|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Använda våra PHP-blanketter på webb- och klassisk värdtjänst

Två icke-CGI-blanketter ingår i Linux-standardfilerna för delat värdtjänstkonto: webformmailer.php och gdform.php. De ligger i rotkatalogen på värdtjänstkonto. Om något av dessa skript förs in i din webbplats skapas det en blankett som fångar in användarens uppgifter och skickar dem till en specificerad adress.

För mer information om hur du anger destinationsadressen, se Ange en e-postadress dit PHP-blanketten ska skickas.

Så använder du webformmailer.php

Följ dessa steg för att använda webformmailer.php.

Använda webformmailer.php

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Värdtjänster.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdtjänstkonto som du vill hantera.
 4. Gå till delen Verktyg och klicka på Filhanterare.
 5. Klicka på filnamnet för webbsidan i vilken du vill lägga blanketten.
 6. Lägg in blanketten i huvudtexten på din HTML.
 7. Du kan använda följande generiska blankett:
 8. form action="/webformmailer.php" method="post">
  input type="hidden" name="subject" value="Submission" />
  input type="hidden" name="redirect" value="thankyou.html" />
  Förnamn: input type="text" name="FirstName" />
  Efternamn :input type="text" name="LastName" />
  E-postadress: input type="text" name="email" />
  Kommentarer: textarea name="comments" cols="40" rows="10">
  Ange kommentarer här./textarea>
  input type="submit" name="submit" value="submit"/>
  input type="hidden" name="form_order" value="alpha"/>
  input type="hidden" name="form_delivery" value="hourly_digest"/>
  input type="hidden" name="form_format" value="html"/>
  /form>
 9. Om du skapar din egen formulärtagg tilldelar du /webformmailer.php till åtgärdsattributet och anger formulärmetoden till post:

  form action="/webformmailer.php" method="post">
 10. Utöver de blankettfält du skapar finns det även dolda element som du kan använda.

  form_format avgör i vilket format informationen levereras. Dess värden är 'text', 'csv', 'html', 'xml' och 'default' (samma som 'text').

  form_delivery avgör hur och hur ofta den ska levereras. Alla blanketter skickas som en bilaga. Variablerna i form_delivery kan anges som någon av följande: 'digest', 'hourly_digest' och 'daily_digest'.

 11. Klicka på OK när du har lagt till din webbblankett.

Använda gdform.php

Följ dessa steg för att använda gdform.php.

Använda gdform.php

Varning:
Varning: Filen gdform.php kan inte återställas om den tas bort.
 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Värdtjänster.
 3. Klicka på Hantera bredvid det värdtjänstkonto som du vill hantera.
 4. Gå till delen Verktyg och klicka på Filhanterare.
 5. Klicka på filnamnet för webbsidan i vilken du vill lägga blanketten.
 6. Lägg in blanketten i huvudtexten på din HTML.
 7. Du kan använda följande generiska blankett:
 8. form action="/gdform.php" method="post">
  input type="hidden" name="subject" value="Form Submission" />
  input type="hidden" name="redirect" value="thankyou.html" />
  p>Förnamn:input type="text" name="FirstName" />/p>
  p>Efternamn:input type="text" name="LastName" />/p> p>E-postadress:input type="text" name="email" />/p> p>Kommentarer:/p>textarea name="comments" cols="40" rows="10"> Ange kommentarer här./textarea>

  input type="submit" name="submit" value="submit"/> /form>
 9. Om du skapar din egen blankettagg, tilldela unika namn på posterna i din webbblankett.
 10. OBS! Tänk på att vårt blankettskript sorterar namnen på posterna i blanketten i bokstavsordning när e-postmeddelandet skapas. Företrädesordningen är: stora bokstäver, små bokstäver, siffror.

 11. På action-raden anger du /gdform.php. Exempel:
  form action="/gdform.php" method="post">
 12. Ställ in blankettmetoden på "post."
 13. Utöver fälten som du skapar i blanketten finns det tre särskilda fält du kan använda: ämne, styr om och e-post.
  • Ämne. Bestämmer titeln på blankett-mejlet.
  • Styr om. Bestämmer sidan som dina besökare kommer att se när de har skickat in blanketten.
  • E-post. Bestämmer returadressen för blankett-mejlet.

 14. Klicka på OK när du har lagt till din webbblankett.

För mer information om hur du anpassar HTML-blanketter, gå till W3 Schools HTML-blanketter och inmatning.

Se Hur installerar jag om standardskriptkatalogen? för information om hur du ominstallerar standardskripten


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.