom att klicka på radioknappen bredvid säkerhetskopians namn.
 8. Klicka på Återställ.

Du kan kontrollera status för återställningen via databasinformationsskärmen.

OBS! Om en säkerhetskopiering av databasen misslyckas kan du klicka på alternativet Försök igen.

Använda funktionerna med två olika konton

När du säkerhetskopierar en databas skapas en säkerhetskopia i mappen _db_backups, som finns i värdtjänstkontots rotkatalog.

När du återställer en databas kan du endast välja från säkerhetskopiorna i mappen _db_backups.

Om du vill flytta säkerhetskopian av databasen från ett värdtjänstkontos databas till en annan, måste du ladda ned säkerhetskopian som du skapat i det gamla kontot (från mappen _db_backups) och sedan ladda upp filen till det nya kontot (till mappen _db_backups).

OBS! De här stegen gäller endast när du flyttar en databas mellan två värdtjänstkonton i vårt system. Det är inte säkert att de fungerar med säkerhetskopior som har skapats utanför vårt system.

Mer information om att ladda upp och ladda ned filer finns i:


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.