|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Editing files in Web & Classic hosting

Our FTP File Manager lets you edit text-based files, such as HTML, PHP, and ASP files.

To Edit Website Content Using the File Manager

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Files & FTP section, click File Manager.
  5. Click the name of the file you want to edit.
  6. Modify your file's content in the editing window.

    Note: Click Show Design to edit the file in WYSIWYG mode.

  7. Click Save.

Your changes will display on your website momentarily.

If you want to create new files, see Manage files in my Linux Hosting account.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.