|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Omdirigera webbadresser med ditt värdtjänstkonto

En omdirigering skickar automatiskt besökarna på din webbplats till ett utvalt mål, antingen en annan plats på samma webbplats eller en helt ny webbplats. Du kan t.ex. omdirigera besökare från din domänrot till en underkatalog med innehåll, t.ex. en blogg.

Innehåll (filer och mappar) under den omdirigerade sökvägen kan omdirigeras till målets domänrot eller till samma sökväg i måldomänen eller inte alls omdirigeras.

Så här omdirigerar du webbadresser med ditt värdtjänstkonto

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på Webbhotell.

Klicka på ett av följande alternativ, baserat på vilken typ av webbhotell du har. Du kan se detta genom andra ordet i ditt webbhotells beskrivning under ditt kontos domännamn, t.ex.. Deluxe Web korrelerar med Web/Classic (Hosting Control Panel).

Webb/Klassisk (Hosting Control Panel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.

  OBS! Det går inte att omdirigera till andra webbadresser från våra Windows-baserade värdtjänstkonton för webbhotell.

 2. Gå till menyn Inställningar och markera Omdirigering av URL.
 3. Klicka på knappen Ny omdirigering.
 4. Ange vilken domän från ditt konto som du vill omdirigera. Om du vill omdirigera alla domänerna på ditt värdtjänstkonto markerar du Alla domänerna på det här kontot. Annars anger du katalogerna som innehåller de webbplatser du vill omdirigera i sökvägsfältet.
 5. Välj om du vill ha alla förekomster av din webbplats och med eller utan www.
 6. Välj om målwebbplatsen är http eller https och ange vilket domännamn du vill omdirigera till, och i tillämpliga fall sökvägen. Om sökvägsrutan lämnas tom sker omdirigeringen till roten på den angivna domänen. Klicka på Nästa. Fönstret Typ öppnas.
 7. Välj vilken typ av omdirigering du vill använda.

  OBS!Omdirigeringar kan vara permanenta (en 301-omdirigering) eller temporära (en 302-omdirigering). Webbläsare och sökmotorer får information om vilken omdirigeringstyp som används via omdirigeringswebbplatsens HTTP-svar. Sökmotorer behandlar omdirigeringar av typ 301 och 302 på olika sätt. Mer information om omdirigeringssidor finns under Vad är omdirigeringssidor av typ 301 och 302?.

 8. Välj alternativ för omdirigering av innehåll. Det här alternativet avgör hur omdirigeringen av webbplats går till när en besökare går till en sökväg med innehåll som har ditt domännamn, som t.ex. http://coolexample.com/path.
  • Matcha sökväg omdirigerar besökare till samma sökväg med innehåll i det domännamn som är målet. När en besökare går till http://coolexample.com/path, omdirigeras de t.ex. till http://mycoolestdomains.com/path.
  • Omdirigera till rot omdirigerar besökaren till måldomännamnets rot och ignorerar sökvägen till innehållet. När en besökare går till http://coolexample.com/path, omdirigeras de t.ex. till http://mycoolestdomains.com.
  • Ingen omdirigering omdirigerar inte besökarna när de går till en sökväg med innehåll. När en besökare går till http://coolexample.com/path, omdirigeras de t.ex. inte och laddar http://coolexample.com/path.

Din domän kommer nu att omdirigeras med de valda alternativen. Det kan ta upp till 24 timmar innan omdirigeringen är klar. Om du vill ändra eller ta bort omdirigeringen väljer du helt enkelt omdirigeringen och klickar på Redigera eller Ta bort i verktygsfältet.

Linux (cPanel)

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. Klicka på Omdirigeringar under Domäner.
 3. Fyll i följande fält, och klicka sedan på Lägg till:
  • Typ – Välj vilken typ av omdirigering du vill ha. Det här har störst betydelse för sökmotorindexering.
  • Välj vilken värdbaserad domän du vill omdirigera eller välj Alla offentliga domäner och ange sedan vilken sökväg du vill dirigera om.
  • omdirigerar till – Ange webbadressen som du vill omdirigera till, t.ex. http://coolexample.com/directory/.
  • www.-omdirigering – Välj om du vill omdirigera webbadressen och med eller utan www.-prefixet. Om du t.ex. vill omdirigera exempel.com men inte www.exempel.com, väljer du Omdirigera inte www..
  • Omdirigering med jokertecken – Välj Omdirigering med jokertecken om du vill omdirigera alla filer i en katalog till samma filnamn i den nya katalogen. exempel.com/foto.jpg skulle t.ex. omdirigeras till exempel.net/foto.jpg. Om du inte väljer Omdirigering med jokertecken skulle exempel.com/foto.jpg omdirigeras till exempel.net.

Windows (Plesk)

Plesk-konton kan inte vidarebefordra särskilda webbadresser från ett domännamn, t.ex. http://coolexample.com/test.html till en annan webbadress. Däremot kan Plesk vidarebefordra domännamn till särskilda webbadresser.

 1. Bredvid det värdkonto som du vill använda, klicka på Kör.
 2. Klicka på Lägg till ny domän.
 3. Välj Vidarebefordran under Typ av värdtjänst.
 4. Ange vilken webbadress domänen ska vidarebefordra till i fältet Måladress.
 5. Välj alla andra alternativ du vill använda och klicka på OK.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.